Odprte prijave za občine in osnovne šole za projekt Šolska ulica

Na IPoP – Inštitutu za politike prostora vabimo k sodelovanju občine, ki želijo preizkusiti šolsko ulico – ukrep za izboljšanje varnosti in udobnosti šolske poti. Izbrani občini bo IPoP – Inštitut za politike prostora pomagal z znanjem, vsebinsko podporo in nasveti pri izvedbi šolske ulice ter s sofinanciranjem stroškov.

Šolska ulica pomeni, da se v času jutranje konice (npr. eno uro pred začetkom pouka) in lahko tudi v času popoldanske konice na cesti v neposredni okolici šole omeji motorni promet. S tem se zagotovi varna šolska pot za otroke, ki pridejo v šolo peš, s skirojem in s kolesom. Organizira se tudi točka Poljubi in odpelji, kjer lahko starši, ki otroka v šolo pripeljejo z avtomobilom, učence odložijo, od tam pa varno nadaljujejo pot sami, v družbi prijateljev ali s Pešbusom.

Analize kažejo, da je šolska ulica otrokom in staršem zelo všeč. 87 % staršev in 84 % otrok iz Škofje Loke, ki so sodelovali v odpiranju Šolske ulice, je v anketi odgovorilo, da jim je bil projekt všeč. Hkrati šolska ulica vključuje ukrepe, ki varno hojo omogočajo tudi tistim otrokom, ki jih starši morajo pripeljati do šole z avtomobilom. Ti ukrepi so Pešbus in/ali Bicivlak ter točka Poljubi in odpelji, itd.

Izbrani občini bo IPoP – Inštitut za politike prostora pomagal z znanjem, vsebinsko podporo in nasveti pri izvedbi šolske ulice ter s sofinanciranjem stroškov med 5.000 EUR in 12.000 EUR, povezanih z izvedbo (stroški komunikacijskega materiala, izdelavo prometne študije, stroški izvajanja programa na otvoritvenem dogodku …).

Šolsko ulico bi začeli izvajati predvidoma 1. septembra 2021 in ponovili vsaj pet (5) delovnih dni z eno ali več šolami v občini. Začetek šolskega leta je zelo primeren termin za uvajanje tovrstnih ukrepov, za spreminjanje oziroma oblikovanje novih potovalnih navad staršev in otrok. V tem času je tudi velik delež medijskega prostora namenjen poročanju o tem področju, s tem pa je učinek ozaveščanja in informiranja večji.

Kaj je šolska ulica?

Ukrep šolska ulica zajema aktivnosti, s katerimi se v času prihoda in odhoda ali za celo dopoldne cesto pred šolo ali izbrano ceste v okolici šole zapre za motorni promet. Na tak način se onemogoči dostop do šolske stavbe z osebnim avtomobilom, otrokom pa se omogoči varen in udoben samostojen dostop do šole. Hkrati se s tem ukrepom ozavešča uporabnike prostora in udeležence v prometu o pomenu prostora v okolici šole za otroke. Z umikom motornega prometa otroci pridobijo varen prostor za druženje pred šolo. Namen šolske ulice je izboljšati varnost za otroke, ki pridejo v šolo peš ali s kolesom. Hkrati je namen zmanjšati promet v okolici šole in tako zmanjšati hrup ter onesnaženost. Šolska ulica se izvaja vsaj en teden oziroma pet dni, tako da se otroci in starši lahko na ukrep navadijo. V primeru zapore za celo dopoldne ob otvoritvenem dogodku se pripravi program na ulici, ki običajno vključuje preselitev dela šolskih aktivnosti iz učilnice na prosto.

Video utrinke Odprte ulice v Škofji Loki, ki vključuje tudi jutranjo zaporo, poglejte tukaj.

Več informacij o prijavi občine je na voljo tukaj.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih

ZKG - instrument zagotavljanja kakovosti pri prehodu v nizkoogljično in trajnostno družbo

Znanstveni prispevek o nacionalni okoljski certifikacijski shemi - Znaku kakovosti v graditeljstvu.

Novice Zeleno javno naročanje

Zeleno javno naročanje je priložnost za ponudnike

Ministrstvo za okolje in prostor bo na Celjskem sejmu predstavilo razloge za usmeritev gospodarstva k okoljsko sprejemljivejšim produktom.

Novice Zeleno javno naročanje

Zeleno javno naročanje - podpora

Potrebujete pomoč pri javnem naročanju okolju prijaznih predmetov?

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Zaobljube v letu 2021

Imamo samo en planet in vsak od nas lahko pripomore, da naša Zemlja zadiha z manj toplogregrednimi plini.

Novice Trajnostna mobilnost

Začetek zbiranja prijav za Evropski teden mobilnosti

Ministrstvo za infrastrukturo je pričelo z zbiranjem prijav za Evropski teden mobilnosti 2020.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Z mentorji od ideje do zasnove skupnostnega projekta

Dvanajst udeležencev in udeleženk je uspešno zaključilo Umanoterino in Focusovo prvo izvedbo usposabljanja za koordinatorje skupnostnih projektov, ki bodo naslovili podnebne spremembe.

Webinar o prenovi energijskih nalepkah ter pomen in vlogo novih nalepk za področje zelenega javnega naročanja.

Webinar za javne naročnike na temo zelenega javnega naročanja pisarniškega papirja in higienskih papirnih izdelkov

Webinar o prenovi energijskih nalepkah ter pomen in vlogo novih nalepk za področje zelenega javnega naročanja.

Novice Zeleno javno naročanje

Webinar za javne naročnike

Spletno izobraževanje na temo zelenega javnega naročanja