Konferenca Dovolj za vse: Sončno elektrarno v vsako skupnost

“Čas za določanje ciljev in za razpravo o strategijah je minil. Zdaj je čas za izvedbo,” izpostavlja dr. Jonas Sonnenschein iz Umanotere, v kateri so za letošnji motiv nacionalne konference izbrali temo skupnostnih sončnih elektrarn prav zaradi pomembne vloge, ki jo te lahko odigrajo pri potrebnem hitrem razogljičenju oskrbe z električno energijo v Sloveniji. Več kot 140 udeležencev, med katerimi so bili tako predstavniki občin, regionalnih razvojnih in energetskih agencij ter državne uprave, kot tudi predstavniki civilnih iniciativ, nevladnih organizacij, raziskovalnih inštitucij in podjetij, se je na konferenci seznanilo z novim pravnim okvirom in z navdihujočimi uspešnimi praksami iz Slovenije in tujine.

Dr. Tomislav Tkalec iz društva Focus je v uvodnem nagovoru poudaril, da je podnebna konferenca v Glasgowu pokazala, da to, kar so v tem trenutku pripravljene narediti države, ne vodi v zadostno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za preprečitev podnebne krize. Lokalne skupnosti so tiste, ki morajo nasloviti to vrzel in podpreti hitri prehod v podnebno nevtralno družbo.

Ključno vlogo pri energetski tranziciji ima spodbuden pravni okvir. V Sloveniji se je ta skozi zadnja leta nekoliko spreminjal, zadnje spremembe so vsebovane v letos sprejetem Zakonu o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije. Magister Hinko Šolinc, generalni direktor Direktorata za energijo na Ministrstvu za infrastrukturo, je v svojem predavanju predstavil novi pravni okvir za vzpostavljanje skupnostnih sončnih elektrarn pri nas. Pri tem je opomnil, da je pred ministrstvom zdaj velika naloga priprave izvedbenih aktov, ki bodo omogočili čim hitrejšo izvedbo skupnostnih sončnih projektov.

Eden prvih korakov v smeri vzpostavitve skupnostne sončne elektrarne pa je tudi zagotovitev zadostnega financiranja. Direktorica Zadruge sončnih elektrarn Slovenije Urška Hercog je predstavila model množičnega financiranja (crowdfunding) večjih sončnih elektrarn in pri tem poudarila, da so na ta način naložbe v sončne elektrarne varne in donosne in da je zanimanje investitorjev preseglo pričakovanja.

Na okrogli mizi so o tem, kako v energetsko revolucijo vključiti vsako skupnost pri nas, skupaj z direktorico Umanotere Gajo Brecelj razpravljali župan občine Ajdovščina Tadej Beočanin, župan občine Hrastnik Marko Funkl in dr. Robert Golob iz podjetja GEN-I. Govorci so se strinjali, da je trajnostna smer razvoja nujna in da so ustrezne tehnologije in zadostni viri za razogljičenje našega energetskega sistema že na voljo.

Več lahko preberete na povezavi, kjer je na voljo tudi video posnetki konference in gradivo za izvedbo skupnostne sončne elektrarne.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih 11.8.20

ZKG - instrument zagotavljanja kakovosti pri prehodu v nizkoogljično in trajnostno družbo

Znanstveni prispevek o nacionalni okoljski certifikacijski shemi - Znaku kakovosti v graditeljstvu.

Novice Zeleno javno naročanje Delavnica Kategorija 5.9.22

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Na voljo so gradiva in odgovori na vprašanja z izobraževanja o zelenem javnem naročanju živil za javne zavode.

Novice Zeleno javno naročanje 15.11.21

Zeleno javno naročanje z vidika uporabe lesa

Z letošnjo spremembo Uredbe o zelenem javnem naročanju je prišlo do krepitve pomena lesa v stavbah, stavbnem pohištvu in protihrupnih cestnih ograjah.

Novice Zeleno javno naročanje 23.6.22

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Na voljo so gradiva predstavitve zelenega javnega naročanja tekstilnih izdelkov.

Novice Zeleno javno naročanje 2.6.22

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Vabljeni na brezplačno spletno izobraževanje na temo zelenega javnega naročanje tekstilnih izdelkov.

Novice Zeleno javno naročanje 4.8.21

Zeleno javno naročanje je priložnost za ponudnike

Ministrstvo za okolje in prostor bo na Celjskem sejmu predstavilo razloge za usmeritev gospodarstva k okoljsko sprejemljivejšim produktom.

Novice Zeleno javno naročanje delavnica Delavnica Kategorija 2.6.23

Zeleno javno naročanje elektronske pisarniške opreme

Novice Zeleno javno naročanje 6.3.20

Zeleno javno naročanje - podpora

Potrebujete pomoč pri javnem naročanju okolju prijaznih predmetov?

Novice Trajnostna mobilnost 6.4.23

Zaživel je center trajnostne mobilnosti Postojna

Občani Postojne bodo imeli še večjo spodbudo za premikanje na okolju prijazen način. To jim bo omogočil Center trajnostni mobilnosti Postojna. Vsebine, ki se bodo izvajale v CTM Postojna, so predlagali občani v okviru javnih razprav, ki jih je Občina Postojna organizirala s podporo okoljskih organizacij Focus in Umanotera v okviru programa podpore lokalnim skupnostnim pri projektu LIFE IP CARE4CLIMATE.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo 15.1.21

Zaobljube v letu 2021

Imamo samo en planet in vsak od nas lahko pripomore, da naša Zemlja zadiha z manj toplogregrednimi plini.

image/svg+xml