IPoP izbral občino Škofja Loka

V času epidemije in po njej so številna mesta začela bolj intenzivno spodbujati hojo in kolesarjenje. Tudi v Sloveniji se je osebna mobilnost prebivalcev spremenila v prid kolesarjenju in hoji. Zato so na IPoP preko povabila med slovenskimi občinami izbrali eno, ki ji bodo to poletje ponudili pomoč pri uvajanju ukrepov za bolj varno in udobno hojo in kolesarjenje. 

Pandemija COVID-19 je posegla v naša življenja na številnih področjih, med drugim so z njo povezani ukrepi spremenili tudi mobilnost. Zelo hitro so se po različnih kanalih začele širiti novice o mnogih tujih primerih spodbujanja hoje in kolesarjenja. Tako imenovana nova realnost v času epidemije je bila idealna priložnost za uvajanje ukrepov spodbujanja aktivnih oblik mobilnosti, saj so neobičajne razmere dobro izhodišče za ustvarjanje novih (potovalnih) navad. Hkrati je Svetovna zdravstvena organizacija v luči epidemije izpostavila pomen omejevanja širjenja virusa in izboljšanja pogojev za aktivno mobilnost kot prispevek k temu. Poleg vidika zdravja pa so pomembni tudi drugi argumenti v prid uvajanju ukrepov za spodbujanje kolesarjenja in hoje v času epidemije: krajše vsakdanje poti posameznikov, zmanjšane kapacitete javnega prometa ter priporočilo o ohranjanju fizične distance metra in pol. Poleg tega pa večji delež aktivne mobilnosti zmanjša onesnaženja zraka, kar velja tudi za čas po koncu epidemije.  

Ne glede na preklic epidemije v Sloveniji, se je po navodilih ukrepov še vedno treba držati. Poleg tega je nedavna raziskava AMZS pokazala, da bodo Slovenci po epidemiji spreminjali osebno mobilnost in pogosteje izbrali hojo in kolesarjenje. Zato je IPoP povabil občine, ki bi želele izvesti ukrepe(e) za prilagajenje prometa po epidemiji. Vabilu se je v roku odzvalo osem slovenskih občin. Ker so bile prijave zelo dobre, je bila izbira težka. 

Prijave vseh občin so vključevale smele ideje ukrepov za izboljševanje pogojev za hojo in kolesarjenje. Predlagani ukrepi v prijavah so bili zelo ambiciozni in kažejo na to, da je čas za prilagajanje prometa v prid hoji in kolesarjenju dober. Po mnenju komisije je najbolj prepričljivo prijavo poslala občina Škofja Loka. Skupaj bodo izbrano ulico v Škofji loki spremenili tako, da bo hoja in kolesarjenje po njej bolj varno za pešce in kolesarje vseh starosti. Ukrepe bodo oblikovali skupaj s prebivalci in aktivnosti podprli z obsežno komunikacijsko kampanjo, s katero bodo k oblikovanju podobnih ukrepov spodbujali tudi druge občine. 

Vabilo je del aktivnosti projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007), ki je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. 

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih

ZKG - instrument zagotavljanja kakovosti pri prehodu v nizkoogljično in trajnostno družbo

Znanstveni prispevek o nacionalni okoljski certifikacijski shemi - Znaku kakovosti v graditeljstvu.

Novice Zeleno javno naročanje

Zeleno javno naročanje - podpora

Potrebujete pomoč pri javnem naročanju okolju prijaznih predmetov?

Novice Trajnostna mobilnost

Začetek zbiranja prijav za Evropski teden mobilnosti

Ministrstvo za infrastrukturo je pričelo z zbiranjem prijav za Evropski teden mobilnosti 2020.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Zeleno javno naročanje Odpadna hrana

WEBINAR - Best practices from Finland

Webinar about sustainable public procurement, energy-efficient buildings and handling of food waste

News Raising awareness and capacity building for the transition to a low-carbon society Green public procurement Food waste

WEBINAR - Best practices from Finland

Webinar about sustainable public procurement, energy-efficient buildings and handling of food waste

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Vzpostavljena bo mreža brezogljičnih šol

Za projekt vzpostavitve mreže brezogljičnih šol.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Odpadna hrana

Virtualno mreženje z Interreg Central Europe- STREFOWA

Z mreženjem do vpogleda v logistične vidike organizacije hackathonov.

Dogodki izobraževanje Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

Varčevanje z energijo v javnih ustanovah

Javni uslužbenci s svojim delom krojite politike in izvajate aktivnosti, ki v veliki meri vplivajo na podnebne spremembe. Blaženje podnebnih sprememb zahteva celostni pristop in aktivacijo na vseh področjih, tudi in predvsem v javni upravi.

Dogodki konferenca Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Vabilo: Nacionalna konferenca Dovolj za vse

4. nacionalna konferenca Dovolj za vse: trajnostno upravljanje z viri skupnosti, bo 17. oktobra v Ljubljani

Dogodki delavnica Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

VABILO na skupno izobraževanje in delavnico LIFE IP CARE4CLIMATE

Akcija C.4.1 - nacionalni okoljski certifikat Znak kakovosti v graditeljstvu