O pomenu rabe lesa osveščali osnovnošolce

Dekorativna fotografija: fotografija z dogodka Tehniški dnevi za osnovnošolce

Gozdovi v procesu fotosinteze iz ozračja odvzamejo ogljikov dioksid (CO2) in ga v obliki ogljika shranijo v lesno biomaso. Če les pridobivamo in uporabljamo trajnostno, so lahko lesni izdelki dobro skladišče ogljika in tako prispevajo k blaženju podnebnih sprememb. Tehniški dnevi za osnovnošolce so del aktivnosti informiranja in ozaveščanja v projektu LIFE IP CARE4CLIMATE, med drugim tudi o pomenu gozdov in trajnostni rabe lesa.

Konec novembra smo se zato pridružili učencem štirih 4. razredov OŠ Preserje pri Radomljah in zanje organizirali tehniška dneva, v okviru katerih smo pripravili raznolike aktivnosti: predavanje o rabi lesa in lesnih izdelkov v vsakdanjem življenju, kviz “lesene” male sive celice, delavnico izdelovanja božičnih drevesc in igre “tri v vrsto” iz lesa.

Četrtošolci so se zagreto lotili brušenja pripravljenih letvic iz žagarskih ostankov (odpadnega lesa), ki jih je poklonil Oddelek za lesarstvo Biotehniške fakultete iz Ljubljane in sestavljanja vsak svojega drevesca ter s premislekom odgovarjali na zastavljena vprašanja na “lesenem” kvizu. Na delavnicah so se otroci seznanili z lastnostmi lesa različnih drevesnih vrst in preko igre spoznali pomen uporabe lesa, krepili ročne spretnosti ter hkrati pilili veščine sodelovanja v skupini. Poleg že poznane uporabe lesnih izdelkov so učenci na tehničnem dnevu izvedeli tudi nekaj o pomenu rabe lesa z vidika blaženja podnebnih sprememb. »Uporaba žaganega lesa, kakršnega smo uporabili za lesne izdelke, namreč lahko pomeni hrambo ogljika za vsaj 35 let,” je med drugim povedal dr. Boštjan Mali z Gozdarskega inštituta Slovenije.

Izdelane lesene smrečice so učenci odnesli domov, z njihovo pomočjo pa bodo o slišanem lahko podučili tudi starše. Izdelane lesene igre “tri v vrsto” bomo v imenu projekta CARE4CLIMATE in šolarjev podarili različnim socialno-varstvenim zavodom.

Foto: S. Zidar

Gozdarski inštitut Slovenije je v sodelovanju s podjetjem Zavita d.o.o. izvedel prvo delavnico s tematskega področja Pametno prostorsko načrtovanje z naslovom Trajnostna raba prostora in njeno načrtovanje v kontekstu blaženja podnebnih sprememb.

Sodelavci projekta LIFE IP CARE4CLIMATE z Gozdarskega inštituta Slovenije so 18.12.2020 izvedli spletni seminar za oblikovanje monitoringa rabe zemljišč in zalog ogljika v okviru sistema LULUCF v Sloveniji, ki bo pokrival vse rabe zemljišč.

21. marca obeležujemo mednarodni dan gozdov. Tako se je ponudila odlična priložnost za razširjanje informacij o pomenu gozdov in trajnostni rabe lesa tudi v sklopu tehniških dni za osnovnošolce, ki so del aktivnosti informiranja in ozaveščanja v projektu LIFE IP CARE4CLIMATE.

Delavnica: Vzpostavitev enotnega sistema zbiranja podatkov za spremljanje emisij zaradi rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva

Ob svetovnem dnevu podnebnih sprememb Gozdarski inštitut Slovenije v sodelovanju s partnerji projekta LIFE IP CARE4CLIMATE vabi na posvet “Partnerstvo za trajnostno rabo zemljišč in gozdarstvo”, ki bo preko spleta potekal 14. maja 2021.

Gozdarski inštitut Slovenije je v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE organiziral delavnico s tematskega področja »Gospodarjenje z gozdovi« z naslovom »Ohranjanje in krepitev zdravja, vitalnosti ter biotske pestrosti gozdov v luči podnebnih sprememb«. Sedaj so na voljo posnetki delavnice.

Mednarodni dan gozdov, ki ga praznujemo 21.marca 2021, letos poteka pod geslom: »Obnova in nega gozda: Pot do zdravja in dobrega počutja« in je posvečen obnovi ter negi gozdov – gozdnogojitvenima ukrepoma, ki sta ključnega pomena za prihodnost zdravih, odpornih in kakovostnih gozdov.

Tehniški dnevi za osnovnošolce so del aktivnosti informiranja in ozaveščanja v projektu LIFE IP CARE4CLIMATE, med drugim tudi o pomenu gozdov in trajnostni rabe lesa.

V okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE so iz Gozdarskega inštituta Slovenije na travnikih Ljubljanskega barja z dvema mikrozapornicoma namestili prvo napravo za merjenje toplogrednih plinov.

V okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE so na Gozdarskem inštitutu Slovenije predvideli izvedbo treh izbranih ukrepov, med katerimi je tudi izboljšanje upravljanja mokrišč na Ljubljanskem barju.

image/svg+xml