Kje po Škofji Loki bo vozil minibus?

Konec maja bosta po središču mesta Škofja Loka lahko začeli voziti dve električni vozili oziroma minibusa (kategorije N1: Grifo italijanskega proizvajalca Esagono Energia) za prevoz šestih potnic in potnikov. 

Pred uvedbo novosti občina Škofja Loka ob podpori Focusa, društva za sonaraven razvoj, v duhu participativnega upravljanja pripravlja razpravo na temo ČASOVNO IN PROSTORSKO UMEŠČANJE MINIBUSA V MESTU ter vabi pomembne deležnike, da se vključijo ter prispevajo svoje predloge.

Razprava ob uvedbi minibusa je del projekta LIFE IP CARE4CLIMATE in bo potekala v torek, 11. maja 2021, med 10:00 in 12:00, v veliki sejni dvorani na sedežu občine Škofja Loka, Mestni trg 15. Nanjo so bili povabljeni predstavniki in člani različnih organizacij, od lokalnega društva upokojencev, turističnega društva do razvojne agencije in društva invalidov.

Na srečanju, ki ga bo moderiral Focus in ki se ga bo predvidoma udeležil tudi škofjeloški župan, bomo z udeleženci in udeleženkami:

  • pogledali analizo ankete, ki smo jo lani izvedli med občankami in občani (prejeli smo 238 odgovorov),
  • pregledali časovne in prostorske omejitve,
  • poiskali najboljšo rešitev, ki bi pokrila večino potreb skupin prebivalk in prebivalcev, ki jim bo ta storitev na voljo, in
  • odgovorili na vprašanja KJE, KDAJ in KAKO bo minibus vozil.

Vabilo je dostopno TUKAJ.

Fotografija: FB Občina Škofja Loka

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih 11.8.20

ZKG - instrument zagotavljanja kakovosti pri prehodu v nizkoogljično in trajnostno družbo

Znanstveni prispevek o nacionalni okoljski certifikacijski shemi - Znaku kakovosti v graditeljstvu.

Novice Zeleno javno naročanje Delavnica Kategorija 5.9.22

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Na voljo so gradiva in odgovori na vprašanja z izobraževanja o zelenem javnem naročanju živil za javne zavode.

Novice Zeleno javno naročanje 15.11.21

Zeleno javno naročanje z vidika uporabe lesa

Z letošnjo spremembo Uredbe o zelenem javnem naročanju je prišlo do krepitve pomena lesa v stavbah, stavbnem pohištvu in protihrupnih cestnih ograjah.

Novice Zeleno javno naročanje 23.6.22

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Na voljo so gradiva predstavitve zelenega javnega naročanja tekstilnih izdelkov.

Novice Zeleno javno naročanje 2.6.22

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Vabljeni na brezplačno spletno izobraževanje na temo zelenega javnega naročanje tekstilnih izdelkov.

Novice Zeleno javno naročanje 4.8.21

Zeleno javno naročanje je priložnost za ponudnike

Ministrstvo za okolje in prostor bo na Celjskem sejmu predstavilo razloge za usmeritev gospodarstva k okoljsko sprejemljivejšim produktom.

Novice Zeleno javno naročanje delavnica Delavnica Kategorija 2.6.23

Zeleno javno naročanje elektronske pisarniške opreme

Novice Zeleno javno naročanje 6.3.20

Zeleno javno naročanje - podpora

Potrebujete pomoč pri javnem naročanju okolju prijaznih predmetov?

Novice Trajnostna mobilnost 6.4.23

Zaživel je center trajnostne mobilnosti Postojna

Občani Postojne bodo imeli še večjo spodbudo za premikanje na okolju prijazen način. To jim bo omogočil Center trajnostni mobilnosti Postojna. Vsebine, ki se bodo izvajale v CTM Postojna, so predlagali občani v okviru javnih razprav, ki jih je Občina Postojna organizirala s podporo okoljskih organizacij Focus in Umanotera v okviru programa podpore lokalnim skupnostnim pri projektu LIFE IP CARE4CLIMATE.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo 15.1.21

Zaobljube v letu 2021

Imamo samo en planet in vsak od nas lahko pripomore, da naša Zemlja zadiha z manj toplogregrednimi plini.

image/svg+xml