Mednarodna poletna šola "Krepitev odpornosti gozdov na podnebne spremembe"

Evropski gozdovi se zaradi podnebnih sprememb soočajo z velikim izzivom. Če želimo ohraniti gozdove in zmanjšati vpliv podnebnih sprememb v prihodnosti, moramo že danes povečati njihovo odpornost in stabilnost. Na nekaj vprašanj, kako to narediti, bomo poskušali odgovorili na mednarodni  poletni šoli  "Krepitev odpornosti gozdov na podnebne spremembe" (Strengthening the resilience of forests to climate change), ki jo organizira Gozdarski inštitut Slovenije v sklopu projekta LIFE-IP CARE4CLIMATE v Postojni od 18. do 22. julija 2022. Program je namenjen Bsc študentom gozdarstva iz Slovenije in držav članic Evropske unije. Poudarek programa bo na gozdnogojitvenih rešitvah in dobrih praksah, ki jih v srednji Evropi uspešno uporabljamo za krepitev odpornosti gozdov na podnebne spremembe. V sklopu poletne šole bo tudi celodnevna ekskurzija na Kočevsko.

Poletno šolo bosta vodila dr. Eckart Senitza (Pro Silva, Avstrija) in dr. Boštjan Mali (Gozdarski inštitut Slovenije) v sodelovanju s kolegi z Gozdarskega inštituta SlovenijeSlovenskih državnih gozdov d.o.o.Zavoda za gozdove Slovenije in Univerze v Ljubljani, BF, Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire.

Podrobnejši opis dogodka, program in prijavnica so dostopni na spletni strani poletne šole, za udeležence iz držav članic EU (v angleščini) pa na tej povezavi.

Vabljeni k prijavi in delitvi informacij med vse zainteresirane študente!

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih 11.8.20

ZKG - instrument zagotavljanja kakovosti pri prehodu v nizkoogljično in trajnostno družbo

Znanstveni prispevek o nacionalni okoljski certifikacijski shemi - Znaku kakovosti v graditeljstvu.

Novice Zeleno javno naročanje Delavnica Kategorija 5.9.22

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Na voljo so gradiva in odgovori na vprašanja z izobraževanja o zelenem javnem naročanju živil za javne zavode.

Novice Zeleno javno naročanje 15.11.21

Zeleno javno naročanje z vidika uporabe lesa

Z letošnjo spremembo Uredbe o zelenem javnem naročanju je prišlo do krepitve pomena lesa v stavbah, stavbnem pohištvu in protihrupnih cestnih ograjah.

Novice Zeleno javno naročanje 23.6.22

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Na voljo so gradiva predstavitve zelenega javnega naročanja tekstilnih izdelkov.

Novice Zeleno javno naročanje 2.6.22

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Vabljeni na brezplačno spletno izobraževanje na temo zelenega javnega naročanje tekstilnih izdelkov.

Novice Zeleno javno naročanje 4.8.21

Zeleno javno naročanje je priložnost za ponudnike

Ministrstvo za okolje in prostor bo na Celjskem sejmu predstavilo razloge za usmeritev gospodarstva k okoljsko sprejemljivejšim produktom.

Novice Zeleno javno naročanje 6.3.20

Zeleno javno naročanje - podpora

Potrebujete pomoč pri javnem naročanju okolju prijaznih predmetov?

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo 15.1.21

Zaobljube v letu 2021

Imamo samo en planet in vsak od nas lahko pripomore, da naša Zemlja zadiha z manj toplogregrednimi plini.

Novice Trajnostna mobilnost 3.4.20

Začetek zbiranja prijav za Evropski teden mobilnosti

Ministrstvo za infrastrukturo je pričelo z zbiranjem prijav za Evropski teden mobilnosti 2020.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo 9.2.22

Z Občino Črna na Koroškem bomo sodelovali pri razvoju zelenega turizma

Občina Črna se v zadnjih letih pospešeno uveljavlja kot turistična destinacija za adrenalinske športe v naravi, želi pa si tudi povečati svojo prepoznavnost kot zelena turistična destinacija. Zato se je vključila v program podpore občin pri izvajanju projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti Dovolj za vse, ki ga v okviru LIFE projekta CARE4CLIMATE izvajajo v Umanoteri in društvu Focus.

image/svg+xml