Objavljen je razpis za LIFE program 2021

Razpis je namenjen sofinanciranju projektov z naslednjih področij: 

  • Narava in biotska raznovrstnost – možnost prijave do 30. novembra 2021
  • Krožno gospodarstvo in kakovost življenja – možnost prijave do 30. novembra 2021
  • Prilagajanje podnebnim spremembam in blažitev njihovih posledic – možnost prijave do 30. novembra 2021
  • Prehod na čisto energijo – možnost prijave do 12. januarja 2022

Del razpisnih sredstev je namenjen tudi sofinanciranju poslovanja nevladnih organizacij (Operating Grants fot non-profit making entities). 

Nasveti in koristne informacije za prijavitelje

Informacije o razpisih programa LIFE in uporabne informacije ter navodila, kako oddati prijavo najdete na spletnem mestu Evropske komisije

Dodatne informacije ali vprašanja boste lahko s strokovnjaki ekipe programa LIFE Evropske komisije preverili na spletnem dogodku 8. in 9. septembra 2021. Več informacij bo dostopnih avgusta na tej povezavi

V Evropski izvajalski agenciji za podnebje, infrastrukturo in okolje CINEA so pripravili uporabno gradivo, ki bo v pomoč vsem prijaviteljem in je dostopno na tej povezavi. Na voljo je aktualno gradivo novega programa LIFE s kriteriji ocenjevanja, predlogi projektov in priporočili za uspešno prijavo projekta. Prijavitelji si lahko ogledajo tudi posnetke uvodne predstavitve preteklih razpisov s predstavitvami in primere projektnih predlogov. 

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih

ZKG - instrument zagotavljanja kakovosti pri prehodu v nizkoogljično in trajnostno družbo

Znanstveni prispevek o nacionalni okoljski certifikacijski shemi - Znaku kakovosti v graditeljstvu.

Novice Zeleno javno naročanje

Zeleno javno naročanje - podpora

Potrebujete pomoč pri javnem naročanju okolju prijaznih predmetov?

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Zaobljube v letu 2021

Imamo samo en planet in vsak od nas lahko pripomore, da naša Zemlja zadiha z manj toplogregrednimi plini.

Novice Trajnostna mobilnost

Začetek zbiranja prijav za Evropski teden mobilnosti

Ministrstvo za infrastrukturo je pričelo z zbiranjem prijav za Evropski teden mobilnosti 2020.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Z mentorji od ideje do zasnove skupnostnega projekta

Dvanajst udeležencev in udeleženk je uspešno zaključilo Umanoterino in Focusovo prvo izvedbo usposabljanja za koordinatorje skupnostnih projektov, ki bodo naslovili podnebne spremembe.

Webinar o prenovi energijskih nalepkah ter pomen in vlogo novih nalepk za področje zelenega javnega naročanja.

Webinar za javne naročnike na temo zelenega javnega naročanja pisarniškega papirja in higienskih papirnih izdelkov

Webinar o prenovi energijskih nalepkah ter pomen in vlogo novih nalepk za področje zelenega javnega naročanja.

Novice Zeleno javno naročanje

Webinar za javne naročnike

Spletno izobraževanje na temo zelenega javnega naročanja

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Zeleno javno naročanje Odpadna hrana

WEBINAR - Best practices from Finland

Webinar about sustainable public procurement, energy-efficient buildings and handling of food waste