Javni razpis za projekte manjših vrednosti

Slika uradnega javnega razpisa

Imate idejo za čezmejni projekt manjše vrednosti?

Vas zanima kako organizacije, podobne vaši, delujejo onkraj meje ali pa imate idejo, ki jo želite uresničiti skupaj s čezmejnimi partnerji? Potem ste na pravem mestu. V okviru Interreg Programa Slovenija-Avstrija v obdobju 2021-2027 bo 19. maja 2023 objavljen Javni razpis za predložitev projektov manjših vrednosti.

Sofinancirani bodo projekti za krepitev čezmejnega sodelovanja in medsebojnega zaupanja za:

  • izmenjavo informacij,
  • vzpostavitev novih mrež,
  • skupne pobude,
  • izvajanje inovativnih pilotnih dejavnosti,
  • ozaveščanje,
  • krepitev zaupanja ipd.

Program v okviru tega razpisa vzpodbuja izvajanje aktivnosti na področjih, kot so izobraževanje, kulturna dediščina, kultura, socialne pobude, socialno gospodarstvo, lokalni razvoj ter varstvo narave in okolja. Prvi rok za oddajo projektnih vlog bo 19. julija 2023.

Skupaj z javnim razpisom bodo objavljene vse relevantne smernice in informacije. Delavnice za prijavitelje bodo izvedene v prvi polovici junija. Več informacij o programu in razpisih najdete na spletni strani programa www.si-at.eu.

Letak javnega razpisa za projekte manjših vrednosti

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih 11.8.20

ZKG - instrument zagotavljanja kakovosti pri prehodu v nizkoogljično in trajnostno družbo

Znanstveni prispevek o nacionalni okoljski certifikacijski shemi - Znaku kakovosti v graditeljstvu.

Novice Zeleno javno naročanje Delavnica Kategorija 5.9.22

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Na voljo so gradiva in odgovori na vprašanja z izobraževanja o zelenem javnem naročanju živil za javne zavode.

Novice Zeleno javno naročanje 15.11.21

Zeleno javno naročanje z vidika uporabe lesa

Z letošnjo spremembo Uredbe o zelenem javnem naročanju je prišlo do krepitve pomena lesa v stavbah, stavbnem pohištvu in protihrupnih cestnih ograjah.

Novice Zeleno javno naročanje 23.6.22

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Na voljo so gradiva predstavitve zelenega javnega naročanja tekstilnih izdelkov.

Novice Zeleno javno naročanje 2.6.22

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Vabljeni na brezplačno spletno izobraževanje na temo zelenega javnega naročanje tekstilnih izdelkov.

Novice Zeleno javno naročanje 4.8.21

Zeleno javno naročanje je priložnost za ponudnike

Ministrstvo za okolje in prostor bo na Celjskem sejmu predstavilo razloge za usmeritev gospodarstva k okoljsko sprejemljivejšim produktom.

Novice Zeleno javno naročanje 6.3.20

Zeleno javno naročanje - podpora

Potrebujete pomoč pri javnem naročanju okolju prijaznih predmetov?

Novice Trajnostna mobilnost 6.4.23

Zaživel je center trajnostne mobilnosti Postojna

Občani Postojne bodo imeli še večjo spodbudo za premikanje na okolju prijazen način. To jim bo omogočil Center trajnostni mobilnosti Postojna. Vsebine, ki se bodo izvajale v CTM Postojna, so predlagali občani v okviru javnih razprav, ki jih je Občina Postojna organizirala s podporo okoljskih organizacij Focus in Umanotera v okviru programa podpore lokalnim skupnostnim pri projektu LIFE IP CARE4CLIMATE.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo 15.1.21

Zaobljube v letu 2021

Imamo samo en planet in vsak od nas lahko pripomore, da naša Zemlja zadiha z manj toplogregrednimi plini.

Novice Trajnostna mobilnost 3.4.20

Začetek zbiranja prijav za Evropski teden mobilnosti

Ministrstvo za infrastrukturo je pričelo z zbiranjem prijav za Evropski teden mobilnosti 2020.

image/svg+xml