Evropska komisija išče ambasadorje evropskega podnebnega pakta

Evropska komisija je začela aktivno izvajati pobudo evropski podnebni pakt in poziva državljane, naj postanejo ambasadorji projekta. Rešitve iz evropskega zelenega dogovora bodo uspele le ob dejavnem sodelovanju in aktivnem prispevku vseh državljanov. S spletno platformo in številnimi virtualnimi dogodki, posveti in predavanji pa bodo krepili vez med digitalnim in zelenim prehodom.

Kot je v izjavi za javnost dejal izvršni podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans, “želijo s paktom vse v Evropi spodbuditi, da prilagodijo svoj vsakdan, ter jim dati priložnost, da sodelujejo pri zelenem prehodu in s svojim zgledom navdahnejo tudi druge.” Ob tem je še dodal, da lahko “prav vsi ukrepamo in prispevamo k boju proti podnebnim spremembam.“ 

Posamezniki, skupnosti in organizacije, ki želijo dajati zgled ter biti vzpodbuda drugim , se lahko prijavijo tukaj. S platformo si želijo sodelovanja med različnimi akterji in vzpodbujajo delitev znanja, izmenjavo dobrih praks in podobno, zato so ustvarili tudi tako imenovano stran za spremljevalne dogodke. Spremljevalne dogodke lahko ustvarjate ali pa se jim aktivno pridružite tukaj.

V prvih korakih evropskega podnebnega pakta prihajajo v ospredje področja, ki se dotikajo tematik kot so zelena območja, zelena mobilnost, energijsko učinkovite stavbe in zelene spretnosti. V paktu bodo upoštevane zamisli ambasadorjev in sodelujočih, prav tako pa bodo udeleženci lahko svoje znanje in izkušnje izmenjevali na letnih srečanjih sodelujočih v podnebnem paktu.

Spletna slovestnost ob začetku izvajanja evropskega podnebnega pakta se bo zgodila 16. decembra ob 9. uri.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih

ZKG - instrument zagotavljanja kakovosti pri prehodu v nizkoogljično in trajnostno družbo

Znanstveni prispevek o nacionalni okoljski certifikacijski shemi - Znaku kakovosti v graditeljstvu.

Novice Zeleno javno naročanje

Zeleno javno naročanje z vidika uporabe lesa

Z letošnjo spremembo Uredbe o zelenem javnem naročanju je prišlo do krepitve pomena lesa v stavbah, stavbnem pohištvu in protihrupnih cestnih ograjah.

Novice Zeleno javno naročanje

Zeleno javno naročanje je priložnost za ponudnike

Ministrstvo za okolje in prostor bo na Celjskem sejmu predstavilo razloge za usmeritev gospodarstva k okoljsko sprejemljivejšim produktom.

Novice Zeleno javno naročanje

Zeleno javno naročanje - podpora

Potrebujete pomoč pri javnem naročanju okolju prijaznih predmetov?

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Zaobljube v letu 2021

Imamo samo en planet in vsak od nas lahko pripomore, da naša Zemlja zadiha z manj toplogregrednimi plini.

Novice Trajnostna mobilnost

Začetek zbiranja prijav za Evropski teden mobilnosti

Ministrstvo za infrastrukturo je pričelo z zbiranjem prijav za Evropski teden mobilnosti 2020.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Z Občino Črna na Koroškem bomo sodelovali pri razvoju zelenega turizma

Občina Črna se v zadnjih letih pospešeno uveljavlja kot turistična destinacija za adrenalinske športe v naravi, želi pa si tudi povečati svojo prepoznavnost kot zelena turistična destinacija. Zato se je vključila v program podpore občin pri izvajanju projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti Dovolj za vse, ki ga v okviru LIFE projekta CARE4CLIMATE izvajajo v Umanoteri in društvu Focus.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Z mentorji od ideje do zasnove skupnostnega projekta

Dvanajst udeležencev in udeleženk je uspešno zaključilo Umanoterino in Focusovo prvo izvedbo usposabljanja za koordinatorje skupnostnih projektov, ki bodo naslovili podnebne spremembe.

Webinar o prenovi energijskih nalepkah ter pomen in vlogo novih nalepk za področje zelenega javnega naročanja.

Webinar za javne naročnike na temo zelenega javnega naročanja pisarniškega papirja in higienskih papirnih izdelkov