Odprte prijave za občine in osnovne šole za projekt Šolska ulica

Na IPoP – Inštitutu za politike prostora vabimo k sodelovanju občine, ki želijo preizkusiti šolsko ulico – ukrep za izboljšanje varnosti in udobnosti šolske poti. Izbrani občini bo IPoP – Inštitut za politike prostora pomagal z znanjem, vsebinsko podporo in nasveti pri izvedbi šolske ulice ter s sofinanciranjem stroškov.

Šolska ulica pomeni, da se v času jutranje konice (npr. eno uro pred začetkom pouka) in lahko tudi v času popoldanske konice na cesti v neposredni okolici šole omeji motorni promet. S tem se zagotovi varna šolska pot za otroke, ki pridejo v šolo peš, s skirojem in s kolesom. Organizira se tudi točka Poljubi in odpelji, kjer lahko starši, ki otroka v šolo pripeljejo z avtomobilom, učence odložijo, od tam pa varno nadaljujejo pot sami, v družbi prijateljev ali s Pešbusom.

Analize kažejo, da je šolska ulica otrokom in staršem zelo všeč. 87 % staršev in 84 % otrok iz Škofje Loke, ki so sodelovali v odpiranju Šolske ulice, je v anketi odgovorilo, da jim je bil projekt všeč. Hkrati šolska ulica vključuje ukrepe, ki varno hojo omogočajo tudi tistim otrokom, ki jih starši morajo pripeljati do šole z avtomobilom. Ti ukrepi so Pešbus in/ali Bicivlak ter točka Poljubi in odpelji, itd.

Izbrani občini bo IPoP – Inštitut za politike prostora pomagal z znanjem, vsebinsko podporo in nasveti pri izvedbi šolske ulice ter s sofinanciranjem stroškov med 5.000 EUR in 12.000 EUR, povezanih z izvedbo (stroški komunikacijskega materiala, izdelavo prometne študije, stroški izvajanja programa na otvoritvenem dogodku …).

Šolsko ulico bi začeli izvajati predvidoma 1. septembra 2021 in ponovili vsaj pet (5) delovnih dni z eno ali več šolami v občini. Začetek šolskega leta je zelo primeren termin za uvajanje tovrstnih ukrepov, za spreminjanje oziroma oblikovanje novih potovalnih navad staršev in otrok. V tem času je tudi velik delež medijskega prostora namenjen poročanju o tem področju, s tem pa je učinek ozaveščanja in informiranja večji.

Kaj je šolska ulica?

Ukrep šolska ulica zajema aktivnosti, s katerimi se v času prihoda in odhoda ali za celo dopoldne cesto pred šolo ali izbrano ceste v okolici šole zapre za motorni promet. Na tak način se onemogoči dostop do šolske stavbe z osebnim avtomobilom, otrokom pa se omogoči varen in udoben samostojen dostop do šole. Hkrati se s tem ukrepom ozavešča uporabnike prostora in udeležence v prometu o pomenu prostora v okolici šole za otroke. Z umikom motornega prometa otroci pridobijo varen prostor za druženje pred šolo. Namen šolske ulice je izboljšati varnost za otroke, ki pridejo v šolo peš ali s kolesom. Hkrati je namen zmanjšati promet v okolici šole in tako zmanjšati hrup ter onesnaženost. Šolska ulica se izvaja vsaj en teden oziroma pet dni, tako da se otroci in starši lahko na ukrep navadijo. V primeru zapore za celo dopoldne ob otvoritvenem dogodku se pripravi program na ulici, ki običajno vključuje preselitev dela šolskih aktivnosti iz učilnice na prosto.

Video utrinke Odprte ulice v Škofji Loki, ki vključuje tudi jutranjo zaporo, poglejte tukaj.

Več informacij o prijavi občine je na voljo tukaj.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih 11.8.20

ZKG - instrument zagotavljanja kakovosti pri prehodu v nizkoogljično in trajnostno družbo

Znanstveni prispevek o nacionalni okoljski certifikacijski shemi - Znaku kakovosti v graditeljstvu.

Novice Zeleno javno naročanje Delavnica Kategorija 5.9.22

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Na voljo so gradiva in odgovori na vprašanja z izobraževanja o zelenem javnem naročanju živil za javne zavode.

Novice Zeleno javno naročanje 15.11.21

Zeleno javno naročanje z vidika uporabe lesa

Z letošnjo spremembo Uredbe o zelenem javnem naročanju je prišlo do krepitve pomena lesa v stavbah, stavbnem pohištvu in protihrupnih cestnih ograjah.

Novice Zeleno javno naročanje 23.6.22

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Na voljo so gradiva predstavitve zelenega javnega naročanja tekstilnih izdelkov.

Novice Zeleno javno naročanje 2.6.22

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Vabljeni na brezplačno spletno izobraževanje na temo zelenega javnega naročanje tekstilnih izdelkov.

Novice Zeleno javno naročanje 4.8.21

Zeleno javno naročanje je priložnost za ponudnike

Ministrstvo za okolje in prostor bo na Celjskem sejmu predstavilo razloge za usmeritev gospodarstva k okoljsko sprejemljivejšim produktom.

Novice Zeleno javno naročanje 6.3.20

Zeleno javno naročanje - podpora

Potrebujete pomoč pri javnem naročanju okolju prijaznih predmetov?

Novice Trajnostna mobilnost 6.4.23

Zaživel je center trajnostne mobilnosti Postojna

Občani Postojne bodo imeli še večjo spodbudo za premikanje na okolju prijazen način. To jim bo omogočil Center trajnostni mobilnosti Postojna. Vsebine, ki se bodo izvajale v CTM Postojna, so predlagali občani v okviru javnih razprav, ki jih je Občina Postojna organizirala s podporo okoljskih organizacij Focus in Umanotera v okviru programa podpore lokalnim skupnostnim pri projektu LIFE IP CARE4CLIMATE.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo 15.1.21

Zaobljube v letu 2021

Imamo samo en planet in vsak od nas lahko pripomore, da naša Zemlja zadiha z manj toplogregrednimi plini.

image/svg+xml