Milijarda evrov za velike inovacijske nizkoogljične projekte

Evropska komisija je v petek, 3. julija 2020, objavila prvi razpis Sklada za inovacije za velike inovacijske nizkoogljične projekte. 

Sklad za inovacije je ključni ukrep Evropske unije za podporo inovacijam na področju nizkoogljičnih tehnologij in se financira iz t.i. prodaje emisijskih kuponov ter sodi med osrednje spodbujevalne inštrumente za doseganje širših ekonomskih obveznosti Evropske Unije v okviru Pariškega sporazuma in cilja postati podnebno nevtralna Evropa do 2050. Iz sklada za inovacije bodo v obdobju 2020–2030 razdelili približno deset milijard evrov, pridobljenih s prihodki od dražbe pravic do emisije iz sistema EU za trgovanje z emisijami.

Kako poteka razpis?

Razpis poteka v dveh fazah. 
Prva faza je prijava interesa, ko bodo prijave ocenjene na podlagi uspešnosti v smislu potenciala za preprečevanje emisij toplogrednih plinov, stopnje inovativnosti projektov v primerjavi s stanjem tehnike in zrelosti projekta. Za projekte, ki bodo izpolnjevali prvi dve merili in bo ocenjeno, da imajo potencial za izpolnitev vseh meril za izbiro, če bi se razvijali naprej, bo lahko dodeljena pomoč pri razvoju projektov. 

V drugi fazi (rok za prijavo je 23.6.2021) pa se bodo obravnavale popolne prijave, ko bodo projekte ponovno ocenili na podlagi dopolnjenih meril iz prve faze in dodatno na podlagi potenciala za obsežno uporabo ali ponovno izvajanje ali za poznejša zmanjšanja stroškov ter na podlagi učinkovitosti v smislu ustreznih stroškov projekta. Rezultate ocenjevanja prvega kroga naj bi se pričakovalo v prvem četrtletju leta 2021, končne rezultate razpisa pa je pričakovati v zadnjem četrtletju leta 2021.

Več informacij ter razpis v angleščini najdete tukaj.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih

ZKG - instrument zagotavljanja kakovosti pri prehodu v nizkoogljično in trajnostno družbo

Znanstveni prispevek o nacionalni okoljski certifikacijski shemi - Znaku kakovosti v graditeljstvu.

Novice Zeleno javno naročanje

Zeleno javno naročanje - podpora

Potrebujete pomoč pri javnem naročanju okolju prijaznih predmetov?

Novice Trajnostna mobilnost

Začetek zbiranja prijav za Evropski teden mobilnosti

Ministrstvo za infrastrukturo je pričelo z zbiranjem prijav za Evropski teden mobilnosti 2020.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Zeleno javno naročanje Odpadna hrana

WEBINAR - Best practices from Finland

Webinar about sustainable public procurement, energy-efficient buildings and handling of food waste

News Raising awareness and capacity building for the transition to a low-carbon society Green public procurement Food waste

WEBINAR - Best practices from Finland

Webinar about sustainable public procurement, energy-efficient buildings and handling of food waste

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Vzpostavljena bo mreža brezogljičnih šol

Za projekt vzpostavitve mreže brezogljičnih šol.

Dogodki izobraževanje Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

Varčevanje z energijo v javnih ustanovah

Javni uslužbenci s svojim delom krojite politike in izvajate aktivnosti, ki v veliki meri vplivajo na podnebne spremembe. Blaženje podnebnih sprememb zahteva celostni pristop in aktivacijo na vseh področjih, tudi in predvsem v javni upravi.

Dogodki konferenca Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Vabilo: Nacionalna konferenca Dovolj za vse

4. nacionalna konferenca Dovolj za vse: trajnostno upravljanje z viri skupnosti, bo 17. oktobra v Ljubljani

Dogodki delavnica Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

VABILO na skupno izobraževanje in delavnico LIFE IP CARE4CLIMATE

Akcija C.4.1 - nacionalni okoljski certifikat Znak kakovosti v graditeljstvu

Dogodki delavnica Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Vabilo na delavnico za pripravo indikatorjev trajnostne rabe zemljišč v Sloveniji

Gozdarski inštitut Slovenije in Ministrstvo za okolje in prostor vas vabita na delavnico, ki bo potekala v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE.