Nov demonstracijski projekt v delu - inovativni način ogrevanja na skupnostnem začasnem prostoru Krater

Foto: Amadeja Smrekar

Umanotera in Focus v sodelovanju z društvom za razvoj trajnostnega oblikovanja Trajna združujeta moči pri vzpostavitvi novega demonstracijskega projekta, ki tokrat prihaja s področja energetske samooskrbe. V ospredju bo projekt prenosnega ogrevalnega sistema zunaj omrežja s pomočjo vročega kompostiranja, ki bo vzpostavljen na skupnostnem začasnem prostoru Krater.

Krater je začasni produkcijski prostor, ki nastaja na opuščenem, kraterju podobnem gradbišču v bližini mestnega jedra Ljubljane. Deluje kot nekakšen prototip mehanizma za regeneriranje zemeljskega površja, ki na ruševinah urbanih ekosistemov oblikuje nove svetove. Na njem so že vzpostavljene mobilne proizvodne postaje – delavnica za izdelavo papirja, lesna delavnica in mikolaboratorij, kjer raziskujejo inovativno uporabo gob. In ravno inovativni način ogrevanja mikolaboratorija bo postal predmet novega demonstracijskega projekta, ki bo prispeval k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov.

Gaja Brecelj iz Umanotere o izbiri demonstracijskega projekta na Kraterju izpostavlja: »Za sodelovanje pri vzpostavitvi malce drugačnega načina energetske samooskrbe na skupnostnem začasnem prostoru Krater smo se odločili, ker je poleg inovativnosti izbrani projekt tudi replikabilen. Dodaten razlog pa je najti tudi v zagnani ekipi, ki projekt inovira na participatoren način in tako znanje širi še naprej.«

Replikabilnost je bila eden izmed glavnih razlogov za izbiro projekta na Kraterju, saj se ogrevanja na tak način lahko poslužijo na številnih začasnih prostorih po Sloveniji ter tudi na kmetijskih površinah – kjerkoli se nahajajo mobilne (neogrevane) enote. Še bolje pa je, da nam po koncu izkoriščanja ogrevanja ne ostane kup odpadkov – kvalitetni kompost namreč lahko uporabimo kar na naših vrtovih.

Umanotera in Focus bosta Trajni priskočila na pomoč pri pripravi akcijskega načrta projekta ter jo strokovno podpirala pri izvedbi aktivnosti; v sklopu končnega poročila o projektu pa bomo objavili tudi merljive informacije o prihrankih in koristih, ki jih tak način ogrevanja lahko doprinese (npr. finančni prihranki, znižane emisije CO2 …). Projekt se bo zaključil do decembra 2022.

Z načrtovanjem in pripravo vročega komposta smo že pričeli; o tem, kako se bo vse skupaj odvijalo, pa vas bomo seveda obveščali v prihodnjih tednih in mesecih. Aktualnemu dogajanju na Kraterju lahko sledite tukaj.

V okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, katerega namen je s pomočjo ozaveščanja, izobraževanja in usposabljanja ključnih deležnikov spodbuditi izvajanje ukrepov za doseganje ciljev zmanjšanja emisij TGP, v Umanoteri in Focusu podpiramo lokalne skupnosti pri izvajanju demonstracijskih skupnostnih projektov, ki blažijo podnebne spremembe. LIFE IP CARE4CLIMATE je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi iz evropskega programa LIFE ter Sklada za podnebne spremembe.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih

ZKG - instrument zagotavljanja kakovosti pri prehodu v nizkoogljično in trajnostno družbo

Znanstveni prispevek o nacionalni okoljski certifikacijski shemi - Znaku kakovosti v graditeljstvu.

Novice Zeleno javno naročanje

Zeleno javno naročanje z vidika uporabe lesa

Z letošnjo spremembo Uredbe o zelenem javnem naročanju je prišlo do krepitve pomena lesa v stavbah, stavbnem pohištvu in protihrupnih cestnih ograjah.

Novice Zeleno javno naročanje

Zeleno javno naročanje je priložnost za ponudnike

Ministrstvo za okolje in prostor bo na Celjskem sejmu predstavilo razloge za usmeritev gospodarstva k okoljsko sprejemljivejšim produktom.

Novice Zeleno javno naročanje

Zeleno javno naročanje - podpora

Potrebujete pomoč pri javnem naročanju okolju prijaznih predmetov?

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Zaobljube v letu 2021

Imamo samo en planet in vsak od nas lahko pripomore, da naša Zemlja zadiha z manj toplogregrednimi plini.

Novice Trajnostna mobilnost

Začetek zbiranja prijav za Evropski teden mobilnosti

Ministrstvo za infrastrukturo je pričelo z zbiranjem prijav za Evropski teden mobilnosti 2020.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Z mentorji od ideje do zasnove skupnostnega projekta

Dvanajst udeležencev in udeleženk je uspešno zaključilo Umanoterino in Focusovo prvo izvedbo usposabljanja za koordinatorje skupnostnih projektov, ki bodo naslovili podnebne spremembe.

Webinar o prenovi energijskih nalepkah ter pomen in vlogo novih nalepk za področje zelenega javnega naročanja.

Webinar za javne naročnike na temo zelenega javnega naročanja pisarniškega papirja in higienskih papirnih izdelkov

Webinar o prenovi energijskih nalepkah ter pomen in vlogo novih nalepk za področje zelenega javnega naročanja.