Kar se posadi, to se razdeli – skupnostni vrt kot primer dobre prakse (video)

Skupnostno vrtnarjenje lahko pomembno prispeva k družbeni povezanosti in dobremu počutju v lokalnem okolju. Poleg spodbujanja samooskrbe in pridelave hrane z res nizkim ogljičnim odtisom ter trajnostnega urejanja prostora imajo skupnostni vrtovi pozitivne učinke tako na ravni posameznikov kot na ravni ožje in širše skupnosti. Izpostavljamo nekaj dobrih praks.

Lojtrin skupnostni vrt v okolici Litije

V Focusu, ki v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE izvaja promocijo dobrih praks trajnostnega upravljanja z viri skupnosti na platformi dovoljzavse.si, skozi video predstavitev izpostavljajo skupnostni vrt v okolici Litije, nad katerim bdi lokalno Društvo Lojtra. Štirje posamezniki so ga pred štirimi leti vzpostavili z namenom približati samooskrbo in ponuditi izkušnjo spoznavanja pridelave hrane izključno s pomočjo narave čim širšemu krogu ljudi.

Delo na Lojtrinem vrtu večinoma poteka v obliki delovnih akcij, na katerih se jim lahko pridruži praktično vsak. Pogosto jim dodajo tudi izobraževalno noto ter prepletajo sonaravno vrtnarjenje z drugimi temami (permakultura, skupnostno upravljanje z viri, solidarnost, globalno učenje…).

Lojtrin skupnostni vrt deluje po principu ‘kar se posadi, to se razdeli‘. Viške ekološko pridelane hrane, sadike in potaknjence pa delijo tudi širše.

Gre za lep primer, kako se lahko skozi načine delovanja skupnostnega vrta razvijajo tudi prakse delitve, medsebojne pomoči ter razni drugi programi. Združevanje podobno mislečih na skupnostnih akcijah na Lojtrinem vrtu je odprlo poligon za razvoj tudi drugih trajnostnih idej in akcij, ki so nastale kot odziv na potrebe lokalne skupnosti.

Vrt je bil dodan na zemljevid Dovolj za vse kot dobra praksa spodbujanja lokalne samooskrbe s hrano.

* spodnji video je bil posnet pred spremembo najemnih pogojev, zaradi katerih je jeseni 2021 Društvo Lojtra zapustilo Koblerjevo hišo.

Kako urediti skupnostni vrt?

Več o skupnostnem vrtnarjenju in o tem, kako urediti skupnostni vrt, lahko preberete v Priročniku za ureditev skupnostnega vrta. Njegov namen je predstaviti posamezne korake in s tem pobudnikom olajšati izvedbo projektov, ki se nanašajo na samooskrbo in samoorganizacijo v urbanem okolju.

Na Dovolj za vse zemljevidu domačih dobrih praks pa sicer poleg Lojtrinega skupnostnega vrta najdemo še nekaj primerov skupnostnih vrtov, ki so med seboj precej različni:

Če poznate še kakšen primer skupnostnega vrta, vabljeni, da pošljete predlog za dopolnitev seznama na info@dovoljzavse.si ali pa ga vnesete prek obrazca na tej povezavi.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih 11.8.20

ZKG - instrument zagotavljanja kakovosti pri prehodu v nizkoogljično in trajnostno družbo

Znanstveni prispevek o nacionalni okoljski certifikacijski shemi - Znaku kakovosti v graditeljstvu.

Novice Zeleno javno naročanje Delavnica Kategorija 5.9.22

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Na voljo so gradiva in odgovori na vprašanja z izobraževanja o zelenem javnem naročanju živil za javne zavode.

Novice Zeleno javno naročanje 15.11.21

Zeleno javno naročanje z vidika uporabe lesa

Z letošnjo spremembo Uredbe o zelenem javnem naročanju je prišlo do krepitve pomena lesa v stavbah, stavbnem pohištvu in protihrupnih cestnih ograjah.

Novice Zeleno javno naročanje 23.6.22

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Na voljo so gradiva predstavitve zelenega javnega naročanja tekstilnih izdelkov.

Novice Zeleno javno naročanje 2.6.22

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Vabljeni na brezplačno spletno izobraževanje na temo zelenega javnega naročanje tekstilnih izdelkov.

Novice Zeleno javno naročanje 4.8.21

Zeleno javno naročanje je priložnost za ponudnike

Ministrstvo za okolje in prostor bo na Celjskem sejmu predstavilo razloge za usmeritev gospodarstva k okoljsko sprejemljivejšim produktom.

Novice Zeleno javno naročanje 6.3.20

Zeleno javno naročanje - podpora

Potrebujete pomoč pri javnem naročanju okolju prijaznih predmetov?

Novice Trajnostna mobilnost 6.4.23

Zaživel je center trajnostne mobilnosti Postojna

Občani Postojne bodo imeli še večjo spodbudo za premikanje na okolju prijazen način. To jim bo omogočil Center trajnostni mobilnosti Postojna. Vsebine, ki se bodo izvajale v CTM Postojna, so predlagali občani v okviru javnih razprav, ki jih je Občina Postojna organizirala s podporo okoljskih organizacij Focus in Umanotera v okviru programa podpore lokalnim skupnostnim pri projektu LIFE IP CARE4CLIMATE.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo 15.1.21

Zaobljube v letu 2021

Imamo samo en planet in vsak od nas lahko pripomore, da naša Zemlja zadiha z manj toplogregrednimi plini.

Novice Trajnostna mobilnost 3.4.20

Začetek zbiranja prijav za Evropski teden mobilnosti

Ministrstvo za infrastrukturo je pričelo z zbiranjem prijav za Evropski teden mobilnosti 2020.

image/svg+xml