Mladi z novim znanjem v spopadanje s podnebnimi spremembami

V zadnjih letih vse pogosteje občutimo posledice podnebnih sprememb. Prehod v podnebno nevtralno družbo je izziv in hkrati priložnost za ustvarjanje boljše prihodnosti za vse. Na mednarodnem raziskovalnem študentskem taboru Mikrofon podnebju, ki je potekal od 22. do 24. oktobra 2021, so bili mladim udeležencem predani znanje in veščine za komunikacijo o podnebnih spremembah.

Študenti so se v treh dneh seznanili z različnimi vidiki podnebnih sprememb – od razumevanja fizikalnih procesov podnebnih sprememb, oblikovanja in uveljavljanja podnebnih politik in strategij, raziskovalnih metodologij in orodij odločanja do vključevanja gospodarstva, odločevalcev in civilne družbe v izvajanje ukrepov za blaženje in prilagajanje ter komuniciranje o podnebnih spremembah.

S tem so postali opolnomočeni za obravnavanje strokovnih, kariernih in družbenih izzivov, s katerimi se bodo ukvarjali zaradi posledic podnebne krize. Pridobljeno znanje jim bo kot prihodnjim odločevalcem in strokovnjakom pomagalo pri ustvarjanju podnebno pravične prihodnosti.

»O podnebnih spremembah razmišljam vsak dan, saj namreč vse bolj postajajo neizogibno dejstvo. Na taboru sem prejela nujna strokovna stališča za spoprijemanje z njimi – tako z družboslovnega kakor z naravoslovnega vidika,« je po taboru povedala absolventka etnologije in kulturne antropologije ter francistike Pia Krampl.

Študenti ugotavljajo, da bi več vključevanja javnosti v načrtovanje in izvajanje ukrepov povečalo zaupanje družbe v ukrepe in cilje. Menijo, da moramo pri reševanju podnebne krize preseči sedanje prakse, poskrbeti za vključevanje vseh družbenih skupin in vidikov ter se vseživljenjsko izobraževati.

Dr. Janez Berdavs z Ministrstva za okolje in prostor Republike Slovenije je povedal: »To je prvi iz serije šestih različnih izobraževalnih dogodkov, ki jih nameravamo izvesti v projektu LIFE IP CARE4CLIMATE. Naš cilj je, da podnebno izobraževanje ne bi bil omejeno samo na projekte, kakršen je CARE4CLIMATE, temveč da bi našli denar za izvajanje izobraževalnih vsebin, povezanih s podnebnimi spremembami, ter tako zagotovili dolgoročnost.«

Fotografije: Samo Kham

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih 11.8.20

ZKG - instrument zagotavljanja kakovosti pri prehodu v nizkoogljično in trajnostno družbo

Znanstveni prispevek o nacionalni okoljski certifikacijski shemi - Znaku kakovosti v graditeljstvu.

Novice Zeleno javno naročanje Delavnica Kategorija 5.9.22

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Na voljo so gradiva in odgovori na vprašanja z izobraževanja o zelenem javnem naročanju živil za javne zavode.

Novice Zeleno javno naročanje 15.11.21

Zeleno javno naročanje z vidika uporabe lesa

Z letošnjo spremembo Uredbe o zelenem javnem naročanju je prišlo do krepitve pomena lesa v stavbah, stavbnem pohištvu in protihrupnih cestnih ograjah.

Novice Zeleno javno naročanje 23.6.22

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Na voljo so gradiva predstavitve zelenega javnega naročanja tekstilnih izdelkov.

Novice Zeleno javno naročanje 2.6.22

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Vabljeni na brezplačno spletno izobraževanje na temo zelenega javnega naročanje tekstilnih izdelkov.

Novice Zeleno javno naročanje 4.8.21

Zeleno javno naročanje je priložnost za ponudnike

Ministrstvo za okolje in prostor bo na Celjskem sejmu predstavilo razloge za usmeritev gospodarstva k okoljsko sprejemljivejšim produktom.

Novice Zeleno javno naročanje delavnica Delavnica Kategorija 2.6.23

Zeleno javno naročanje elektronske pisarniške opreme

Novice Zeleno javno naročanje 6.3.20

Zeleno javno naročanje - podpora

Potrebujete pomoč pri javnem naročanju okolju prijaznih predmetov?

Novice Trajnostna mobilnost 6.4.23

Zaživel je center trajnostne mobilnosti Postojna

Občani Postojne bodo imeli še večjo spodbudo za premikanje na okolju prijazen način. To jim bo omogočil Center trajnostni mobilnosti Postojna. Vsebine, ki se bodo izvajale v CTM Postojna, so predlagali občani v okviru javnih razprav, ki jih je Občina Postojna organizirala s podporo okoljskih organizacij Focus in Umanotera v okviru programa podpore lokalnim skupnostnim pri projektu LIFE IP CARE4CLIMATE.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo 15.1.21

Zaobljube v letu 2021

Imamo samo en planet in vsak od nas lahko pripomore, da naša Zemlja zadiha z manj toplogregrednimi plini.

image/svg+xml