Evropski parlament potrdil dogovor o podnebni nevtralnosti do leta 2050

Evropski parlament je danes potrdil podnebni zakon, s katerim je politična zaveza za sprejem evropskega zelenega dogovora glede podnebne nevtralnosti do leta 2050 postala pravno zavezujoča obveznost. Nova evropska podnebna pravila med drugim zvišujejo tudi cilj EU glede zmanjšanja izpustov do leta 2030 s 40 na vsaj 55 odstotkov.

Za podnebni zakon je glasovalo 442 poslancev, 203 so bili proti, 51 pa se jih je glasovanja vzdržalo, so sporočili iz Evropskega parlamenta. O zakonu so se države članice sicer neuradno dogovorile že aprila, zdaj pa je politična zaveza gleda podnebnih ciljev EU postala pravna obveznost. Sprejeti zakon evropskim državljanom in državljankam ter podjetjem zagotavlja pravno varnost in predvidljivost, ki ju potrebujejo za načrtovanje tega prehoda, so zapisali pri Evropskem parlamentu.

Po letu 2050 si bo EU prizadevala za negativne izpuste. Nova evropska podnebna pravila obenem povečujejo cilj EU glede zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov do leta 2030. To mora po novem znašati vsaj 55 odstotkov v primerjavi z ravnmi iz leta 1990 in ne več 40 odstotkov.

Poleg tega bo prihodnji predlog Evropske komisije o uredbi za urejanje emisij toplogrednih plinov in odvzemov zaradi rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva povečal ponore ogljika v EU, s čimer se bo cilj EU za leto 2030 dejansko povečal na 57 odstotkov, so pojasnili.

Komisija bo do 30. septembra 2023 in nato vsakih pet let ocenila skupni napredek, ki so ga dosegle države članice, ter skladnost nacionalnih ukrepov pri doseganju cilja podnebne nevtralnosti do leta 2050.

Na podlagi prvega pregleda leta 2023 bo nato določila največjo količino izpustov toplogrednih plinov do leta 2050. Ta t. i. "proračun za toplogredne pline" bo postal eno od meril za opredelitev revidiranega cilja EU za leto 2040.

Sprejeti zakon določa tudi ustanovitev evropskega znanstvenega svetovalnega odbora za podnebne spremembe. Gre za neodvisen znanstveni organ, ki bo spremljal napredek in ocenjeval, ali evropska politika sledi zadanim ciljem.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih

ZKG - instrument zagotavljanja kakovosti pri prehodu v nizkoogljično in trajnostno družbo

Znanstveni prispevek o nacionalni okoljski certifikacijski shemi - Znaku kakovosti v graditeljstvu.

Novice Zeleno javno naročanje

Zeleno javno naročanje z vidika uporabe lesa

Z letošnjo spremembo Uredbe o zelenem javnem naročanju je prišlo do krepitve pomena lesa v stavbah, stavbnem pohištvu in protihrupnih cestnih ograjah.

Novice Zeleno javno naročanje

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Vabljeni na brezplačno spletno izobraževanje na temo zelenega javnega naročanje tekstilnih izdelkov.

Novice Zeleno javno naročanje

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Na voljo so gradiva predstavitve zelenega javnega naročanja tekstilnih izdelkov.

Novice Zeleno javno naročanje

Zeleno javno naročanje je priložnost za ponudnike

Ministrstvo za okolje in prostor bo na Celjskem sejmu predstavilo razloge za usmeritev gospodarstva k okoljsko sprejemljivejšim produktom.

Novice Zeleno javno naročanje

Zeleno javno naročanje - podpora

Potrebujete pomoč pri javnem naročanju okolju prijaznih predmetov?

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Zaobljube v letu 2021

Imamo samo en planet in vsak od nas lahko pripomore, da naša Zemlja zadiha z manj toplogregrednimi plini.

Novice Trajnostna mobilnost

Začetek zbiranja prijav za Evropski teden mobilnosti

Ministrstvo za infrastrukturo je pričelo z zbiranjem prijav za Evropski teden mobilnosti 2020.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Z Občino Črna na Koroškem bomo sodelovali pri razvoju zelenega turizma

Občina Črna se v zadnjih letih pospešeno uveljavlja kot turistična destinacija za adrenalinske športe v naravi, želi pa si tudi povečati svojo prepoznavnost kot zelena turistična destinacija. Zato se je vključila v program podpore občin pri izvajanju projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti Dovolj za vse, ki ga v okviru LIFE projekta CARE4CLIMATE izvajajo v Umanoteri in društvu Focus.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Z mentorji od ideje do zasnove skupnostnega projekta

Dvanajst udeležencev in udeleženk je uspešno zaključilo Umanoterino in Focusovo prvo izvedbo usposabljanja za koordinatorje skupnostnih projektov, ki bodo naslovili podnebne spremembe.