Objavljen je razpis za LIFE program 2021

Razpis je namenjen sofinanciranju projektov z naslednjih področij: 

  • Narava in biotska raznovrstnost – možnost prijave do 30. novembra 2021
  • Krožno gospodarstvo in kakovost življenja – možnost prijave do 30. novembra 2021
  • Prilagajanje podnebnim spremembam in blažitev njihovih posledic – možnost prijave do 30. novembra 2021
  • Prehod na čisto energijo – možnost prijave do 12. januarja 2022

Del razpisnih sredstev je namenjen tudi sofinanciranju poslovanja nevladnih organizacij (Operating Grants fot non-profit making entities). 

Nasveti in koristne informacije za prijavitelje

Informacije o razpisih programa LIFE in uporabne informacije ter navodila, kako oddati prijavo najdete na spletnem mestu Evropske komisije

Dodatne informacije ali vprašanja boste lahko s strokovnjaki ekipe programa LIFE Evropske komisije preverili na spletnem dogodku 8. in 9. septembra 2021. Več informacij bo dostopnih avgusta na tej povezavi

V Evropski izvajalski agenciji za podnebje, infrastrukturo in okolje CINEA so pripravili uporabno gradivo, ki bo v pomoč vsem prijaviteljem in je dostopno na tej povezavi. Na voljo je aktualno gradivo novega programa LIFE s kriteriji ocenjevanja, predlogi projektov in priporočili za uspešno prijavo projekta. Prijavitelji si lahko ogledajo tudi posnetke uvodne predstavitve preteklih razpisov s predstavitvami in primere projektnih predlogov. 

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih

ZKG - instrument zagotavljanja kakovosti pri prehodu v nizkoogljično in trajnostno družbo

Znanstveni prispevek o nacionalni okoljski certifikacijski shemi - Znaku kakovosti v graditeljstvu.

Novice Zeleno javno naročanje

Zeleno javno naročanje je priložnost za ponudnike

Ministrstvo za okolje in prostor bo na Celjskem sejmu predstavilo razloge za usmeritev gospodarstva k okoljsko sprejemljivejšim produktom.

Novice Zeleno javno naročanje

Zeleno javno naročanje - podpora

Potrebujete pomoč pri javnem naročanju okolju prijaznih predmetov?

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Zaobljube v letu 2021

Imamo samo en planet in vsak od nas lahko pripomore, da naša Zemlja zadiha z manj toplogregrednimi plini.

Novice Trajnostna mobilnost

Začetek zbiranja prijav za Evropski teden mobilnosti

Ministrstvo za infrastrukturo je pričelo z zbiranjem prijav za Evropski teden mobilnosti 2020.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Z mentorji od ideje do zasnove skupnostnega projekta

Dvanajst udeležencev in udeleženk je uspešno zaključilo Umanoterino in Focusovo prvo izvedbo usposabljanja za koordinatorje skupnostnih projektov, ki bodo naslovili podnebne spremembe.

Webinar o prenovi energijskih nalepkah ter pomen in vlogo novih nalepk za področje zelenega javnega naročanja.

Webinar za javne naročnike na temo zelenega javnega naročanja pisarniškega papirja in higienskih papirnih izdelkov

Webinar o prenovi energijskih nalepkah ter pomen in vlogo novih nalepk za področje zelenega javnega naročanja.

Novice Zeleno javno naročanje

Webinar za javne naročnike

Spletno izobraževanje na temo zelenega javnega naročanja