Javno posvetovanje - Evropski podnebni pakt


Evropska komisija vabi k posvetu za evropski podnebni pakt, povečanje podnebnih ciljev 2030 in nove EU strategije za prilagajanje podnebnim spremembam.

Prizadevanja EU, da bi do leta 2050 postala prva podnebno nevtralna celina na svetu, so v središču evropskega zelenega dogovora, ki ga je 11. decembra 2019 predstavila Komisija pod vodstvom Ursule von der Leyen. Komisija je novembra 2018 prvič predstavila svojo vizijo za podnebno nevtralno EU do leta 2050 v skladu s ciljem Pariškega sporazuma z dokumentom »Čist planet za vse Evropska strateška dolgoročna vizija za uspešno, sodobno, konkurenčno in podnebno nevtralno gospodarstvo«. Evropski parlament je 14. marca 2019 podprl cilj EU, da se dosežejo neto ničelne emisije toplogrednih plinov. Evropski svet je 12. decembra 2019 potrdil cilj podnebno nevtralne EU do leta 2050.

V sklopu ukrepov evropskega zelenega dogovora je Komisija 4. marca poleg evropskega podnebnega pravila, s katerim predlaga pravno zavezujoči cilj neto ničelnih emisij toplogrednih plinov do leta 2050, odprla tudi javno posvetovanje o evropskem podnebnem paktu. S to pobudo omogoča sooblikovanje novih podnebnih ukrepov, izmenjavo informacij, izvajanje lokalnih dejavnosti in predstavitev rešitev, ki jih lahko uporabijo tudi drugi. Spletno javno posvetovanje je odprto do 17. junija 2020 in prek te povezave lahko izrazite svoje mnenje, preden Komisija dokončno pripravi predlog. Tega naj bi predstavili pred zasedanjem konference Združenih narodov o podnebnih spremembah (COP26), ki bo potekalo predvidoma 1.- 12. novembra 2021 v Glasgowu.

Poleg evropskega podnebnega pakta je Komisija v maju 2020 naznanila pričetek javnega posveta za spremembo podnebnih ciljev do leta 2030 in nove strategije za prilagajanje podnebnim spremembam, katero lahko pričakujemo v začetku 2021.

Namen posveta za povečanje podnebnih ciljev EU do leta 2030 (zmanjšanje emisij toplogrednih ciljev na vsaj -50% in na -55% v primerjavi z ravnijo iz leta 1990) je zbrati dodatne informacije, vključno z načrti, smernicami, študijami, mnenji o želeni ravni ambicij podnebnih in energetskih politik ter predloge ukrepov v različnih sektorjih za zvišanje podnebnih ambicij do leta 2030. Posvet je odprt do 23. junija 2020 na tej povezavi.

Predlog nove strategije za prilagajanje podnebnim spremembam, katera bo temeljila na predhodni, sprejeti leta 2013 in pozitivno ovrednoteni leta 2018, predstavlja odziv EU na vse pogostejše in močnejše vplive podnebnih sprememb. V ta namen so k sodelovanju v posvet vabljeni vsi zainteresirani državljani in ostali deležniki, ki želijo podati mnenje o zasnovni ideji nove strategije. Pri tem Komisijo zanima predvsem mnenje strokovnih delavcev, ki se v organizacijah ukvarjajo s prilagoditvami na podnebne spremembe. Posvet, ki je odprt do 20. Avgusta 2020 na tej povezavi, spremlja načrt predloga nove strategije za boljše razumevanje konteksta in usmeritve ter spodbudo pri razpravi.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih

ZKG - instrument zagotavljanja kakovosti pri prehodu v nizkoogljično in trajnostno družbo

Znanstveni prispevek o nacionalni okoljski certifikacijski shemi - Znaku kakovosti v graditeljstvu.

Novice Zeleno javno naročanje

Zeleno javno naročanje - podpora

Potrebujete pomoč pri javnem naročanju okolju prijaznih predmetov?

Novice Trajnostna mobilnost

Začetek zbiranja prijav za Evropski teden mobilnosti

Ministrstvo za infrastrukturo je pričelo z zbiranjem prijav za Evropski teden mobilnosti 2020.

Webinar o prenovi energijskih nalepkah ter pomen in vlogo novih nalepk za področje zelenega javnega naročanja.

Webinar o prenovi energijskih nalepkah ter pomen in vlogo novih nalepk za področje zelenega javnega naročanja.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Zeleno javno naročanje Odpadna hrana

WEBINAR - Best practices from Finland

Webinar about sustainable public procurement, energy-efficient buildings and handling of food waste

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Vzpostavljena bo mreža brezogljičnih šol

Za projekt vzpostavitve mreže brezogljičnih šol.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Odpadna hrana

Virtualno mreženje z Interreg Central Europe- STREFOWA

Z mreženjem do vpogleda v logistične vidike organizacije hackathonov.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Usposabljanje za koordinatorje skupnostnih projektov, ki bodo prispevali k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov

Najavljamo usposabljanje za koordinatorje skupnostnih projektov, ki bodo prispevali k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov oz. blaženju podnebnih sprememb.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Usposabljanje za koordinatorje skupnostnih projektov

Usposabljanje za koordinatorje skupnostnih projektov bo praktično naravnano in namenjeno pripravi načrtov konkretnih skupnostnih projektov udeležencev usposabljanja.