Konferenca Dovolj za vse: Sončno elektrarno v vsako skupnost

“Čas za določanje ciljev in za razpravo o strategijah je minil. Zdaj je čas za izvedbo,” izpostavlja dr. Jonas Sonnenschein iz Umanotere, v kateri so za letošnji motiv nacionalne konference izbrali temo skupnostnih sončnih elektrarn prav zaradi pomembne vloge, ki jo te lahko odigrajo pri potrebnem hitrem razogljičenju oskrbe z električno energijo v Sloveniji. Več kot 140 udeležencev, med katerimi so bili tako predstavniki občin, regionalnih razvojnih in energetskih agencij ter državne uprave, kot tudi predstavniki civilnih iniciativ, nevladnih organizacij, raziskovalnih inštitucij in podjetij, se je na konferenci seznanilo z novim pravnim okvirom in z navdihujočimi uspešnimi praksami iz Slovenije in tujine.

Dr. Tomislav Tkalec iz društva Focus je v uvodnem nagovoru poudaril, da je podnebna konferenca v Glasgowu pokazala, da to, kar so v tem trenutku pripravljene narediti države, ne vodi v zadostno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za preprečitev podnebne krize. Lokalne skupnosti so tiste, ki morajo nasloviti to vrzel in podpreti hitri prehod v podnebno nevtralno družbo.

Ključno vlogo pri energetski tranziciji ima spodbuden pravni okvir. V Sloveniji se je ta skozi zadnja leta nekoliko spreminjal, zadnje spremembe so vsebovane v letos sprejetem Zakonu o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije. Magister Hinko Šolinc, generalni direktor Direktorata za energijo na Ministrstvu za infrastrukturo, je v svojem predavanju predstavil novi pravni okvir za vzpostavljanje skupnostnih sončnih elektrarn pri nas. Pri tem je opomnil, da je pred ministrstvom zdaj velika naloga priprave izvedbenih aktov, ki bodo omogočili čim hitrejšo izvedbo skupnostnih sončnih projektov.

Eden prvih korakov v smeri vzpostavitve skupnostne sončne elektrarne pa je tudi zagotovitev zadostnega financiranja. Direktorica Zadruge sončnih elektrarn Slovenije Urška Hercog je predstavila model množičnega financiranja (crowdfunding) večjih sončnih elektrarn in pri tem poudarila, da so na ta način naložbe v sončne elektrarne varne in donosne in da je zanimanje investitorjev preseglo pričakovanja.

Na okrogli mizi so o tem, kako v energetsko revolucijo vključiti vsako skupnost pri nas, skupaj z direktorico Umanotere Gajo Brecelj razpravljali župan občine Ajdovščina Tadej Beočanin, župan občine Hrastnik Marko Funkl in dr. Robert Golob iz podjetja GEN-I. Govorci so se strinjali, da je trajnostna smer razvoja nujna in da so ustrezne tehnologije in zadostni viri za razogljičenje našega energetskega sistema že na voljo.

Več lahko preberete na povezavi, kjer je na voljo tudi video posnetki konference in gradivo za izvedbo skupnostne sončne elektrarne.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih

ZKG - instrument zagotavljanja kakovosti pri prehodu v nizkoogljično in trajnostno družbo

Znanstveni prispevek o nacionalni okoljski certifikacijski shemi - Znaku kakovosti v graditeljstvu.

Novice Zeleno javno naročanje

Zeleno javno naročanje z vidika uporabe lesa

Z letošnjo spremembo Uredbe o zelenem javnem naročanju je prišlo do krepitve pomena lesa v stavbah, stavbnem pohištvu in protihrupnih cestnih ograjah.

Novice Zeleno javno naročanje

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Vabljeni na brezplačno spletno izobraževanje na temo zelenega javnega naročanje tekstilnih izdelkov.

Novice Zeleno javno naročanje

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Na voljo so gradiva predstavitve zelenega javnega naročanja tekstilnih izdelkov.

Novice Zeleno javno naročanje

Zeleno javno naročanje je priložnost za ponudnike

Ministrstvo za okolje in prostor bo na Celjskem sejmu predstavilo razloge za usmeritev gospodarstva k okoljsko sprejemljivejšim produktom.

Novice Zeleno javno naročanje

Zeleno javno naročanje - podpora

Potrebujete pomoč pri javnem naročanju okolju prijaznih predmetov?

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Zaobljube v letu 2021

Imamo samo en planet in vsak od nas lahko pripomore, da naša Zemlja zadiha z manj toplogregrednimi plini.

Novice Trajnostna mobilnost

Začetek zbiranja prijav za Evropski teden mobilnosti

Ministrstvo za infrastrukturo je pričelo z zbiranjem prijav za Evropski teden mobilnosti 2020.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Z Občino Črna na Koroškem bomo sodelovali pri razvoju zelenega turizma

Občina Črna se v zadnjih letih pospešeno uveljavlja kot turistična destinacija za adrenalinske športe v naravi, želi pa si tudi povečati svojo prepoznavnost kot zelena turistična destinacija. Zato se je vključila v program podpore občin pri izvajanju projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti Dovolj za vse, ki ga v okviru LIFE projekta CARE4CLIMATE izvajajo v Umanoteri in društvu Focus.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Z mentorji od ideje do zasnove skupnostnega projekta

Dvanajst udeležencev in udeleženk je uspešno zaključilo Umanoterino in Focusovo prvo izvedbo usposabljanja za koordinatorje skupnostnih projektov, ki bodo naslovili podnebne spremembe.