Nove energijske nalepke

Od 1. 3. 2021 se je v vseh trgovinah in pri spletnih trgovcih na drobno začela uporabljati popolnoma nova različica splošno priznane energijske nalepke EU. Namen je pomagati potrošnikom v EU pri zniževanju računov za energijo in zmanjšanju ogljičnega odtisa. 

Glede na prejšnjo lestvico, v okviru katere je vedno več izdelkov dosegalo ocene A+, A++ oz. A+++, je najpomembnejša sprememba ponovna uporaba enostavnejše in strožje lestvice A–G. 

Drugačna je tudi oblika nove nalepke, z jasnejšimi in sodobnejšimi ikonami. Novost pa je tudi uvedba kode QR na nalepki, tako lahko potrošniki z njenim odčitanjem najdejo dodatne informacije o modelu izdelka, kot so podatki o merah, posebnih lastnostih ali rezultatih preskusov. Vse aparate na trgu EU je treba registrirati v novo evropsko podatkovno zbirko za označevanje energijske učinkovitosti (EPREL). To bo nadalje olajšalo primerjavo podobnih izdelkov v prihodnosti. 

1. 3. 2021 so začele veljati tudi nove uredbe o okoljsko primerni zasnovi. Te so zlasti povezane s posodobljenimi minimalnimi zahtevami glede učinkovitosti in krepitvijo pravic potrošnikov do popravila izdelkov ter podpiranjem krožnega gospodarstva. Proizvajalci ali uvozniki bodo morali poklicnim serviserjem pa tudi končnim porabnikom zagotavljati nekatere bistvene in rezervne dele še več let po umiku izdelka s trga. 

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih

ZKG - instrument zagotavljanja kakovosti pri prehodu v nizkoogljično in trajnostno družbo

Znanstveni prispevek o nacionalni okoljski certifikacijski shemi - Znaku kakovosti v graditeljstvu.

Novice Zeleno javno naročanje

Zeleno javno naročanje - podpora

Potrebujete pomoč pri javnem naročanju okolju prijaznih predmetov?

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Zaobljube v letu 2021

Imamo samo en planet in vsak od nas lahko pripomore, da naša Zemlja zadiha z manj toplogregrednimi plini.

Novice Trajnostna mobilnost

Začetek zbiranja prijav za Evropski teden mobilnosti

Ministrstvo za infrastrukturo je pričelo z zbiranjem prijav za Evropski teden mobilnosti 2020.

Webinar o prenovi energijskih nalepkah ter pomen in vlogo novih nalepk za področje zelenega javnega naročanja.

Webinar za javne naročnike na temo zelenega javnega naročanja pisarniškega papirja in higienskih papirnih izdelkov

Webinar o prenovi energijskih nalepkah ter pomen in vlogo novih nalepk za področje zelenega javnega naročanja.

Novice Zeleno javno naročanje

Webinar za javne naročnike

Spletno izobraževanje na temo zelenega javnega naročanja

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Zeleno javno naročanje Odpadna hrana

WEBINAR - Best practices from Finland

Webinar about sustainable public procurement, energy-efficient buildings and handling of food waste

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Vzpostavljena bo mreža brezogljičnih šol

Za projekt vzpostavitve mreže brezogljičnih šol.