Izzivi in rešitve na področju mobilnosti in logistike v mestih

ZUM d.o.o. je v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE v sodelovanju z Univerzo v Mariboru in Evropsko platformo znanstvenih društev za transport 7. in 8. oktobra 2021 izvedel konferenco Evropski zeleni dogovor – Izzivi in rešitve na področju mobilnosti in logistike v mestih.

Konferenca je obsegala štiri tematske sklope:

  • Zelena transportna politika in vidiki upravljanja le-te v Evropski uniji
  • Inovacije za urbano / regionalno mobilnost potnikov in tovora
  • Digitalizacija, avtomatizacija in transportni modeli
  • Okolju prijazna vozila in alternativna goriva

Domači in tuji strokovnjaki so predstavili izzive in rešitve v okviru  štirih tematskih sklopov   konference. Namen konference je bil izmenjati izkušnje in teoretična znanja na področju upravljanja (predvsem urbane) mobilnosti s ciljem zmanjšanja emisij toplogrednih plinov ter ustvariti pogoje za mreženje udeležencev.

Četrtina emisij toplogrednih plinov v EU prihaja iz transporta. Cilj evropskega Zelenega dogovora je zmanjšati te emisije za 90% do leta 2050. Vzpostavitev trajnostnega transporta bo zagotovljena z inovativnimi, cenovno dostopnimi, čistejšimi in varnejšimi transportnimi alternativami. Za dosego ciljev Zelenega dogovora bo tako potrebno združevanje in uskladitev več različnih ukrepov, kot na primer: uporaba vozil z manjšimi emisijami, uporaba alternativnih goriv, digitalizacijo transporta, integrirani sistemi za upravljanje le-tega, izboljšanje javnega potniškega prometa in drugih.

Vabljeni k ogledu posnetkov konference:

1. dan konference: posnetek

2. dan konference: posnetek

Izdan zbornik konference Evropski zeleni dogovor – izzivi in rešitve na področju mobilnosti in logistike v mestih pa je na voljo tukaj.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih

ZKG - instrument zagotavljanja kakovosti pri prehodu v nizkoogljično in trajnostno družbo

Znanstveni prispevek o nacionalni okoljski certifikacijski shemi - Znaku kakovosti v graditeljstvu.

Novice Zeleno javno naročanje

Zeleno javno naročanje z vidika uporabe lesa

Z letošnjo spremembo Uredbe o zelenem javnem naročanju je prišlo do krepitve pomena lesa v stavbah, stavbnem pohištvu in protihrupnih cestnih ograjah.

Novice Zeleno javno naročanje

Zeleno javno naročanje je priložnost za ponudnike

Ministrstvo za okolje in prostor bo na Celjskem sejmu predstavilo razloge za usmeritev gospodarstva k okoljsko sprejemljivejšim produktom.

Novice Zeleno javno naročanje

Zeleno javno naročanje - podpora

Potrebujete pomoč pri javnem naročanju okolju prijaznih predmetov?

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Zaobljube v letu 2021

Imamo samo en planet in vsak od nas lahko pripomore, da naša Zemlja zadiha z manj toplogregrednimi plini.

Novice Trajnostna mobilnost

Začetek zbiranja prijav za Evropski teden mobilnosti

Ministrstvo za infrastrukturo je pričelo z zbiranjem prijav za Evropski teden mobilnosti 2020.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Z mentorji od ideje do zasnove skupnostnega projekta

Dvanajst udeležencev in udeleženk je uspešno zaključilo Umanoterino in Focusovo prvo izvedbo usposabljanja za koordinatorje skupnostnih projektov, ki bodo naslovili podnebne spremembe.

Webinar o prenovi energijskih nalepkah ter pomen in vlogo novih nalepk za področje zelenega javnega naročanja.

Webinar za javne naročnike na temo zelenega javnega naročanja pisarniškega papirja in higienskih papirnih izdelkov

Webinar o prenovi energijskih nalepkah ter pomen in vlogo novih nalepk za področje zelenega javnega naročanja.