Izzivi in rešitve na področju mobilnosti in logistike v mestih

ZUM d.o.o. je v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE v sodelovanju z Univerzo v Mariboru in Evropsko platformo znanstvenih društev za transport 7. in 8. oktobra 2021 izvedel konferenco Evropski zeleni dogovor – Izzivi in rešitve na področju mobilnosti in logistike v mestih.

Konferenca je obsegala štiri tematske sklope:

  • Zelena transportna politika in vidiki upravljanja le-te v Evropski uniji
  • Inovacije za urbano / regionalno mobilnost potnikov in tovora
  • Digitalizacija, avtomatizacija in transportni modeli
  • Okolju prijazna vozila in alternativna goriva

Domači in tuji strokovnjaki so predstavili izzive in rešitve v okviru  štirih tematskih sklopov   konference. Namen konference je bil izmenjati izkušnje in teoretična znanja na področju upravljanja (predvsem urbane) mobilnosti s ciljem zmanjšanja emisij toplogrednih plinov ter ustvariti pogoje za mreženje udeležencev.

Četrtina emisij toplogrednih plinov v EU prihaja iz transporta. Cilj evropskega Zelenega dogovora je zmanjšati te emisije za 90% do leta 2050. Vzpostavitev trajnostnega transporta bo zagotovljena z inovativnimi, cenovno dostopnimi, čistejšimi in varnejšimi transportnimi alternativami. Za dosego ciljev Zelenega dogovora bo tako potrebno združevanje in uskladitev več različnih ukrepov, kot na primer: uporaba vozil z manjšimi emisijami, uporaba alternativnih goriv, digitalizacijo transporta, integrirani sistemi za upravljanje le-tega, izboljšanje javnega potniškega prometa in drugih.

Vabljeni k ogledu posnetkov konference:

1. dan konference: posnetek

2. dan konference: posnetek

Izdan zbornik konference Evropski zeleni dogovor – izzivi in rešitve na področju mobilnosti in logistike v mestih pa je na voljo tukaj.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih 11.8.20

ZKG - instrument zagotavljanja kakovosti pri prehodu v nizkoogljično in trajnostno družbo

Znanstveni prispevek o nacionalni okoljski certifikacijski shemi - Znaku kakovosti v graditeljstvu.

Novice Zeleno javno naročanje Delavnica Kategorija 5.9.22

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Na voljo so gradiva in odgovori na vprašanja z izobraževanja o zelenem javnem naročanju živil za javne zavode.

Novice Zeleno javno naročanje 15.11.21

Zeleno javno naročanje z vidika uporabe lesa

Z letošnjo spremembo Uredbe o zelenem javnem naročanju je prišlo do krepitve pomena lesa v stavbah, stavbnem pohištvu in protihrupnih cestnih ograjah.

Novice Zeleno javno naročanje 23.6.22

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Na voljo so gradiva predstavitve zelenega javnega naročanja tekstilnih izdelkov.

Novice Zeleno javno naročanje 2.6.22

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Vabljeni na brezplačno spletno izobraževanje na temo zelenega javnega naročanje tekstilnih izdelkov.

Novice Zeleno javno naročanje 4.8.21

Zeleno javno naročanje je priložnost za ponudnike

Ministrstvo za okolje in prostor bo na Celjskem sejmu predstavilo razloge za usmeritev gospodarstva k okoljsko sprejemljivejšim produktom.

Novice Zeleno javno naročanje 6.3.20

Zeleno javno naročanje - podpora

Potrebujete pomoč pri javnem naročanju okolju prijaznih predmetov?

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo 15.1.21

Zaobljube v letu 2021

Imamo samo en planet in vsak od nas lahko pripomore, da naša Zemlja zadiha z manj toplogregrednimi plini.

Novice Trajnostna mobilnost 3.4.20

Začetek zbiranja prijav za Evropski teden mobilnosti

Ministrstvo za infrastrukturo je pričelo z zbiranjem prijav za Evropski teden mobilnosti 2020.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo 9.2.22

Z Občino Črna na Koroškem bomo sodelovali pri razvoju zelenega turizma

Občina Črna se v zadnjih letih pospešeno uveljavlja kot turistična destinacija za adrenalinske športe v naravi, želi pa si tudi povečati svojo prepoznavnost kot zelena turistična destinacija. Zato se je vključila v program podpore občin pri izvajanju projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti Dovolj za vse, ki ga v okviru LIFE projekta CARE4CLIMATE izvajajo v Umanoteri in društvu Focus.

image/svg+xml