Gradivo s Strokovnega posveta o trajnostni prenovi in gradnji stavb

Dekorativna fotografija: fotografija z dogodka ob ustanovitvi stičišča

Strokovni posvet o trajnostni prenovi in gradnji stavb, ki sta ga v okviru projekta LIFE IP Care4Climate 28. 11. 2022 v Hiši EU v Ljubljani organizirala Institut Jožef Stefan - Center za energetsko učinkovitost in Inštitut za ekologijo, je bil namenjen povezovanju pogledov raznovrstnih akterjev na možnosti za izboljšanje pogojev za trajnostno gradnjo v Sloveniji. Priznani strokovnjaki so najprej osvetlili vidike in izzive trajnostne prenove.

Na posvetu je ga. Ivana Štrkalj iz Združenja mestnih občin Slovenije in Mestne občine Koper je izpostavila pomen prenove in gradnje stavb, ki podpira misijo Evropske komisije s ciljem preobrazbe mest za doseganje podnebne nevtralnosti do leta 2030. Ob tem se občine soočajo s številnimi izzivi, ki se v prvi vrsti kratkoročno odražajo v finančnem bremenu same obnove oz. gradnje, ki pa ob ustrezni uporabi materialov in tehničnih rešitev lahko bistveno pocenijo tekoče izdatke vzdrževanja in pripomorejo k doseganju podnebne nevtralnosti. Dolgoročni izzivi so spodbujanje prebivalcev k aktivni vlogi pri oblikovanju in izvajanju ukrepov prilagajanja in blaženja podnebnih sprememb, pri čemer pa morajo občine podajati pozitiven zgled, trajnostne in izvedljive usmeritve.

Arhitekt Tomaž Krištof iz Studia Krištof je predstavil pobude na področju celovitih prenov stavb. Opozoril je na t. i. Potemkinove prenove, ko se stavbe z zelo pomanjkljivo potresno varnostjo prenovi brez protipotresne sanacije, in prikazal modele oz. rešitve te problematike, npr. za financiranje s širitvijo bivalnih površin ob sanaciji. V pripravi je projekt na teh osnovah, ki združuje osem stolpnic s skupaj 350 stanovanji, ki naslavlja stavbe, ki so med bolj problematičnimi.

Sledilo je omizje naslovljeno »Prenove stavb: povezovanje politik in alternativne rešitve«, na katerem so svoje poglede na rešitve prepletli strokovnjaki iz ministrstev in člani vodstva novoustanovljenega Stičišča za trajnostno prenovo in gradnjo stavb.

Program posveta

Predstavitve:

Dr. Marjana Šijanec Zavrl, Gradbeni Inštitut ZRMK: Koncepti in kazalniki trajnostne prenove in demonstracijski projekti

Tomaž Krištof, StudioKrištof: Tematika statičnih prenov

Rajko Leban, Goriška lokalna energetska agencija: Izkušnje iz energetskih prenov

Rok Kranjc, Denis Maraž, Inštitut za ekologijo: Rezultati analize ovir pri prenovah stavb

Ivana Štrkalj, Združenje mestnih občin Slovenije: Izzivi financiranja in vloga občin

O dogodku poročajo tudi: STA, Naš stik, SSRS, in revija Gradbenik.  

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih 11.8.20

ZKG - instrument zagotavljanja kakovosti pri prehodu v nizkoogljično in trajnostno družbo

Znanstveni prispevek o nacionalni okoljski certifikacijski shemi - Znaku kakovosti v graditeljstvu.

Novice Zeleno javno naročanje Delavnica Kategorija 5.9.22

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Na voljo so gradiva in odgovori na vprašanja z izobraževanja o zelenem javnem naročanju živil za javne zavode.

Novice Zeleno javno naročanje 15.11.21

Zeleno javno naročanje z vidika uporabe lesa

Z letošnjo spremembo Uredbe o zelenem javnem naročanju je prišlo do krepitve pomena lesa v stavbah, stavbnem pohištvu in protihrupnih cestnih ograjah.

Novice Zeleno javno naročanje 23.6.22

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Na voljo so gradiva predstavitve zelenega javnega naročanja tekstilnih izdelkov.

Novice Zeleno javno naročanje 2.6.22

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Vabljeni na brezplačno spletno izobraževanje na temo zelenega javnega naročanje tekstilnih izdelkov.

Novice Zeleno javno naročanje 4.8.21

Zeleno javno naročanje je priložnost za ponudnike

Ministrstvo za okolje in prostor bo na Celjskem sejmu predstavilo razloge za usmeritev gospodarstva k okoljsko sprejemljivejšim produktom.

Novice Zeleno javno naročanje delavnica Delavnica Kategorija 2.6.23

Zeleno javno naročanje elektronske pisarniške opreme

Novice Zeleno javno naročanje 6.3.20

Zeleno javno naročanje - podpora

Potrebujete pomoč pri javnem naročanju okolju prijaznih predmetov?

Novice Trajnostna mobilnost 6.4.23

Zaživel je center trajnostne mobilnosti Postojna

Občani Postojne bodo imeli še večjo spodbudo za premikanje na okolju prijazen način. To jim bo omogočil Center trajnostni mobilnosti Postojna. Vsebine, ki se bodo izvajale v CTM Postojna, so predlagali občani v okviru javnih razprav, ki jih je Občina Postojna organizirala s podporo okoljskih organizacij Focus in Umanotera v okviru programa podpore lokalnim skupnostnim pri projektu LIFE IP CARE4CLIMATE.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo 15.1.21

Zaobljube v letu 2021

Imamo samo en planet in vsak od nas lahko pripomore, da naša Zemlja zadiha z manj toplogregrednimi plini.

image/svg+xml