Med zavrženo hrano Slovencev kar tretjina še užitne

Na mizi je korito v katerega ženske roke iz pladnja in s pomočjo noža potiskajo odrezke zelenjave.

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je v okviru evropskega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE izvedlo raziskavo, v kateri je spremljalo vrste odpadne hrane in razloge za nastajanje odpadne hrane v slovenskih gospodinjstvih. Prvič so na voljo podatki, katera živila največkrat zavržemo in zaradi kakšnih vzrokov.

Izsledki raziskave, ki je potekala v jesensko-zimskem času leta 2021 in v pomladno-poletnem času leta 2022, so bili pridobljeni z izpolnjevanjem dnevnikov odpadne hrane. Sodelujoča gospodinjstva so sedem zaporednih dni vpisovala, katero hrano so zavrgla, v kakšni količini in navedla vzroke za to.


»Raziskava je trenutno edina in najbolj obsežna raziskava s področja odpadne hrane pri nas. Namen raziskave niso količine, temveč vrste zavržene hrane, vzroki za nastajanje odpadne hrane in navezava na demografske podatke. Rezultati predstavljajo oceno stanja v slovenskih gospodinjstvih, dodati pa je treba, da se običajno za sodelovanje v tovrstnih raziskavah odločijo gospodinjstva, ki so v neki meri že ozaveščena in odpadno hrano vidijo kot težavo,« je o raziskavi povedala Lara Habič iz Sektorja za ravnanje z odpadki pri Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo.

Evidenčni podatki raziskave
Med zavrženo hrano kar tretjina še užitne in največ zelenjave


Raziskava je pokazala, da je bilo užitnega dela odpadne hrane ena tretjina, neužitnega dela odpadne hrane pa dve tretjini. Skoraj polovica (45 %) vse nastale odpadne hrane v gospodinjstvih je bila odpadna zelenjava, četrtina odpadno sadje (24 %), sledijo kruh in pekovski izdelki (6 %) ter meso in mesni izdelki (5 %).

Graf z deleži odpadne hrane v obdobju jesen-zima 2021
Skupni izračuni pokažejo, da so gospodinjstva v povprečju povzročila nekaj manj kot dva kilograma (1,852 kg) odpadne hrane na teden, kar znaša povprečno 0,688 kg na člana gospodinjstva. To pomeni 96,3 kg odpadne hrane na gospodinjstvo na leto oziroma 35,8 kg na člana gospodinjstva.
Med zanimivimi izsledki raziskave je tudi podatek, da je v jesensko-zimskem obdobju večji del užitnega dela odpadne hrane (10 %) sestavljala skupina kuhane sestavljene jedi (na primer musaka, testenine z omako in podobno), v pomladno-poletnem obdobju pa so bile to juhe (7 %).

Graf z deleži odpadne hrane v obdobju pomlad poletje 2022
Ravnanje z odpadno hrano


Gospodinjstva so v povprečju 52 % odpadne hrane zavrgla v zabojnik za biološke odpadke, 30 % v hišni kompostnik, 8 % preusmerila v krmo za živali, 4 % zlila v kanalizacijski odtok in 3 % zavrgla v zabojnik za mešane komunalne odpadke.
Sodelujoči so kot vzroke za nastanek odpadne hrane večinoma navedli pokvarjeno hrano, pretečeni rok uporabe, preveliko količino pripravljene hrane ter hrano neustreznega vonja, okusa in videza. Manjkrat navajajo preveliko količino kupljene hrane, napačno shranjevanje ali napako med pripravo hrane.

Graf, ki prikazuje delež zavrženega užitnega in neužitnega dela hrane.
Kaj lahko naredimo?


V Sloveniji po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (SURS) polovica vse odpadne hrane nastane v gospodinjstvih, zato ta lahko zelo vplivajo na zmanjšanje njene količine. Priporočeni ukrepi za zmanjševanje in preprečevanje nastajanja odpadne hrane se nanašajo predvsem na zmanjševanje nastajanja užitnega dela odpadne hrane. Gospodinjstva lahko to dosežejo z načrtovanjem obrokov in nakupov, s prilagoditvijo količine pri pripravi hrane, s poznavanjem datumov uporabe živil, ponovno uporabo ostankov in pravilnim shranjevanjem živil ter s podobnimi ukrepi.


V letu 2024 bodo sledili ponovitev raziskave, primerjava podatkov in ovrednotenje cilja zmanjšati količino odpadne hrane v Sloveniji. Cilj je 30-odstotno zmanjšanje celotne količine odpadne hrane do konca leta 2026, uresničujemo ga v sodelovanju z vsemi drugimi deležniki prehranske verige in iniciativami. 
 

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih 11.8.20

ZKG - instrument zagotavljanja kakovosti pri prehodu v nizkoogljično in trajnostno družbo

Znanstveni prispevek o nacionalni okoljski certifikacijski shemi - Znaku kakovosti v graditeljstvu.

Novice Zeleno javno naročanje Delavnica Kategorija 5.9.22

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Na voljo so gradiva in odgovori na vprašanja z izobraževanja o zelenem javnem naročanju živil za javne zavode.

Novice Zeleno javno naročanje 15.11.21

Zeleno javno naročanje z vidika uporabe lesa

Z letošnjo spremembo Uredbe o zelenem javnem naročanju je prišlo do krepitve pomena lesa v stavbah, stavbnem pohištvu in protihrupnih cestnih ograjah.

Novice Zeleno javno naročanje 23.6.22

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Na voljo so gradiva predstavitve zelenega javnega naročanja tekstilnih izdelkov.

Novice Zeleno javno naročanje 2.6.22

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Vabljeni na brezplačno spletno izobraževanje na temo zelenega javnega naročanje tekstilnih izdelkov.

Novice Zeleno javno naročanje 4.8.21

Zeleno javno naročanje je priložnost za ponudnike

Ministrstvo za okolje in prostor bo na Celjskem sejmu predstavilo razloge za usmeritev gospodarstva k okoljsko sprejemljivejšim produktom.

Novice Zeleno javno naročanje 6.3.20

Zeleno javno naročanje - podpora

Potrebujete pomoč pri javnem naročanju okolju prijaznih predmetov?

Novice Trajnostna mobilnost 6.4.23

Zaživel je center trajnostne mobilnosti Postojna

Občani Postojne bodo imeli še večjo spodbudo za premikanje na okolju prijazen način. To jim bo omogočil Center trajnostni mobilnosti Postojna. Vsebine, ki se bodo izvajale v CTM Postojna, so predlagali občani v okviru javnih razprav, ki jih je Občina Postojna organizirala s podporo okoljskih organizacij Focus in Umanotera v okviru programa podpore lokalnim skupnostnim pri projektu LIFE IP CARE4CLIMATE.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo 15.1.21

Zaobljube v letu 2021

Imamo samo en planet in vsak od nas lahko pripomore, da naša Zemlja zadiha z manj toplogregrednimi plini.

Novice Trajnostna mobilnost 3.4.20

Začetek zbiranja prijav za Evropski teden mobilnosti

Ministrstvo za infrastrukturo je pričelo z zbiranjem prijav za Evropski teden mobilnosti 2020.

image/svg+xml