Kuhinjski dnevniki odpadne hrane

Projekt Dnevniki odpadne hrane v izvedbi Ministrstva za okolje in prostor Republike Slovenije je najobsežnejša raziskava o količinah odpadne hrane v gospodinjstvih v Sloveniji. Traja od 20. aprila do 20. junija 2022.

Kuhinjski dnevnik odpadne hrane je dnevnik beleženja količin odpadne hrane, ki nastane v gospodinjstvu. Gospodinjstva, ki bodo v raziskavi sodelovala, bodo sedem zaporednih dni beležila vrsto hrane, ki jo zavržejo (npr. pekovski, mlečni izdelki, testenine ipd.), njeno sestavo – užitni ali neužitni del, in navedla podatke o tem, kako so s to hrano ravnala – so jo zavrgla med biološke odpadke ali na kompost.

S sodelovanjem v raziskavi bodo gospodinjstva prispevala dragocene podatke o količini odpadne hrane za dopolnitev podatkov, ki jih vsako leto objavi Statistični urad Republike Slovenije (SURS). Pridobljeni podatki bodo pomagali tudi pri oblikovanju ukrepov za zmanjševanje oziroma preprečevanje nastajanja odpadne hrane ter za ozaveščanje ljudi.

Gospodinjstva bodo z izpolnjevanjem kuhinjskega dnevnika obenem lahko preverila koliko hrane zares zavržejo in katera hrana jim največkrat ostaja. S temi rezultati bodo lažje sprejela majhne spremembe v vsakdanjem življenju in s tem prihranila denar.

K sodelovanju vabijo čim večje število gospodinjstev. Vsi vpisani podatki bodo uporabljeni samo za namen projekta LIFE IP CARE4CLIMATE. Kakovostni podatki so osnova za pripravo učinkovitih ukrepov za zmanjševanje oziroma preprečevanje nastajanja odpadne hrane.

Na povezavi najdete natančna navodila za izpolnjevanje dnevnikov in obrazec za sodelovanje v raziskavi ter zanimive informacije o odpadni hrani v Sloveniji in napotke za njeno zmanjšanje.

Vsak sodelujoči, ki bo sedem zaporednih dni izpolnjevali dnevnik, bo prejel praktično nagrado.

Vljudno vabljeni k sodelovanju.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih 11.8.20

ZKG - instrument zagotavljanja kakovosti pri prehodu v nizkoogljično in trajnostno družbo

Znanstveni prispevek o nacionalni okoljski certifikacijski shemi - Znaku kakovosti v graditeljstvu.

Novice Zeleno javno naročanje Delavnica Kategorija 5.9.22

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Na voljo so gradiva in odgovori na vprašanja z izobraževanja o zelenem javnem naročanju živil za javne zavode.

Novice Zeleno javno naročanje 15.11.21

Zeleno javno naročanje z vidika uporabe lesa

Z letošnjo spremembo Uredbe o zelenem javnem naročanju je prišlo do krepitve pomena lesa v stavbah, stavbnem pohištvu in protihrupnih cestnih ograjah.

Novice Zeleno javno naročanje 23.6.22

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Na voljo so gradiva predstavitve zelenega javnega naročanja tekstilnih izdelkov.

Novice Zeleno javno naročanje 2.6.22

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Vabljeni na brezplačno spletno izobraževanje na temo zelenega javnega naročanje tekstilnih izdelkov.

Novice Zeleno javno naročanje 4.8.21

Zeleno javno naročanje je priložnost za ponudnike

Ministrstvo za okolje in prostor bo na Celjskem sejmu predstavilo razloge za usmeritev gospodarstva k okoljsko sprejemljivejšim produktom.

Novice Zeleno javno naročanje 6.3.20

Zeleno javno naročanje - podpora

Potrebujete pomoč pri javnem naročanju okolju prijaznih predmetov?

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo 15.1.21

Zaobljube v letu 2021

Imamo samo en planet in vsak od nas lahko pripomore, da naša Zemlja zadiha z manj toplogregrednimi plini.

Novice Trajnostna mobilnost 3.4.20

Začetek zbiranja prijav za Evropski teden mobilnosti

Ministrstvo za infrastrukturo je pričelo z zbiranjem prijav za Evropski teden mobilnosti 2020.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo 9.2.22

Z Občino Črna na Koroškem bomo sodelovali pri razvoju zelenega turizma

Občina Črna se v zadnjih letih pospešeno uveljavlja kot turistična destinacija za adrenalinske športe v naravi, želi pa si tudi povečati svojo prepoznavnost kot zelena turistična destinacija. Zato se je vključila v program podpore občin pri izvajanju projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti Dovolj za vse, ki ga v okviru LIFE projekta CARE4CLIMATE izvajajo v Umanoteri in društvu Focus.

image/svg+xml