Kuhinjski dnevniki odpadne hrane

Kuhinjski dnevnik odpadne hrane je dnevnik beleženja količin odpadne hrane, ki nastane v gospodinjstvu. Gospodinjstva, ki bodo v raziskavi sodelovala, bodo sedem zaporednih dni beležila vrsto hrane, ki jo zavržejo (npr. pekovski, mlečni izdelki, testenine ipd.), njeno sestavo – užitni ali neužitni del, in navedla podatke o tem, kako so s to hrano ravnala – so jo zavrgla med biološke odpadke ali na kompost.

S sodelovanjem v raziskavi bodo gospodinjstva prispevala dragocene podatke o količini odpadne hrane za dopolnitev podatkov, ki jih vsako leto objavi Statistični urad Republike Slovenije (SURS). Pridobljeni podatki bodo pomagali tudi pri oblikovanju ukrepov za zmanjševanje oziroma preprečevanje nastajanja odpadne hrane ter za ozaveščanje ljudi.

Gospodinjstva bodo z izpolnjevanjem kuhinjskega dnevnika obenem lahko preverila koliko hrane zares zavržejo in katera hrana jim največkrat ostaja. S temi rezultati bodo lažje sprejela majhne spremembe v vsakdanjem življenju in s tem prihranila denar.

K sodelovanju vabijo čim večje število gospodinjstev. Vsi vpisani podatki bodo uporabljeni samo za namen projekta LIFE IP CARE4CLIMATE. Kakovostni podatki so osnova za pripravo učinkovitih ukrepov za zmanjševanje oziroma preprečevanje nastajanja odpadne hrane.

Na povezavi https://dnevniki.care4climate.si/ najdete natančna navodila za izpolnjevanje dnevnikov in obrazec za sodelovanje v raziskavi ter zanimive informacije o odpadni hrani v Sloveniji in napotke za njeno zmanjšanje.

Vljudno vabljeni k sodelovanju.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih

ZKG - instrument zagotavljanja kakovosti pri prehodu v nizkoogljično in trajnostno družbo

Znanstveni prispevek o nacionalni okoljski certifikacijski shemi - Znaku kakovosti v graditeljstvu.

Novice Zeleno javno naročanje

Zeleno javno naročanje je priložnost za ponudnike

Ministrstvo za okolje in prostor bo na Celjskem sejmu predstavilo razloge za usmeritev gospodarstva k okoljsko sprejemljivejšim produktom.

Novice Zeleno javno naročanje

Zeleno javno naročanje - podpora

Potrebujete pomoč pri javnem naročanju okolju prijaznih predmetov?

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Zaobljube v letu 2021

Imamo samo en planet in vsak od nas lahko pripomore, da naša Zemlja zadiha z manj toplogregrednimi plini.

Novice Trajnostna mobilnost

Začetek zbiranja prijav za Evropski teden mobilnosti

Ministrstvo za infrastrukturo je pričelo z zbiranjem prijav za Evropski teden mobilnosti 2020.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Z mentorji od ideje do zasnove skupnostnega projekta

Dvanajst udeležencev in udeleženk je uspešno zaključilo Umanoterino in Focusovo prvo izvedbo usposabljanja za koordinatorje skupnostnih projektov, ki bodo naslovili podnebne spremembe.

Webinar o prenovi energijskih nalepkah ter pomen in vlogo novih nalepk za področje zelenega javnega naročanja.

Webinar za javne naročnike na temo zelenega javnega naročanja pisarniškega papirja in higienskih papirnih izdelkov

Webinar o prenovi energijskih nalepkah ter pomen in vlogo novih nalepk za področje zelenega javnega naročanja.

Novice Zeleno javno naročanje

Webinar za javne naročnike

Spletno izobraževanje na temo zelenega javnega naročanja