28. 4. 2021: SVETOVNI DAN PREPREČEVANJA ODPADNE HRANE: Vrnimo hrani spoštovanje, ki si ga zasluži.

Prevečkrat se zgodi, da hrana, ki je še užitna, konča med odpadki. Zato je izrednega pomena tehten razmislek, kako ravnamo s hrano, kakšne količine kupimo in kdaj hrani poteče rok uporabe.. Čas je, da vrnemo hrani spoštovanje, ki si ga zasluži.
Stran pa ne bomo metal!

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (SURS) je vsak Slovenec v letu 2019 zavrgel 67 kg hrane, od tega kar 26 kg še užitne.  Več kot polovico vse odpadne hrane v Sloveniji povzročijo gospodinjstva, tretjino gostinski obrati.

Združeni narodi zadnji dve leti intenzivno pozivajo k prepolovitvi količin odpadne hrane za ves svet, zato je Evropska Komisija že lani sprejela smernice o poenotenju metodologije merjenja količin odpadne hrane. Šele po natančnejših in primerljivih podatkih bodo lahko države članice sprejele strategije in akcijske plane zmanjševanja in preprečevanja nastajanja količin odpadne hrane.

Prvič v Sloveniji – sortirna analiza bioloških odpadkov

Ministrstvo za okolje in prostor je zato v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE razvilo metodologijo za sortirno analizo bioloških odpadkov z namenom določanja količin odpadne hrane.  Analiza sestave bioloških odpadkov bo tako v Sloveniji izvedena letos prvič in med prvimi v državah EU. Z analizo bomo natančneje določili delež odpadne hrane med biološkimi odpadki ter delež še užitne hrane med odpadki. Za lažje razumevanje razmerja med živili, ki jih v Sloveniji največkrat zavržemo, pa bomo v jeseni k sodelovanju v enotedenskem izpolnjevanju dnevnika o odpadni hrani povabili vsa slovenska gospodinjstva.

Z objavo na družbenem omrežju do zmanjšanja količine odpadne hrane

Z objavo viška hrane v domačem gospodinjstvu lahko zmanjšamo količino med odpadki in hkrati najdemo dobrote zase. S tem namenom je nastala tudi skupina FoodSharing Slovenija, ki jo najdemo na družbenem omrežju Facebook. Nekateri uporabniki tam ponudijo hrano, ki bo zaradi različnih razlogov ostala neporabljena, drugi pa si to hrano želijo, jo izberejo in se dogovorijo za prevzem.

Izobraževanja in delavnice namenjene vsem deležnikom prehranske verige

V letu 2021 bo Ministrstvo za okolje in prostor skupaj z drugimi strokovnjaki začelo izvajati različne delavnice in izobraževanja za vse deležnike verige preskrbe s hrano, kot tudi občine in izvajalce obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov. Namen delavnic je skupaj z različnimi deležniki prehranske verige ugotoviti kje so največje težave pri zmanjševanju in preprečevanju količin odpadne hrane v njihovem podjetju ali organizaciji in skupaj najti rešitve za izboljšanje. Za občine in komunalne službe so predvidene delavnice o metodologiji merjenja odpade hrane ter učinkovitem ozaveščanju o problemu odpadne hrane na lokalni ravni.

Mala dejanja za boljši planet

Na spletni strani samo1planet.si so zbrana številna mala dejanja, s katerimi lahko vsak od nas začne danes vplivati na jutri.

O projektu LIFE IP CARE4CLIMATE

LIFE IP CARE4CLIMATE je celostni projekt, ki z ozaveščanjem, izobraževanjem in usposabljanjem ključnih deležnikov na področjih trajnostne mobilnosti, zelenega javnega naročanja, trajnostne gradnje in učinkovite rabe energije v stavbah ter podjetjih, odpadne hrane in rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva (LULUCF) spodbuja izvajanje ukrepov, s čimer bo Slovenija do leta 2030 dosegla cilje v zvezi z zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov. Projekt je povezan z vsebinskimi področji, ki se na prvi pogled lahko zdijo zelo vsakdanja, vendar pomembno vplivajo na nastanek oziroma blaženje podnebnih sprememb.

LIFE IP CARE4CLIMATE  (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

Več o projektu in aktivnostih si lahko preberete na: www.care4climate.si in www.samo1planet.si

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Zeleno javno naročanje Odpadna hrana 20.5.20

WEBINAR - Best practices from Finland

Webinar about sustainable public procurement, energy-efficient buildings and handling of food waste

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Odpadna hrana 22.9.20

Virtualno mreženje z Interreg Central Europe- STREFOWA

Z mreženjem do vpogleda v logistične vidike organizacije hackathonov.

Vsak prebivalec Slovenije je v letu 2018 zavrgel 68 kg hrane, od tega je bilo kar 26 kg še užitne.

Novice Odpadna hrana 20.4.20

Stran pa ne bomo metal!

Odpadna hrana je tretji (!) največji povzročitelj emisij toplogrednih plinov, saj se na svetu letno zavrže kar tretjina vse pridelane hrane.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Zeleno javno naročanje Odpadna hrana 20.5.20

SEMINAR - Dobre prakse s Finske

Seminar o dobrih praksah s področja trajnostnega javnega naročanja, energetske učinkovitosti in odpadne hrane.

Novice Odpadna hrana 16.9.21

Prijavi se na prvi Hack4Climate

Pred vas postavljamo izziv, kako zmanjšati količino odpadne hrane v gospodinjstvu, zato vse mlade med 16. in 24. let vabimo, da se nam pridružijo na hekatonu, ki se bo 16. in 17. oktobra odvijal na Ljubljanskem gradu.

Novice Odpadna hrana 10.5.22

Kuhinjski dnevniki odpadne hrane

V najobsežnejši raziskavi o količinah odpadne hrane v Sloveniji boste lahko pomagali pri oblikovanju ukrepov za zmanjšanje njenih količin in obenem v vašem gospodinjstvu preverili, koliko hrane zavržete ter katera hrana vam največkrat ostaja.

Novice Dogodki Odpadna hrana Odpadna hrana - dogodki 17.9.20

Kako učinkovita je lahko zelena prehranska veriga?

Posvet na temo učinkovitosti zelene prehranske verige.

Novice Odpadna hrana Hack4Climate 18.10.21

Hekaton Hack4Climate: Odpadna hrana

Mladi imajo ideje, kako lahko zmanjšamo količino odpadne hrane v gospodinjstvu. Na Ljubljanskem gradu se je odvil hekaton Hack4Climate, kjer je bilo jasno, da udeleženci problematiko razumejo, obenem pa imajo pogum, da svoje ideje predstavijo javnosti.

image/svg+xml