Novice

Bodite obveščeni o dogajanju

Poglejte zadnje novice projekta CARE4CLIMATE.

Filtriraj rezultate

Razstava Na vroči strani Alp, ki so jo v Umanoteri pripravili v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, od 20. januarja do konca marca gostuje v Generali galeriji v Ljubljani. Vabljeni na ogled!

Skupnostno vrtnarjenje lahko pomembno prispeva k družbeni povezanosti in dobremu počutju v lokalnem okolju. Poleg spodbujanja samooskrbe in pridelave hrane z res nizkim ogljičnim odtisom ter trajnostnega urejanja prostora imajo skupnostni vrtovi pozitivne učinke tako na ravni posameznikov kot na ravni ožje in širše skupnosti. Izpostavljamo nekaj dobrih praks.

Na voljo je priročnik z najpogostejšimi vprašanji s področja zelenega javnega naročanja.

Izšel je prvi novičnik zelenega javnega naročanja, ki bo izhajal vsak mesec.

V petek, 31. 12. 2021, je Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, v Uradnem listu RS in na spletni strani www.ekosklad.si objavil štiri nove javne pozive. Na Eko skladu so tako ponovno na voljo nepovratna sredstva za skoraj ničenergijske stavbe.

Številne uspešno izvedene aktivnosti projekta LIFE IP CARE4CLIMATE za naslavljanje podnebnih sprememb so v letu 2021 k spremembam vsakdanjih navad na različnih področjih nagovarjale široke množice.

Na mednarodnem raziskovalnem študentskem taboru Mikrofon podnebju, ki je potekal od 22. do 24. oktobra 2021, so bili mladim udeležencem predani znanje in kompetence za komunikacijo podnebnih sprememb. Študenti so se v treh dneh seznanili z različnimi vidiki podnebnih sprememb, pridobljeno znanje pa jim bo pomagalo pri ustvarjanju podnebno pravične prihodnosti.

Umanotera in Focus v sodelovanju z društvom za razvoj trajnostnega oblikovanja Trajna združujeta moči pri vzpostavitvi novega demonstracijskega projekta, ki tokrat prihaja s področja energetske samooskrbe. V ospredju bo projekt prenosnega ogrevalnega sistema zunaj omrežja s pomočjo vročega kompostiranja, ki bo vzpostavljen na skupnostnem začasnem prostoru Krater.

Gozdarski inštitut Slovenije je v sodelovanju s podjetjem Zavita d.o.o. izvedel prvo delavnico s tematskega področja Pametno prostorsko načrtovanje z naslovom Trajnostna raba prostora in njeno načrtovanje v kontekstu blaženja podnebnih sprememb.

V petek, 10. 12. 2021 med 9. in 11. uro, je potekal spletni strokovni posvet z razpravo o izzivih in strateških usmeritvah sektorja ogrevanja in hlajenja v Sloveniji.

Na konferenci Izzivi in rešitve na področju mobilnosti in logistike v mestih so domači in tuji strokovnjaki so predstavili izkušnje in teoretična znanja na področju upravljanja (predvsem urbane) mobilnosti s ciljem zmanjšanja emisij toplogrednih plinov.

Na spletnem dogodku so bile predstavljene spremembe pri naročanju živil in uvedbe nadzora nad naročanjem ekoloških živil in živil iz shem kakovosti, ki so stopile v veljavo v poletnih mesecih letošnjega leta.