Otvoritev razstave Na vroči strani Alp v Državnem svetu RS

Umanotera in Državni svet Republike Slovenije vas vabita na otvoritev razstave “Na vroči strani Alp – življenje v času podnebnih sprememb” v sredo, 12. maja 2021, med 12. in 12.30 uro, v preddverju dvorane Državnega sveta, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana

Nekaj dni pred svetovnim dnevom podnebnih sprememb vas vabimo na ogled razstave »Na vroči strani Alp«, ki orisuje posledice podnebnih sprememb, ki jih bomo v Sloveniji občutili, če ne bomo hitro in odločno zmanjšali izpustov toplogrednih plinov.

Predstavljena problematika še nikoli ni bila tako aktualna kot danes. V času slovenskega predsedovanja EU se bomo morali pogajati o ključni podnebni zakonodaji, ki bi omogočila podnebno nevtralnost do sredine stoletja, kar je glavni cilj novega Evropskega podnebnega zakona. V kratkem pa bodo poslanci obravnavali Resolucijo o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050, ki jo je Vlada sprejela konec aprila.

Otvoritveni dogodek razstave bo med drugim osvetlil podnebne scenarije, ki jih v Sloveniji lahko pričakujemo v prihodnosti. Izpostavil bo že vidne posledice podnebnih sprememb pri nas, predvsem na lokalni ravni, ter opozoril na nujnost sprejemanja hitrih in ambicioznih politik na tem področju. Udeležence bodo nagovorili:

  • Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije
  • Tomaž Horvat, državni svetnik, predstavnik lokalnih interesov – Nova Gorica
  • Gregor Vertačnik, Agencija RS za okolje
  • dr. Jonas Sonnenschein, Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj

Dogodek bo v živo predvajan na Facebook povezavi tukaj in dostopen prek povezave na spletni strani S-TV Skledar (YouTube in Twitter).

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih

ZKG - instrument zagotavljanja kakovosti pri prehodu v nizkoogljično in trajnostno družbo

Znanstveni prispevek o nacionalni okoljski certifikacijski shemi - Znaku kakovosti v graditeljstvu.

Novice Zeleno javno naročanje

Zeleno javno naročanje je priložnost za ponudnike

Ministrstvo za okolje in prostor bo na Celjskem sejmu predstavilo razloge za usmeritev gospodarstva k okoljsko sprejemljivejšim produktom.

Novice Zeleno javno naročanje

Zeleno javno naročanje - podpora

Potrebujete pomoč pri javnem naročanju okolju prijaznih predmetov?

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Zaobljube v letu 2021

Imamo samo en planet in vsak od nas lahko pripomore, da naša Zemlja zadiha z manj toplogregrednimi plini.

Novice Trajnostna mobilnost

Začetek zbiranja prijav za Evropski teden mobilnosti

Ministrstvo za infrastrukturo je pričelo z zbiranjem prijav za Evropski teden mobilnosti 2020.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Z mentorji od ideje do zasnove skupnostnega projekta

Dvanajst udeležencev in udeleženk je uspešno zaključilo Umanoterino in Focusovo prvo izvedbo usposabljanja za koordinatorje skupnostnih projektov, ki bodo naslovili podnebne spremembe.

Webinar o prenovi energijskih nalepkah ter pomen in vlogo novih nalepk za področje zelenega javnega naročanja.

Webinar za javne naročnike na temo zelenega javnega naročanja pisarniškega papirja in higienskih papirnih izdelkov

Webinar o prenovi energijskih nalepkah ter pomen in vlogo novih nalepk za področje zelenega javnega naročanja.

Novice Zeleno javno naročanje

Webinar za javne naročnike

Spletno izobraževanje na temo zelenega javnega naročanja