Kje po Škofji Loki bo vozil minibus?

Konec maja bosta po središču mesta Škofja Loka lahko začeli voziti dve električni vozili oziroma minibusa (kategorije N1: Grifo italijanskega proizvajalca Esagono Energia) za prevoz šestih potnic in potnikov. 

Pred uvedbo novosti občina Škofja Loka ob podpori Focusa, društva za sonaraven razvoj, v duhu participativnega upravljanja pripravlja razpravo na temo ČASOVNO IN PROSTORSKO UMEŠČANJE MINIBUSA V MESTU ter vabi pomembne deležnike, da se vključijo ter prispevajo svoje predloge.

Razprava ob uvedbi minibusa je del projekta LIFE IP CARE4CLIMATE in bo potekala v torek, 11. maja 2021, med 10:00 in 12:00, v veliki sejni dvorani na sedežu občine Škofja Loka, Mestni trg 15. Nanjo so bili povabljeni predstavniki in člani različnih organizacij, od lokalnega društva upokojencev, turističnega društva do razvojne agencije in društva invalidov.

Na srečanju, ki ga bo moderiral Focus in ki se ga bo predvidoma udeležil tudi škofjeloški župan, bomo z udeleženci in udeleženkami:

  • pogledali analizo ankete, ki smo jo lani izvedli med občankami in občani (prejeli smo 238 odgovorov),
  • pregledali časovne in prostorske omejitve,
  • poiskali najboljšo rešitev, ki bi pokrila večino potreb skupin prebivalk in prebivalcev, ki jim bo ta storitev na voljo, in
  • odgovorili na vprašanja KJE, KDAJ in KAKO bo minibus vozil.

Vabilo je dostopno TUKAJ.

Fotografija: FB Občina Škofja Loka

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih

ZKG - instrument zagotavljanja kakovosti pri prehodu v nizkoogljično in trajnostno družbo

Znanstveni prispevek o nacionalni okoljski certifikacijski shemi - Znaku kakovosti v graditeljstvu.

Novice Zeleno javno naročanje

Zeleno javno naročanje je priložnost za ponudnike

Ministrstvo za okolje in prostor bo na Celjskem sejmu predstavilo razloge za usmeritev gospodarstva k okoljsko sprejemljivejšim produktom.

Novice Zeleno javno naročanje

Zeleno javno naročanje - podpora

Potrebujete pomoč pri javnem naročanju okolju prijaznih predmetov?

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Zaobljube v letu 2021

Imamo samo en planet in vsak od nas lahko pripomore, da naša Zemlja zadiha z manj toplogregrednimi plini.

Novice Trajnostna mobilnost

Začetek zbiranja prijav za Evropski teden mobilnosti

Ministrstvo za infrastrukturo je pričelo z zbiranjem prijav za Evropski teden mobilnosti 2020.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Z mentorji od ideje do zasnove skupnostnega projekta

Dvanajst udeležencev in udeleženk je uspešno zaključilo Umanoterino in Focusovo prvo izvedbo usposabljanja za koordinatorje skupnostnih projektov, ki bodo naslovili podnebne spremembe.

Webinar o prenovi energijskih nalepkah ter pomen in vlogo novih nalepk za področje zelenega javnega naročanja.

Webinar za javne naročnike na temo zelenega javnega naročanja pisarniškega papirja in higienskih papirnih izdelkov

Webinar o prenovi energijskih nalepkah ter pomen in vlogo novih nalepk za področje zelenega javnega naročanja.

Novice Zeleno javno naročanje

Webinar za javne naročnike

Spletno izobraževanje na temo zelenega javnega naročanja