Kuhinjski dnevniki odpadne hrane

Projekt Dnevniki odpadne hrane v izvedbi Ministrstva za okolje in prostor Republike Slovenije je najobsežnejša raziskava o količinah odpadne hrane v gospodinjstvih v Sloveniji. Traja od 20. aprila do 20. junija 2022.

Kuhinjski dnevnik odpadne hrane je dnevnik beleženja količin odpadne hrane, ki nastane v gospodinjstvu. Gospodinjstva, ki bodo v raziskavi sodelovala, bodo sedem zaporednih dni beležila vrsto hrane, ki jo zavržejo (npr. pekovski, mlečni izdelki, testenine ipd.), njeno sestavo – užitni ali neužitni del, in navedla podatke o tem, kako so s to hrano ravnala – so jo zavrgla med biološke odpadke ali na kompost.

S sodelovanjem v raziskavi bodo gospodinjstva prispevala dragocene podatke o količini odpadne hrane za dopolnitev podatkov, ki jih vsako leto objavi Statistični urad Republike Slovenije (SURS). Pridobljeni podatki bodo pomagali tudi pri oblikovanju ukrepov za zmanjševanje oziroma preprečevanje nastajanja odpadne hrane ter za ozaveščanje ljudi.

Gospodinjstva bodo z izpolnjevanjem kuhinjskega dnevnika obenem lahko preverila koliko hrane zares zavržejo in katera hrana jim največkrat ostaja. S temi rezultati bodo lažje sprejela majhne spremembe v vsakdanjem življenju in s tem prihranila denar.

K sodelovanju vabijo čim večje število gospodinjstev. Vsi vpisani podatki bodo uporabljeni samo za namen projekta LIFE IP CARE4CLIMATE. Kakovostni podatki so osnova za pripravo učinkovitih ukrepov za zmanjševanje oziroma preprečevanje nastajanja odpadne hrane.

Na povezavi najdete natančna navodila za izpolnjevanje dnevnikov in obrazec za sodelovanje v raziskavi ter zanimive informacije o odpadni hrani v Sloveniji in napotke za njeno zmanjšanje.

Vsak sodelujoči, ki bo sedem zaporednih dni izpolnjevali dnevnik, bo prejel praktično nagrado.

Vljudno vabljeni k sodelovanju.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Zeleno javno naročanje Odpadna hrana 20.5.20

WEBINAR - Best practices from Finland

Webinar about sustainable public procurement, energy-efficient buildings and handling of food waste

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Odpadna hrana 22.9.20

Virtualno mreženje z Interreg Central Europe- STREFOWA

Z mreženjem do vpogleda v logistične vidike organizacije hackathonov.

Vsak prebivalec Slovenije je v letu 2018 zavrgel 68 kg hrane, od tega je bilo kar 26 kg še užitne.

Novice Odpadna hrana 20.4.20

Stran pa ne bomo metal!

Odpadna hrana je tretji (!) največji povzročitelj emisij toplogrednih plinov, saj se na svetu letno zavrže kar tretjina vse pridelane hrane.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Zeleno javno naročanje Odpadna hrana 20.5.20

SEMINAR - Dobre prakse s Finske

Seminar o dobrih praksah s področja trajnostnega javnega naročanja, energetske učinkovitosti in odpadne hrane.

Novice Odpadna hrana 16.9.21

Prijavi se na prvi Hack4Climate

Pred vas postavljamo izziv, kako zmanjšati količino odpadne hrane v gospodinjstvu, zato vse mlade med 16. in 24. let vabimo, da se nam pridružijo na hekatonu, ki se bo 16. in 17. oktobra odvijal na Ljubljanskem gradu.

Novice Odpadna hrana 10.5.22

Kuhinjski dnevniki odpadne hrane

V najobsežnejši raziskavi o količinah odpadne hrane v Sloveniji boste lahko pomagali pri oblikovanju ukrepov za zmanjšanje njenih količin in obenem v vašem gospodinjstvu preverili, koliko hrane zavržete ter katera hrana vam največkrat ostaja.

Novice Dogodki Odpadna hrana Odpadna hrana - dogodki 17.9.20

Kako učinkovita je lahko zelena prehranska veriga?

Posvet na temo učinkovitosti zelene prehranske verige.

Novice Odpadna hrana Hack4Climate 18.10.21

Hekaton Hack4Climate: Odpadna hrana

Mladi imajo ideje, kako lahko zmanjšamo količino odpadne hrane v gospodinjstvu. Na Ljubljanskem gradu se je odvil hekaton Hack4Climate, kjer je bilo jasno, da udeleženci problematiko razumejo, obenem pa imajo pogum, da svoje ideje predstavijo javnosti.

image/svg+xml