Dobri praksi: zadrugi, ki delujeta skrbno do okolja in podnebja (video)

Tradicionalno so zadruge v Sloveniji dejavne predvsem na področju kmetijstva, vendar v zadnjih letih vse bolj izstopajo iz tega polja in nadgrajujejo svoje klasične kmetijske dejavnosti. Pri tem zastopajo tako individualne potrebe članov kot skupne potrebe zadruge, mnoge med njimi pa posredno ščitijo tudi interese okolja in s svojim delovanjem prispevajo k hitrejšemu prehodu v nizkoogljično družbo.

Okoljski organizaciji Focus in Umanotera skozi video predstavljata zadrugi, ki sta ju prepoznali kot dobri praksi trajnostnega upravljanja z viri skupnosti in kot taki uvrstili na zemljevid na platformi Dovolj za vse, ki jo nevladni organizaciji ustvarjata v okviru projekta LIFE IP Care4Climate.

Zadruga Konopko (video) raziskuje in ozavešča o možnostih uporabe industrijske konoplje, ki je vsestransko uporabna, nezahtevna za gojenje in okolju prijazna rastlina s potencialom za zmanjševanje ogljičnega odtisa. Konopko v praksi kaže in širi glas o tem, da je to super rastlina krožnega gospodarstva in da ima lahko pomembno vlogo pri varovanju naravnih virov ter blaženju vpliva kmetijstva na podnebne spremembe. Rastlina konoplje naj bi letno uskladiščila v povprečju 0,6 tone ogljikovega dioksida na hektar. Več

Zadruga Zemlja & Morje (video) spodbuja ekološko kmetovanje, ki je oblika pridelave hrane z najmanjšim vplivom na podnebje. Lokalne šole, vrtce in druge kupce oskrbujejo izključno s slovensko sezonsko hrano, ki je pridelana na človeku in okolju prijazen način. Člani v praksi izpostavljajo pomembnost kratkih dobavnih verig in se trudijo, da ima tudi prodaja njihovih izdelkov ter pridelkov čim nižji ogljični odtis. Posredno ozaveščajo ljudi o vplivu njihovih potrošniških izbir na podnebne spremembe. Več

Skupno je na zemljevidu #DovoljZaVse več kot 60 praks, ki so dejavne na petih področjih trajnostnega upravljanja. Zadruga za razvoj trajnostne pridelave in predelave konoplje je dobra praksa na področju lokalnega krožnega gospodarstva in trajnostne potrošnje, medtem ko je Zadruga ekoloških proizvajalcev Istre prepoznana kot dobra praksa na področju samooskrbe s hrano. Več informacij najdete na www.dovoljzavse.si, glas o domačih in tujih dobrih praksah pa organizaciji širita tudi na Facebook profilu Dovolj za vse.

Lepo vabljeni k predlaganju novih dobrih praks! Vnesete jih lahko zelo preprosto kar prek spletnega obrazca.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih 11.8.20

ZKG - instrument zagotavljanja kakovosti pri prehodu v nizkoogljično in trajnostno družbo

Znanstveni prispevek o nacionalni okoljski certifikacijski shemi - Znaku kakovosti v graditeljstvu.

Novice Zeleno javno naročanje Delavnica Kategorija 5.9.22

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Na voljo so gradiva in odgovori na vprašanja z izobraževanja o zelenem javnem naročanju živil za javne zavode.

Novice Zeleno javno naročanje 15.11.21

Zeleno javno naročanje z vidika uporabe lesa

Z letošnjo spremembo Uredbe o zelenem javnem naročanju je prišlo do krepitve pomena lesa v stavbah, stavbnem pohištvu in protihrupnih cestnih ograjah.

Novice Zeleno javno naročanje 23.6.22

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Na voljo so gradiva predstavitve zelenega javnega naročanja tekstilnih izdelkov.

Novice Zeleno javno naročanje 2.6.22

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Vabljeni na brezplačno spletno izobraževanje na temo zelenega javnega naročanje tekstilnih izdelkov.

Novice Zeleno javno naročanje 4.8.21

Zeleno javno naročanje je priložnost za ponudnike

Ministrstvo za okolje in prostor bo na Celjskem sejmu predstavilo razloge za usmeritev gospodarstva k okoljsko sprejemljivejšim produktom.

Novice Zeleno javno naročanje delavnica Delavnica Kategorija 2.6.23

Zeleno javno naročanje elektronske pisarniške opreme

Novice Zeleno javno naročanje 6.3.20

Zeleno javno naročanje - podpora

Potrebujete pomoč pri javnem naročanju okolju prijaznih predmetov?

Novice Trajnostna mobilnost 6.4.23

Zaživel je center trajnostne mobilnosti Postojna

Občani Postojne bodo imeli še večjo spodbudo za premikanje na okolju prijazen način. To jim bo omogočil Center trajnostni mobilnosti Postojna. Vsebine, ki se bodo izvajale v CTM Postojna, so predlagali občani v okviru javnih razprav, ki jih je Občina Postojna organizirala s podporo okoljskih organizacij Focus in Umanotera v okviru programa podpore lokalnim skupnostnim pri projektu LIFE IP CARE4CLIMATE.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo 15.1.21

Zaobljube v letu 2021

Imamo samo en planet in vsak od nas lahko pripomore, da naša Zemlja zadiha z manj toplogregrednimi plini.

image/svg+xml