Objavljen je razpis za LIFE program 2021

Razpis je namenjen sofinanciranju projektov z naslednjih področij: 

  • Narava in biotska raznovrstnost – možnost prijave do 30. novembra 2021
  • Krožno gospodarstvo in kakovost življenja – možnost prijave do 30. novembra 2021
  • Prilagajanje podnebnim spremembam in blažitev njihovih posledic – možnost prijave do 30. novembra 2021
  • Prehod na čisto energijo – možnost prijave do 12. januarja 2022

Del razpisnih sredstev je namenjen tudi sofinanciranju poslovanja nevladnih organizacij (Operating Grants fot non-profit making entities). 

Nasveti in koristne informacije za prijavitelje

Informacije o razpisih programa LIFE in uporabne informacije ter navodila, kako oddati prijavo najdete na spletnem mestu Evropske komisije

Dodatne informacije ali vprašanja boste lahko s strokovnjaki ekipe programa LIFE Evropske komisije preverili na spletnem dogodku 8. in 9. septembra 2021. Več informacij bo dostopnih avgusta na tej povezavi

V Evropski izvajalski agenciji za podnebje, infrastrukturo in okolje CINEA so pripravili uporabno gradivo, ki bo v pomoč vsem prijaviteljem in je dostopno na tej povezavi. Na voljo je aktualno gradivo novega programa LIFE s kriteriji ocenjevanja, predlogi projektov in priporočili za uspešno prijavo projekta. Prijavitelji si lahko ogledajo tudi posnetke uvodne predstavitve preteklih razpisov s predstavitvami in primere projektnih predlogov. 

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih

ZKG - instrument zagotavljanja kakovosti pri prehodu v nizkoogljično in trajnostno družbo

Znanstveni prispevek o nacionalni okoljski certifikacijski shemi - Znaku kakovosti v graditeljstvu.

Novice Zeleno javno naročanje

Zeleno javno naročanje z vidika uporabe lesa

Z letošnjo spremembo Uredbe o zelenem javnem naročanju je prišlo do krepitve pomena lesa v stavbah, stavbnem pohištvu in protihrupnih cestnih ograjah.

Novice Zeleno javno naročanje

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Vabljeni na brezplačno spletno izobraževanje na temo zelenega javnega naročanje tekstilnih izdelkov.

Novice Zeleno javno naročanje

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Na voljo so gradiva predstavitve zelenega javnega naročanja tekstilnih izdelkov.

Novice Zeleno javno naročanje

Zeleno javno naročanje je priložnost za ponudnike

Ministrstvo za okolje in prostor bo na Celjskem sejmu predstavilo razloge za usmeritev gospodarstva k okoljsko sprejemljivejšim produktom.

Novice Zeleno javno naročanje

Zeleno javno naročanje - podpora

Potrebujete pomoč pri javnem naročanju okolju prijaznih predmetov?

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Zaobljube v letu 2021

Imamo samo en planet in vsak od nas lahko pripomore, da naša Zemlja zadiha z manj toplogregrednimi plini.

Novice Trajnostna mobilnost

Začetek zbiranja prijav za Evropski teden mobilnosti

Ministrstvo za infrastrukturo je pričelo z zbiranjem prijav za Evropski teden mobilnosti 2020.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Z Občino Črna na Koroškem bomo sodelovali pri razvoju zelenega turizma

Občina Črna se v zadnjih letih pospešeno uveljavlja kot turistična destinacija za adrenalinske športe v naravi, želi pa si tudi povečati svojo prepoznavnost kot zelena turistična destinacija. Zato se je vključila v program podpore občin pri izvajanju projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti Dovolj za vse, ki ga v okviru LIFE projekta CARE4CLIMATE izvajajo v Umanoteri in društvu Focus.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Z mentorji od ideje do zasnove skupnostnega projekta

Dvanajst udeležencev in udeleženk je uspešno zaključilo Umanoterino in Focusovo prvo izvedbo usposabljanja za koordinatorje skupnostnih projektov, ki bodo naslovili podnebne spremembe.