Dobri praksi: zadrugi, ki delujeta skrbno do okolja in podnebja (video)

Tradicionalno so zadruge v Sloveniji dejavne predvsem na področju kmetijstva, vendar v zadnjih letih vse bolj izstopajo iz tega polja in nadgrajujejo svoje klasične kmetijske dejavnosti. Pri tem zastopajo tako individualne potrebe članov kot skupne potrebe zadruge, mnoge med njimi pa posredno ščitijo tudi interese okolja in s svojim delovanjem prispevajo k hitrejšemu prehodu v nizkoogljično družbo.

Okoljski organizaciji Focus in Umanotera skozi video predstavljata zadrugi, ki sta ju prepoznali kot dobri praksi trajnostnega upravljanja z viri skupnosti in kot taki uvrstili na zemljevid na platformi Dovolj za vse, ki jo nevladni organizaciji ustvarjata v okviru projekta LIFE IP Care4Climate.

Zadruga Konopko (video) raziskuje in ozavešča o možnostih uporabe industrijske konoplje, ki je vsestransko uporabna, nezahtevna za gojenje in okolju prijazna rastlina s potencialom za zmanjševanje ogljičnega odtisa. Konopko v praksi kaže in širi glas o tem, da je to super rastlina krožnega gospodarstva in da ima lahko pomembno vlogo pri varovanju naravnih virov ter blaženju vpliva kmetijstva na podnebne spremembe. Rastlina konoplje naj bi letno uskladiščila v povprečju 0,6 tone ogljikovega dioksida na hektar. Več

Zadruga Zemlja & Morje (video) spodbuja ekološko kmetovanje, ki je oblika pridelave hrane z najmanjšim vplivom na podnebje. Lokalne šole, vrtce in druge kupce oskrbujejo izključno s slovensko sezonsko hrano, ki je pridelana na človeku in okolju prijazen način. Člani v praksi izpostavljajo pomembnost kratkih dobavnih verig in se trudijo, da ima tudi prodaja njihovih izdelkov ter pridelkov čim nižji ogljični odtis. Posredno ozaveščajo ljudi o vplivu njihovih potrošniških izbir na podnebne spremembe. Več

Skupno je na zemljevidu #DovoljZaVse več kot 60 praks, ki so dejavne na petih področjih trajnostnega upravljanja. Zadruga za razvoj trajnostne pridelave in predelave konoplje je dobra praksa na področju lokalnega krožnega gospodarstva in trajnostne potrošnje, medtem ko je Zadruga ekoloških proizvajalcev Istre prepoznana kot dobra praksa na področju samooskrbe s hrano. Več informacij najdete na www.dovoljzavse.si, glas o domačih in tujih dobrih praksah pa organizaciji širita tudi na Facebook profilu Dovolj za vse.

Lepo vabljeni k predlaganju novih dobrih praks! Vnesete jih lahko zelo preprosto kar prek spletnega obrazca.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih

ZKG - instrument zagotavljanja kakovosti pri prehodu v nizkoogljično in trajnostno družbo

Znanstveni prispevek o nacionalni okoljski certifikacijski shemi - Znaku kakovosti v graditeljstvu.

Novice Zeleno javno naročanje

Zeleno javno naročanje z vidika uporabe lesa

Z letošnjo spremembo Uredbe o zelenem javnem naročanju je prišlo do krepitve pomena lesa v stavbah, stavbnem pohištvu in protihrupnih cestnih ograjah.

Novice Zeleno javno naročanje

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Vabljeni na brezplačno spletno izobraževanje na temo zelenega javnega naročanje tekstilnih izdelkov.

Novice Zeleno javno naročanje

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Na voljo so gradiva predstavitve zelenega javnega naročanja tekstilnih izdelkov.

Novice Zeleno javno naročanje

Zeleno javno naročanje je priložnost za ponudnike

Ministrstvo za okolje in prostor bo na Celjskem sejmu predstavilo razloge za usmeritev gospodarstva k okoljsko sprejemljivejšim produktom.

Novice Zeleno javno naročanje

Zeleno javno naročanje - podpora

Potrebujete pomoč pri javnem naročanju okolju prijaznih predmetov?

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Zaobljube v letu 2021

Imamo samo en planet in vsak od nas lahko pripomore, da naša Zemlja zadiha z manj toplogregrednimi plini.

Novice Trajnostna mobilnost

Začetek zbiranja prijav za Evropski teden mobilnosti

Ministrstvo za infrastrukturo je pričelo z zbiranjem prijav za Evropski teden mobilnosti 2020.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Z Občino Črna na Koroškem bomo sodelovali pri razvoju zelenega turizma

Občina Črna se v zadnjih letih pospešeno uveljavlja kot turistična destinacija za adrenalinske športe v naravi, želi pa si tudi povečati svojo prepoznavnost kot zelena turistična destinacija. Zato se je vključila v program podpore občin pri izvajanju projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti Dovolj za vse, ki ga v okviru LIFE projekta CARE4CLIMATE izvajajo v Umanoteri in društvu Focus.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Z mentorji od ideje do zasnove skupnostnega projekta

Dvanajst udeležencev in udeleženk je uspešno zaključilo Umanoterino in Focusovo prvo izvedbo usposabljanja za koordinatorje skupnostnih projektov, ki bodo naslovili podnebne spremembe.