IPoP izbral občino Škofja Loka

V času epidemije in po njej so številna mesta začela bolj intenzivno spodbujati hojo in kolesarjenje. Tudi v Sloveniji se je osebna mobilnost prebivalcev spremenila v prid kolesarjenju in hoji. Zato so na IPoP preko povabila med slovenskimi občinami izbrali eno, ki ji bodo to poletje ponudili pomoč pri uvajanju ukrepov za bolj varno in udobno hojo in kolesarjenje. 

Pandemija COVID-19 je posegla v naša življenja na številnih področjih, med drugim so z njo povezani ukrepi spremenili tudi mobilnost. Zelo hitro so se po različnih kanalih začele širiti novice o mnogih tujih primerih spodbujanja hoje in kolesarjenja. Tako imenovana nova realnost v času epidemije je bila idealna priložnost za uvajanje ukrepov spodbujanja aktivnih oblik mobilnosti, saj so neobičajne razmere dobro izhodišče za ustvarjanje novih (potovalnih) navad. Hkrati je Svetovna zdravstvena organizacija v luči epidemije izpostavila pomen omejevanja širjenja virusa in izboljšanja pogojev za aktivno mobilnost kot prispevek k temu. Poleg vidika zdravja pa so pomembni tudi drugi argumenti v prid uvajanju ukrepov za spodbujanje kolesarjenja in hoje v času epidemije: krajše vsakdanje poti posameznikov, zmanjšane kapacitete javnega prometa ter priporočilo o ohranjanju fizične distance metra in pol. Poleg tega pa večji delež aktivne mobilnosti zmanjša onesnaženja zraka, kar velja tudi za čas po koncu epidemije.  

Ne glede na preklic epidemije v Sloveniji, se je po navodilih ukrepov še vedno treba držati. Poleg tega je nedavna raziskava AMZS pokazala, da bodo Slovenci po epidemiji spreminjali osebno mobilnost in pogosteje izbrali hojo in kolesarjenje. Zato je IPoP povabil občine, ki bi želele izvesti ukrepe(e) za prilagajenje prometa po epidemiji. Vabilu se je v roku odzvalo osem slovenskih občin. Ker so bile prijave zelo dobre, je bila izbira težka. 

Prijave vseh občin so vključevale smele ideje ukrepov za izboljševanje pogojev za hojo in kolesarjenje. Predlagani ukrepi v prijavah so bili zelo ambiciozni in kažejo na to, da je čas za prilagajanje prometa v prid hoji in kolesarjenju dober. Po mnenju komisije je najbolj prepričljivo prijavo poslala občina Škofja Loka. Skupaj bodo izbrano ulico v Škofji loki spremenili tako, da bo hoja in kolesarjenje po njej bolj varno za pešce in kolesarje vseh starosti. Ukrepe bodo oblikovali skupaj s prebivalci in aktivnosti podprli z obsežno komunikacijsko kampanjo, s katero bodo k oblikovanju podobnih ukrepov spodbujali tudi druge občine. 

Vabilo je del aktivnosti projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007), ki je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. 

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih

ZKG - instrument zagotavljanja kakovosti pri prehodu v nizkoogljično in trajnostno družbo

Znanstveni prispevek o nacionalni okoljski certifikacijski shemi - Znaku kakovosti v graditeljstvu.

Novice Zeleno javno naročanje

Zeleno javno naročanje je priložnost za ponudnike

Ministrstvo za okolje in prostor bo na Celjskem sejmu predstavilo razloge za usmeritev gospodarstva k okoljsko sprejemljivejšim produktom.

Novice Zeleno javno naročanje

Zeleno javno naročanje - podpora

Potrebujete pomoč pri javnem naročanju okolju prijaznih predmetov?

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Zaobljube v letu 2021

Imamo samo en planet in vsak od nas lahko pripomore, da naša Zemlja zadiha z manj toplogregrednimi plini.

Novice Trajnostna mobilnost

Začetek zbiranja prijav za Evropski teden mobilnosti

Ministrstvo za infrastrukturo je pričelo z zbiranjem prijav za Evropski teden mobilnosti 2020.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Z mentorji od ideje do zasnove skupnostnega projekta

Dvanajst udeležencev in udeleženk je uspešno zaključilo Umanoterino in Focusovo prvo izvedbo usposabljanja za koordinatorje skupnostnih projektov, ki bodo naslovili podnebne spremembe.

Webinar o prenovi energijskih nalepkah ter pomen in vlogo novih nalepk za področje zelenega javnega naročanja.

Webinar za javne naročnike na temo zelenega javnega naročanja pisarniškega papirja in higienskih papirnih izdelkov

Webinar o prenovi energijskih nalepkah ter pomen in vlogo novih nalepk za področje zelenega javnega naročanja.

Novice Zeleno javno naročanje

Webinar za javne naročnike

Spletno izobraževanje na temo zelenega javnega naročanja