Otvoritev razstave Na vroči strani Alp v Državnem svetu RS

Umanotera in Državni svet Republike Slovenije vas vabita na otvoritev razstave “Na vroči strani Alp – življenje v času podnebnih sprememb” v sredo, 12. maja 2021, med 12. in 12.30 uro, v preddverju dvorane Državnega sveta, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana

Nekaj dni pred svetovnim dnevom podnebnih sprememb vas vabimo na ogled razstave »Na vroči strani Alp«, ki orisuje posledice podnebnih sprememb, ki jih bomo v Sloveniji občutili, če ne bomo hitro in odločno zmanjšali izpustov toplogrednih plinov.

Predstavljena problematika še nikoli ni bila tako aktualna kot danes. V času slovenskega predsedovanja EU se bomo morali pogajati o ključni podnebni zakonodaji, ki bi omogočila podnebno nevtralnost do sredine stoletja, kar je glavni cilj novega Evropskega podnebnega zakona. V kratkem pa bodo poslanci obravnavali Resolucijo o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050, ki jo je Vlada sprejela konec aprila.

Otvoritveni dogodek razstave bo med drugim osvetlil podnebne scenarije, ki jih v Sloveniji lahko pričakujemo v prihodnosti. Izpostavil bo že vidne posledice podnebnih sprememb pri nas, predvsem na lokalni ravni, ter opozoril na nujnost sprejemanja hitrih in ambicioznih politik na tem področju. Udeležence bodo nagovorili:

  • Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije
  • Tomaž Horvat, državni svetnik, predstavnik lokalnih interesov – Nova Gorica
  • Gregor Vertačnik, Agencija RS za okolje
  • dr. Jonas Sonnenschein, Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj

Dogodek bo v živo predvajan na Facebook povezavi tukaj in dostopen prek povezave na spletni strani S-TV Skledar (YouTube in Twitter).

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih 11.8.20

ZKG - instrument zagotavljanja kakovosti pri prehodu v nizkoogljično in trajnostno družbo

Znanstveni prispevek o nacionalni okoljski certifikacijski shemi - Znaku kakovosti v graditeljstvu.

Novice Zeleno javno naročanje Delavnica Kategorija 5.9.22

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Na voljo so gradiva in odgovori na vprašanja z izobraževanja o zelenem javnem naročanju živil za javne zavode.

Novice Zeleno javno naročanje 15.11.21

Zeleno javno naročanje z vidika uporabe lesa

Z letošnjo spremembo Uredbe o zelenem javnem naročanju je prišlo do krepitve pomena lesa v stavbah, stavbnem pohištvu in protihrupnih cestnih ograjah.

Novice Zeleno javno naročanje 23.6.22

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Na voljo so gradiva predstavitve zelenega javnega naročanja tekstilnih izdelkov.

Novice Zeleno javno naročanje 2.6.22

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Vabljeni na brezplačno spletno izobraževanje na temo zelenega javnega naročanje tekstilnih izdelkov.

Novice Zeleno javno naročanje 4.8.21

Zeleno javno naročanje je priložnost za ponudnike

Ministrstvo za okolje in prostor bo na Celjskem sejmu predstavilo razloge za usmeritev gospodarstva k okoljsko sprejemljivejšim produktom.

Novice Zeleno javno naročanje delavnica Delavnica Kategorija 2.6.23

Zeleno javno naročanje elektronske pisarniške opreme

Novice Zeleno javno naročanje 6.3.20

Zeleno javno naročanje - podpora

Potrebujete pomoč pri javnem naročanju okolju prijaznih predmetov?

Novice Trajnostna mobilnost 6.4.23

Zaživel je center trajnostne mobilnosti Postojna

Občani Postojne bodo imeli še večjo spodbudo za premikanje na okolju prijazen način. To jim bo omogočil Center trajnostni mobilnosti Postojna. Vsebine, ki se bodo izvajale v CTM Postojna, so predlagali občani v okviru javnih razprav, ki jih je Občina Postojna organizirala s podporo okoljskih organizacij Focus in Umanotera v okviru programa podpore lokalnim skupnostnim pri projektu LIFE IP CARE4CLIMATE.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo 15.1.21

Zaobljube v letu 2021

Imamo samo en planet in vsak od nas lahko pripomore, da naša Zemlja zadiha z manj toplogregrednimi plini.

image/svg+xml