Konferenca “Kako lokalne skupnosti merijo in učinkovito zmanjšujejo svoje izpuste toplogrednih plinov”


Lokalne skupnosti imajo ključno vlogo v prehodu v brezogljično družbo. Da naslavljanje podnebne krize na ravni občin tudi v času covid-19 ostaja pomemben dejavnik zagotavljanja dolgoročne blaginje ljudi, je s svojo udeležbo na (spletni) 5. nacionalni konferenci o trajnostnem upravljanju z viri skupnosti potrdilo več kot 70 udeležencev – predstavnikov občin, razvojnih agencij, civilnodružbenih organizacij, izobraževalnih ustanov, podjetij in državne uprave.

Ljubljana, 19. 11. 2020 – »Spremljanje izpustov na lokalni ravni je pomemben prvi korak k ukrepanju«, so se strinjali udeleženci današnje konference Dovolj za vse: Kako lokalne skupnosti merijo in učinkovito zmanjšujejo svoje izpuste toplogrednih plinov, ki sta jo organizirala Umanotera in društvo Focus v okviru projekta LIFE CARE4CLIMATE. Udeleženci so se seznanili z domačimi in tujimi izkušnjami na področju spremljanja izpustov toplogrednih plinov in načrtovanja ukrepov za njihovo zmanjšanje na ravni občin ter spoznali navdihujoče občinske projekte zniževanja izpustov na področjih energetike in mobilnosti.

Česar ne meriš, ne moreš uspešno upravljati

Jonas Sonnenschein iz Umanotere, ki je konferenco otvoril, je izpostavil, da so kakovostni podatki o izpustih toplogrednih plinov temelj kakovostnega načrtovanja ukrepov za njihovo zmanjšanje ter spremljanje učinkovitosti takšnih ukrepov. »V času, ko so državne podnebne politike nezadostne, je še toliko bolj pomembno, da lokalne skupnosti stopijo naprej ter strukturirano in ambiciozno naslovijo svoje izpuste toplogrednih plinov,« je poudaril.

Finska - ambiciozni podnebni cilji države, napredne občine

Finska je sprejela cilj, da bo dosegla podnebno nevtralnost že do leta 2035 (EU do leta 2050). S tem je poslala jasno sporočilo vsem družbenim sektorjem in dala dodaten zagon za sodelovanje v tem velikem družbenem podvigu tudi občinam. Podnebno napredne finske občine so povezane v mrežo (Hinku) in so deležne močne podpore pri spremljanju izpustov in načrtovanju ukrepov. Mreža je namenjena spodbujanju izmenjave znanj, predvsem o dobrih praksah blaženja podnebnih sprememb, podpori občinam pri njihovih podnebnih ukrepih ter ustvarjanju povpraševanja po podnebju prijaznejših izdelkih in storitvah. Laura Saikku, raziskovalka na Finskem inštitutu za okolje SYKE, ki za občine izračunava ogljični odtis in koordinira podporno mrežo, je na konferenci izpostavila: »Enotna metoda merjenja in vsako leto sveži podatki predstavljajo pomembno podporo lokalnim podnebnim prizadevanjem ter monitoringu učinkov različnih ukrepov«. 

Sistematično delo v občinah obrodi sadove v obliki zmanjšanja izpustov in finančnih prihrankov

V Sloveniji za razliko od Finske na državni ravni nimamo vzpostavljene podpore občinam na področju blaženja podnebnih sprememb, ampak to nalogo opravljajo lokalne energetske agencije. Direktor Goriške lokalne energetske agencije GOLEA Rajko Leban je na konferenci predstavil njihov sistem celovitega energetskega menedžmenta v primorskih občinah, ki so zaradi uspešnih projektov energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije v preteklih letih prejele številna priznanja za energetsko najbolj učinkovite občine. Pri tem je izpostavil: »Z zaključenim krogom merjenja, načrtovanja ukrepov in spremljanja njihovih učinkov se gradi usposobljenost lokalne skupnosti in vzpostavljen je sistem stalnih izboljšav pri doseganju prihrankov izpustov ob optimalni porabi finančnih virov lokalne skupnosti».

Gorenjska je leta 2018 prva med slovenskimi regijami pristopila k pripravi akcijskega načrta za trajnostno energijo in podnebne spremembe (TEPN) - nove oblike strateškega podnebno-energetskega načrta do leta 2030 na podlagi metodologije v okviru Konvencije županov za podnebne spremembe in energijo. Direktor Lokalne energetske agencije Gorenjske (LEAG) Anton Pogačnik je na konferenci predstavil proces priprave TEPN in uporabo tega akcijskega načrta pri načrtovanju ukrepov za zmanjšanje porabe energije, povečanje energetske učinkovitosti in uporabo obnovljivih virov energije. Ocenil je, da »so TEPN koristno orodje občin ali celotnih regij za napredovanje pri zmanjševanju emisij.« Vse pogosteje so tudi predpogoj za financiranje s strani EU, ki pa je bistvenega pomena za izvajanje ambicioznih projektov.

Uspešni primeri ukrepov blaženja podnebnih sprememb v slovenskih občinah

Konference Dovolj za vse so že tradicionalno priložnost za spoznavanje navdihujočih domačij skupnostnih praks. Tokrat sta bili izpostavljeni praksi na področjih prometa in oskrbe z energijo, ki sta v Sloveniji sektorja z največjimi izpusti toplogrednih plinov:

Romana Pečnik, strokovna sodelavka za investicije na Občini Krško je predstavila aktivnosti na področju trajnostne mobilnosti, s katerimi Krško postaja bolj čisto in varno mesto, občina pa je med najuspešnejšimi izvajalkami Evropskega tedna mobilnosti pri nas.  

Župan občine Loški Potok Ivan Benčina pa je predstavil skupnostne energetske projekte, ki se v tej močno gozdnati občini v prvi vrsti osredotočajo na uporabo lesne biomase. Da bi ohranili delovna mesta in finančna sredstva v lokalnem okolju, so ustanovili Lesno zadrugo Loški Potok in vzpostavili sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso (DOLB). Zadruga je s spodbujanjem zaključevanja snovnih, energetskih in finančnih tokov gonilo lokalnega krožnega gospodarstva in je uspešen primer v tujini močno razširjenega zadružnega modela upravljanja z lokalnimi viri.

Dobre prakse so jasno pokazale, da blaženje podnebnih sprememb ni samo moralna dolžnost, pač pa je za lokalne skupnosti tudi razvojna priložnost, saj prinaša kakovostno življenjsko okolje, prihranke, priložnosti za lokalno ekonomijo in zelena delovna mesta ter nenazadnje tudi podobo napredne skupnosti.

***

Več informacij: Renata Karba, 01 439 7100, renata@umanotera.org, www.facebook.com/Dovoljzavse

Predstavitve s konference:

  • Jonas Sonnenschein, Umanotera: Česar ne meriš, ne moreš uspešno upravljati (ppt) (video)
  • Laura Saikku, Finski inštitut za okolje SYKE: Spremljanje izpustov toplogrednih plinov in učinkovito ukrepanje prek lokalnih mrež na Finskem (ppt) (videorazprava)
  • Rajko Leban, Goriška lokalna energetska agencija (GOLEA): Upravljanje z energijo in izpusti toplogrednih plinov v lokalnih skupnostih – učinkovito načrtovanje kot ključ do uspeha (ppt) (video)
  • Anton Pogačnik, Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG): Trajnostni energetsko-podnebni načrt Gorenjske (ppt) (video)
  • Romana Pečnik, Občina Krško: Trajnostna mobilnost v Krškem (ppt) (video)
  • Ivan Benčina, Občina Loški Potok: Skupnostni energetski projekti v občini Loški Potok (ppt) (video)
Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih

ZKG - instrument zagotavljanja kakovosti pri prehodu v nizkoogljično in trajnostno družbo

Znanstveni prispevek o nacionalni okoljski certifikacijski shemi - Znaku kakovosti v graditeljstvu.

Novice Zeleno javno naročanje

Zeleno javno naročanje je priložnost za ponudnike

Ministrstvo za okolje in prostor bo na Celjskem sejmu predstavilo razloge za usmeritev gospodarstva k okoljsko sprejemljivejšim produktom.

Novice Zeleno javno naročanje

Zeleno javno naročanje - podpora

Potrebujete pomoč pri javnem naročanju okolju prijaznih predmetov?

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Zaobljube v letu 2021

Imamo samo en planet in vsak od nas lahko pripomore, da naša Zemlja zadiha z manj toplogregrednimi plini.

Novice Trajnostna mobilnost

Začetek zbiranja prijav za Evropski teden mobilnosti

Ministrstvo za infrastrukturo je pričelo z zbiranjem prijav za Evropski teden mobilnosti 2020.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Z mentorji od ideje do zasnove skupnostnega projekta

Dvanajst udeležencev in udeleženk je uspešno zaključilo Umanoterino in Focusovo prvo izvedbo usposabljanja za koordinatorje skupnostnih projektov, ki bodo naslovili podnebne spremembe.

Webinar o prenovi energijskih nalepkah ter pomen in vlogo novih nalepk za področje zelenega javnega naročanja.

Webinar za javne naročnike na temo zelenega javnega naročanja pisarniškega papirja in higienskih papirnih izdelkov

Webinar o prenovi energijskih nalepkah ter pomen in vlogo novih nalepk za področje zelenega javnega naročanja.

Novice Zeleno javno naročanje

Webinar za javne naročnike

Spletno izobraževanje na temo zelenega javnega naročanja