Kako izračunamo ogljični odtis destinacije zaradi prevozov turistov

Odnos med podnebjem in turizmom je dvosmeren. Podnebne spremembe vplivajo na turizem, saj povišanje temperatur in vse pogostejši ekstremni vremenski dogodki povsod po svetu že vplivajo na konkurenčnost destinacij in povzročajo pomembne spremembe turističnih tokov. Hkrati pa turizem z emisijami toplogrednih plinov povzroča podnebne spremembe. Največji delež emisij pri tem povzročajo prevozi turistov. Ko razmišljamo o zmanjšanju vpliva turizma na podnebne spremembe, se je zato smiselno v prvi vrsti osredotočiti na ukrepe na področju mobilnosti oziroma prevozov turistov. Ogljični odtis pa je tisto orodje, ki nam omogoči prepoznati največje vire emisij in s tem najmočnejše vzvode ukrepanja.

Umanotera je v okviru programa podpore občinam 27. maja 2022 v sodelovanju z Zavodom Znanje Postojna izvedla seminar Ogljični odtis destinacije zaradi prevozov turistov – kako ga izračunamo?, ki se ga je udeležilo več kot 70 predstavnikov slovenskih turističnih destinacij, občin, ministrstev, izobraževalnih in raziskovalnih inštitucij, podjetij in nevladnih organizacij. Veliko zanimanje za seminar kaže, da je v slovenskem turizmu zmanjševanje emisij toplogrednih plinov aktualna tema, saj se Slovenija uspešno promovira kot zelena, trajnostnemu turizmu zavezana turistična destinacija. S to svojo podobo tudi privablja turiste, ki po eni strani pričakujejo trajnostno ponudbo, po drugi strani pa tudi sami želijo prispevati k zmanjšanju okoljskega odtisa turizma.

Ogljični odtis je pri tem orodje za načrtovanje ukrepov za zmanjšanje vpliva turizma na podnebne spremembe, hkrati pa je lahko tudi učinkovit način komuniciranja dosežkov na tem področju. Pilotni izračun ogljičnega odtisa prevozov turistov v letu 2021 za destinacijo Postojna je pokazal, da pretežni del emisij povzročijo prihodi turistov v destinacijo. Največja priložnost za zmanjšanje ogljičnega odtisa turizma je torej spodbujanje turistov, da v destinacije pripotujejo z javnim potniškim prevozom – avtobusom ali vlakom. Da pa bi se turisti odločali za prihod v destinacije z javnim potniškim prevozom, je ključno, da jim je zagotovljena mobilnost med bivanjem v destinaciji. Kljub temu, da prevozi po destinaciji ne povzročijo velikega dela emisij, je zato ponudba trajnostne mobilnosti v destinaciji ključna za zmanjšanje njenega skupnega ogljičnega odtisa.

Predstavitev izračuna ogljičnega odtisa prevozov turistov na primeru destinacije Postojna, ki sta jo izvedli Renata Karba in Snežana Simič, si lahko ogledate na naslednjih povezavah: PPT in video. Zapis delavniškega dela je dostopen na povezavi.

Dodatne informacije: Renata Karba, renata@umanotera.org, 05 907 1334

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih 11.8.20

ZKG - instrument zagotavljanja kakovosti pri prehodu v nizkoogljično in trajnostno družbo

Znanstveni prispevek o nacionalni okoljski certifikacijski shemi - Znaku kakovosti v graditeljstvu.

Novice Zeleno javno naročanje Delavnica Kategorija 5.9.22

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Na voljo so gradiva in odgovori na vprašanja z izobraževanja o zelenem javnem naročanju živil za javne zavode.

Novice Zeleno javno naročanje 15.11.21

Zeleno javno naročanje z vidika uporabe lesa

Z letošnjo spremembo Uredbe o zelenem javnem naročanju je prišlo do krepitve pomena lesa v stavbah, stavbnem pohištvu in protihrupnih cestnih ograjah.

Novice Zeleno javno naročanje 23.6.22

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Na voljo so gradiva predstavitve zelenega javnega naročanja tekstilnih izdelkov.

Novice Zeleno javno naročanje 2.6.22

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Vabljeni na brezplačno spletno izobraževanje na temo zelenega javnega naročanje tekstilnih izdelkov.

Novice Zeleno javno naročanje 4.8.21

Zeleno javno naročanje je priložnost za ponudnike

Ministrstvo za okolje in prostor bo na Celjskem sejmu predstavilo razloge za usmeritev gospodarstva k okoljsko sprejemljivejšim produktom.

Novice Zeleno javno naročanje 6.3.20

Zeleno javno naročanje - podpora

Potrebujete pomoč pri javnem naročanju okolju prijaznih predmetov?

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo 15.1.21

Zaobljube v letu 2021

Imamo samo en planet in vsak od nas lahko pripomore, da naša Zemlja zadiha z manj toplogregrednimi plini.

Novice Trajnostna mobilnost 3.4.20

Začetek zbiranja prijav za Evropski teden mobilnosti

Ministrstvo za infrastrukturo je pričelo z zbiranjem prijav za Evropski teden mobilnosti 2020.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo 9.2.22

Z Občino Črna na Koroškem bomo sodelovali pri razvoju zelenega turizma

Občina Črna se v zadnjih letih pospešeno uveljavlja kot turistična destinacija za adrenalinske športe v naravi, želi pa si tudi povečati svojo prepoznavnost kot zelena turistična destinacija. Zato se je vključila v program podpore občin pri izvajanju projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti Dovolj za vse, ki ga v okviru LIFE projekta CARE4CLIMATE izvajajo v Umanoteri in društvu Focus.

image/svg+xml