Mednarodna poletna šola "Krepitev odpornosti gozdov na podnebne spremembe"

Evropski gozdovi se zaradi podnebnih sprememb soočajo z velikim izzivom. Če želimo ohraniti gozdove in zmanjšati vpliv podnebnih sprememb v prihodnosti, moramo že danes povečati njihovo odpornost in stabilnost. Na nekaj vprašanj, kako to narediti, bomo poskušali odgovorili na mednarodni  poletni šoli  "Krepitev odpornosti gozdov na podnebne spremembe" (Strengthening the resilience of forests to climate change), ki jo organizira Gozdarski inštitut Slovenije v sklopu projekta LIFE-IP CARE4CLIMATE v Postojni od 18. do 22. julija 2022. Program je namenjen Bsc študentom gozdarstva iz Slovenije in držav članic Evropske unije. Poudarek programa bo na gozdnogojitvenih rešitvah in dobrih praksah, ki jih v srednji Evropi uspešno uporabljamo za krepitev odpornosti gozdov na podnebne spremembe. V sklopu poletne šole bo tudi celodnevna ekskurzija na Kočevsko.

Poletno šolo bosta vodila dr. Eckart Senitza (Pro Silva, Avstrija) in dr. Boštjan Mali (Gozdarski inštitut Slovenije) v sodelovanju s kolegi z Gozdarskega inštituta SlovenijeSlovenskih državnih gozdov d.o.o.Zavoda za gozdove Slovenije in Univerze v Ljubljani, BF, Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire.

Podrobnejši opis dogodka, program in prijavnica so dostopni na spletni strani poletne šole, za udeležence iz držav članic EU (v angleščini) pa na tej povezavi.

Vabljeni k prijavi in delitvi informacij med vse zainteresirane študente!

Gozdarski inštitut Slovenije je v sodelovanju s podjetjem Zavita d.o.o. izvedel prvo delavnico s tematskega področja Pametno prostorsko načrtovanje z naslovom Trajnostna raba prostora in njeno načrtovanje v kontekstu blaženja podnebnih sprememb.

Sodelavci projekta LIFE IP CARE4CLIMATE z Gozdarskega inštituta Slovenije so 18.12.2020 izvedli spletni seminar za oblikovanje monitoringa rabe zemljišč in zalog ogljika v okviru sistema LULUCF v Sloveniji, ki bo pokrival vse rabe zemljišč.

21. marca obeležujemo mednarodni dan gozdov. Tako se je ponudila odlična priložnost za razširjanje informacij o pomenu gozdov in trajnostni rabe lesa tudi v sklopu tehniških dni za osnovnošolce, ki so del aktivnosti informiranja in ozaveščanja v projektu LIFE IP CARE4CLIMATE.

Delavnica: Vzpostavitev enotnega sistema zbiranja podatkov za spremljanje emisij zaradi rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva

Ob svetovnem dnevu podnebnih sprememb Gozdarski inštitut Slovenije v sodelovanju s partnerji projekta LIFE IP CARE4CLIMATE vabi na posvet “Partnerstvo za trajnostno rabo zemljišč in gozdarstvo”, ki bo preko spleta potekal 14. maja 2021.

Gozdarski inštitut Slovenije je v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE organiziral delavnico s tematskega področja »Gospodarjenje z gozdovi« z naslovom »Ohranjanje in krepitev zdravja, vitalnosti ter biotske pestrosti gozdov v luči podnebnih sprememb«. Sedaj so na voljo posnetki delavnice.

Mednarodni dan gozdov, ki ga praznujemo 21.marca 2021, letos poteka pod geslom: »Obnova in nega gozda: Pot do zdravja in dobrega počutja« in je posvečen obnovi ter negi gozdov – gozdnogojitvenima ukrepoma, ki sta ključnega pomena za prihodnost zdravih, odpornih in kakovostnih gozdov.

Tehniški dnevi za osnovnošolce so del aktivnosti informiranja in ozaveščanja v projektu LIFE IP CARE4CLIMATE, med drugim tudi o pomenu gozdov in trajnostni rabe lesa.

V okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE so iz Gozdarskega inštituta Slovenije na travnikih Ljubljanskega barja z dvema mikrozapornicoma namestili prvo napravo za merjenje toplogrednih plinov.

V okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE so na Gozdarskem inštitutu Slovenije predvideli izvedbo treh izbranih ukrepov, med katerimi je tudi izboljšanje upravljanja mokrišč na Ljubljanskem barju.

image/svg+xml