O pomenu rabe lesa osveščali osnovnošolce

Dekorativna fotografija: fotografija z dogodka Tehniški dnevi za osnovnošolce

Gozdovi v procesu fotosinteze iz ozračja odvzamejo ogljikov dioksid (CO2) in ga v obliki ogljika shranijo v lesno biomaso. Če les pridobivamo in uporabljamo trajnostno, so lahko lesni izdelki dobro skladišče ogljika in tako prispevajo k blaženju podnebnih sprememb. Tehniški dnevi za osnovnošolce so del aktivnosti informiranja in ozaveščanja v projektu LIFE IP CARE4CLIMATE, med drugim tudi o pomenu gozdov in trajnostni rabe lesa.

Konec novembra smo se zato pridružili učencem štirih 4. razredov OŠ Preserje pri Radomljah in zanje organizirali tehniška dneva, v okviru katerih smo pripravili raznolike aktivnosti: predavanje o rabi lesa in lesnih izdelkov v vsakdanjem življenju, kviz “lesene” male sive celice, delavnico izdelovanja božičnih drevesc in igre “tri v vrsto” iz lesa.

Četrtošolci so se zagreto lotili brušenja pripravljenih letvic iz žagarskih ostankov (odpadnega lesa), ki jih je poklonil Oddelek za lesarstvo Biotehniške fakultete iz Ljubljane in sestavljanja vsak svojega drevesca ter s premislekom odgovarjali na zastavljena vprašanja na “lesenem” kvizu. Na delavnicah so se otroci seznanili z lastnostmi lesa različnih drevesnih vrst in preko igre spoznali pomen uporabe lesa, krepili ročne spretnosti ter hkrati pilili veščine sodelovanja v skupini. Poleg že poznane uporabe lesnih izdelkov so učenci na tehničnem dnevu izvedeli tudi nekaj o pomenu rabe lesa z vidika blaženja podnebnih sprememb. »Uporaba žaganega lesa, kakršnega smo uporabili za lesne izdelke, namreč lahko pomeni hrambo ogljika za vsaj 35 let,” je med drugim povedal dr. Boštjan Mali z Gozdarskega inštituta Slovenije.

Izdelane lesene smrečice so učenci odnesli domov, z njihovo pomočjo pa bodo o slišanem lahko podučili tudi starše. Izdelane lesene igre “tri v vrsto” bomo v imenu projekta CARE4CLIMATE in šolarjev podarili različnim socialno-varstvenim zavodom.

Foto: S. Zidar

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih 11.8.20

ZKG - instrument zagotavljanja kakovosti pri prehodu v nizkoogljično in trajnostno družbo

Znanstveni prispevek o nacionalni okoljski certifikacijski shemi - Znaku kakovosti v graditeljstvu.

Novice Zeleno javno naročanje Delavnica Kategorija 5.9.22

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Na voljo so gradiva in odgovori na vprašanja z izobraževanja o zelenem javnem naročanju živil za javne zavode.

Novice Zeleno javno naročanje 15.11.21

Zeleno javno naročanje z vidika uporabe lesa

Z letošnjo spremembo Uredbe o zelenem javnem naročanju je prišlo do krepitve pomena lesa v stavbah, stavbnem pohištvu in protihrupnih cestnih ograjah.

Novice Zeleno javno naročanje 23.6.22

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Na voljo so gradiva predstavitve zelenega javnega naročanja tekstilnih izdelkov.

Novice Zeleno javno naročanje 2.6.22

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Vabljeni na brezplačno spletno izobraževanje na temo zelenega javnega naročanje tekstilnih izdelkov.

Novice Zeleno javno naročanje 4.8.21

Zeleno javno naročanje je priložnost za ponudnike

Ministrstvo za okolje in prostor bo na Celjskem sejmu predstavilo razloge za usmeritev gospodarstva k okoljsko sprejemljivejšim produktom.

Novice Zeleno javno naročanje delavnica Delavnica Kategorija 2.6.23

Zeleno javno naročanje elektronske pisarniške opreme

Novice Zeleno javno naročanje 6.3.20

Zeleno javno naročanje - podpora

Potrebujete pomoč pri javnem naročanju okolju prijaznih predmetov?

Novice Trajnostna mobilnost 6.4.23

Zaživel je center trajnostne mobilnosti Postojna

Občani Postojne bodo imeli še večjo spodbudo za premikanje na okolju prijazen način. To jim bo omogočil Center trajnostni mobilnosti Postojna. Vsebine, ki se bodo izvajale v CTM Postojna, so predlagali občani v okviru javnih razprav, ki jih je Občina Postojna organizirala s podporo okoljskih organizacij Focus in Umanotera v okviru programa podpore lokalnim skupnostnim pri projektu LIFE IP CARE4CLIMATE.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo 15.1.21

Zaobljube v letu 2021

Imamo samo en planet in vsak od nas lahko pripomore, da naša Zemlja zadiha z manj toplogregrednimi plini.

image/svg+xml