Kako organiziramo nizkoogljični dogodek in izračunamo njegov ogljični odtis?

Dekorativna fotografija: fotografija z dogodka Kranjska dolga miza

Športni, kulinarični, kulturni in drugi dogodki so odlična priložnost, da organizatorji izkažejo svojo odgovornost pri spoprijemanju s podnebno krizo. Hkrati pa izkoristijo ozaveščevalni potencial dogodkov za spodbujanje trajnostnih sprememb v ravnanju posameznikov in organizacij. Pri tem je ogljični odtis dogodka ključno načrtovalsko in komunikacijsko orodje. Omogoči nam prepoznati največje vire emisij in s tem najmočnejše vzvode ukrepanja za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, hkrati pa tudi različnim javnostim učinkovito poročati o dosežkih na tem področju.

Umanotera je v okviru programa podpore občinam, ki ga izvajamo v okviru LIFE projekta Care4Climate, 29. novembra 2022 v sodelovanju z Zavodom za turizem in kulturo Kranj izvedla seminar Kako organiziramo nizkoogljični dogodek in izračunamo njegov ogljični odtis? Renata Karba iz Umanotere in Polona Abram, zunanja strokovna sodelavka Zavoda za turizem in kulturo Kranj, sta predstavili načrtovanje nizkoogljičnega dogodka in izračun ogljičnega odtisa na primeru kulinarične prireditve Kranjska dolga miza. Seminarja se je udeležilo več kot 120 predstavnikov slovenskih turističnih destinacij, občin, ministrstev, izobraževalnih in raziskovalnih inštitucij, podjetij in nevladnih organizacij. Veliko zanimanje kaže, da je zmanjševanje emisij toplogrednih plinov na dogodkih aktualna tema, in da želi vse več organizatorjev dogodkov aktivno in odgovorno prispevati k reševanju podnebne krize.

Izračun ogljičnega odtisa dogodka Kranjska dolga miza, v katerega so bile vključene emisije zaradi porabe fosilnih energentov na prizorišču dogodka ter prevozi organizatorjev, dobaviteljev blaga, izvajalcev storitev in obiskovalcev dogodka, je pokazal, da pretežni del emisij povzročijo prevozi. Največja priložnost za zmanjšanje ogljičnega odtisa dogodka je torej spodbujanje trajnostne mobilnosti. Velike prihranke emisij lahko organizatorji dogodkov dosežejo tudi s postrežbo podnebju prijaznejše hrane, ki je večinoma rastlinskega izvora, ekološka, lokalna, sezonska in čim manj predelana in zapakirana, ter s preprečevanjem zavržene hrane. 

Predstavitev načrtovanja nizkoogljičnega dogodka in izračuna ogljičnega odtisa dogodka na primeru prireditve Kranjska dolga miza, si lahko ogledate na naslednjih povezavah: PPT in video.

Zapis delavniškega dela je dostopen na povezavi.

Dodatne informacije: Renata Karba, renata@umanotera.org, 05 907 1334

Foto: Kranjska dolga miza 2022, Kranj, Slovenija, 23. 06. 2022.  

Fotograf: © Jure Eržen / kolektiff

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih 11.8.20

ZKG - instrument zagotavljanja kakovosti pri prehodu v nizkoogljično in trajnostno družbo

Znanstveni prispevek o nacionalni okoljski certifikacijski shemi - Znaku kakovosti v graditeljstvu.

Novice Zeleno javno naročanje Delavnica Kategorija 5.9.22

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Na voljo so gradiva in odgovori na vprašanja z izobraževanja o zelenem javnem naročanju živil za javne zavode.

Novice Zeleno javno naročanje 15.11.21

Zeleno javno naročanje z vidika uporabe lesa

Z letošnjo spremembo Uredbe o zelenem javnem naročanju je prišlo do krepitve pomena lesa v stavbah, stavbnem pohištvu in protihrupnih cestnih ograjah.

Novice Zeleno javno naročanje 23.6.22

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Na voljo so gradiva predstavitve zelenega javnega naročanja tekstilnih izdelkov.

Novice Zeleno javno naročanje 2.6.22

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Vabljeni na brezplačno spletno izobraževanje na temo zelenega javnega naročanje tekstilnih izdelkov.

Novice Zeleno javno naročanje 4.8.21

Zeleno javno naročanje je priložnost za ponudnike

Ministrstvo za okolje in prostor bo na Celjskem sejmu predstavilo razloge za usmeritev gospodarstva k okoljsko sprejemljivejšim produktom.

Novice Zeleno javno naročanje delavnica Delavnica Kategorija 2.6.23

Zeleno javno naročanje elektronske pisarniške opreme

Novice Zeleno javno naročanje 6.3.20

Zeleno javno naročanje - podpora

Potrebujete pomoč pri javnem naročanju okolju prijaznih predmetov?

Novice Trajnostna mobilnost 6.4.23

Zaživel je center trajnostne mobilnosti Postojna

Občani Postojne bodo imeli še večjo spodbudo za premikanje na okolju prijazen način. To jim bo omogočil Center trajnostni mobilnosti Postojna. Vsebine, ki se bodo izvajale v CTM Postojna, so predlagali občani v okviru javnih razprav, ki jih je Občina Postojna organizirala s podporo okoljskih organizacij Focus in Umanotera v okviru programa podpore lokalnim skupnostnim pri projektu LIFE IP CARE4CLIMATE.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo 15.1.21

Zaobljube v letu 2021

Imamo samo en planet in vsak od nas lahko pripomore, da naša Zemlja zadiha z manj toplogregrednimi plini.

image/svg+xml