Nov demonstracijski projekt v delu - inovativni način ogrevanja na skupnostnem začasnem prostoru Krater

Foto: Amadeja Smrekar

Umanotera in Focus v sodelovanju z društvom za razvoj trajnostnega oblikovanja Trajna združujeta moči pri vzpostavitvi novega demonstracijskega projekta, ki tokrat prihaja s področja energetske samooskrbe. V ospredju bo projekt prenosnega ogrevalnega sistema zunaj omrežja s pomočjo vročega kompostiranja, ki bo vzpostavljen na skupnostnem začasnem prostoru Krater.

Krater je začasni produkcijski prostor, ki nastaja na opuščenem, kraterju podobnem gradbišču v bližini mestnega jedra Ljubljane. Deluje kot nekakšen prototip mehanizma za regeneriranje zemeljskega površja, ki na ruševinah urbanih ekosistemov oblikuje nove svetove. Na njem so že vzpostavljene mobilne proizvodne postaje – delavnica za izdelavo papirja, lesna delavnica in mikolaboratorij, kjer raziskujejo inovativno uporabo gob. In ravno inovativni način ogrevanja mikolaboratorija bo postal predmet novega demonstracijskega projekta, ki bo prispeval k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov.

Gaja Brecelj iz Umanotere o izbiri demonstracijskega projekta na Kraterju izpostavlja: »Za sodelovanje pri vzpostavitvi malce drugačnega načina energetske samooskrbe na skupnostnem začasnem prostoru Krater smo se odločili, ker je poleg inovativnosti izbrani projekt tudi replikabilen. Dodaten razlog pa je najti tudi v zagnani ekipi, ki projekt inovira na participatoren način in tako znanje širi še naprej.«

Replikabilnost je bila eden izmed glavnih razlogov za izbiro projekta na Kraterju, saj se ogrevanja na tak način lahko poslužijo na številnih začasnih prostorih po Sloveniji ter tudi na kmetijskih površinah – kjerkoli se nahajajo mobilne (neogrevane) enote. Še bolje pa je, da nam po koncu izkoriščanja ogrevanja ne ostane kup odpadkov – kvalitetni kompost namreč lahko uporabimo kar na naših vrtovih.

Umanotera in Focus bosta Trajni priskočila na pomoč pri pripravi akcijskega načrta projekta ter jo strokovno podpirala pri izvedbi aktivnosti; v sklopu končnega poročila o projektu pa bomo objavili tudi merljive informacije o prihrankih in koristih, ki jih tak način ogrevanja lahko doprinese (npr. finančni prihranki, znižane emisije CO2 …). Projekt se bo zaključil do decembra 2022.

Z načrtovanjem in pripravo vročega komposta smo že pričeli; o tem, kako se bo vse skupaj odvijalo, pa vas bomo seveda obveščali v prihodnjih tednih in mesecih. Aktualnemu dogajanju na Kraterju lahko sledite tukaj.

V okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, katerega namen je s pomočjo ozaveščanja, izobraževanja in usposabljanja ključnih deležnikov spodbuditi izvajanje ukrepov za doseganje ciljev zmanjšanja emisij TGP, v Umanoteri in Focusu podpiramo lokalne skupnosti pri izvajanju demonstracijskih skupnostnih projektov, ki blažijo podnebne spremembe. LIFE IP CARE4CLIMATE je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi iz evropskega programa LIFE ter Sklada za podnebne spremembe.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih 11.8.20

ZKG - instrument zagotavljanja kakovosti pri prehodu v nizkoogljično in trajnostno družbo

Znanstveni prispevek o nacionalni okoljski certifikacijski shemi - Znaku kakovosti v graditeljstvu.

Novice Zeleno javno naročanje Delavnica Kategorija 5.9.22

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Na voljo so gradiva in odgovori na vprašanja z izobraževanja o zelenem javnem naročanju živil za javne zavode.

Novice Zeleno javno naročanje 15.11.21

Zeleno javno naročanje z vidika uporabe lesa

Z letošnjo spremembo Uredbe o zelenem javnem naročanju je prišlo do krepitve pomena lesa v stavbah, stavbnem pohištvu in protihrupnih cestnih ograjah.

Novice Zeleno javno naročanje 23.6.22

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Na voljo so gradiva predstavitve zelenega javnega naročanja tekstilnih izdelkov.

Novice Zeleno javno naročanje 2.6.22

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Vabljeni na brezplačno spletno izobraževanje na temo zelenega javnega naročanje tekstilnih izdelkov.

Novice Zeleno javno naročanje 4.8.21

Zeleno javno naročanje je priložnost za ponudnike

Ministrstvo za okolje in prostor bo na Celjskem sejmu predstavilo razloge za usmeritev gospodarstva k okoljsko sprejemljivejšim produktom.

Novice Zeleno javno naročanje delavnica Delavnica Kategorija 2.6.23

Zeleno javno naročanje elektronske pisarniške opreme

Novice Zeleno javno naročanje 6.3.20

Zeleno javno naročanje - podpora

Potrebujete pomoč pri javnem naročanju okolju prijaznih predmetov?

Novice Trajnostna mobilnost 6.4.23

Zaživel je center trajnostne mobilnosti Postojna

Občani Postojne bodo imeli še večjo spodbudo za premikanje na okolju prijazen način. To jim bo omogočil Center trajnostni mobilnosti Postojna. Vsebine, ki se bodo izvajale v CTM Postojna, so predlagali občani v okviru javnih razprav, ki jih je Občina Postojna organizirala s podporo okoljskih organizacij Focus in Umanotera v okviru programa podpore lokalnim skupnostnim pri projektu LIFE IP CARE4CLIMATE.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo 15.1.21

Zaobljube v letu 2021

Imamo samo en planet in vsak od nas lahko pripomore, da naša Zemlja zadiha z manj toplogregrednimi plini.

image/svg+xml