Participativno za sonaravno vizijo mariborskega Stražuna

Mestni gozdovi so pomemben del urbane zelene infrastrukture in imajo številne pomembne funkcije. So gozdovi posebnega pomena, saj zagotavljajo zdravo okolje, prostor za rekreacijo in sprostitev za vse obiskovalce gozda, ohranjajo biotsko raznovrstnost in blažijo podnebne spremembe. Da bi mestni gozdovi ohranili naštete funkcije, jih morajo občine zaščititi in na njihovem območju vzpostaviti dobro upravljanje. 

Eden takih gozdov je tudi Stražun v Mariboru. Gre za lep in pester gozdni otok sredi betonskega okolja, vendar njegove danosti zaradi razpršenega lastništva, različnih pogledov na njegov namen, neurejene kanalizacije in drugih izzivov, ki so značilni za številne gozdove, ostajajo neizkoriščene. 

Zato se je Mestna občina Maribor vključila v program podpore občin pri izvajanju projektov trajnostnega upravljanja virov skupnosti, ki ga v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE izvajata Umanotera in Focus. Focus bo Mestni občini Maribor pomagal oblikovati vizijo razvoja Stražuna, da bo ta ohranil funkcije gozda in ga bodo občanke in občani lahko kar najbolje uporabljali.

Mestni gozdovi imajo zaradi globalnega segrevanja, pa tudi širše okoljske krize poseben pomen: prispevajo k čistejšemu okolju, blažijo visoke temperature in nudijo zavetje ter zmanjšujejo hrup, hkrati pa varujejo vodne vire in so življenjski prostor številnih rastlin in živali.  

Pa mestne gozdove razumemo kot skupno bogastvo? S pravo vizijo in dobrim upravljanjem je lahko tudi Stražun pomembno zeleno zavetje vseh občanov in občank, od najmlajših do starejših. 

Zato v okoljski organizaciji Focus v Mariboru pripravljajo niz delavnic, na podlagi katerih bodo v delovanje na tem področju vključili različne deležnike, spodbujali izmenjavo njihovih pogledov in jih ozaveščali o sonaravnem odnosu do mestnega gozda. S participativnim procesom bodo pripravili korake in izhodišča za pripravo vizije sonaravnega razvoja Stražuna.  

Pripravi vizije upravljanja mestnega gozda Stražun se kot medijski partner pridružuje tudi časopis Večer. V projektu bomo ugotavljali in poudarjali smisel in pomen tega urbanega gozda, ki se vsem zdi samoumeven, vsak pa bi od njega želel nekaj drugega.  

Urbani gozdovi, kot je Stražun, so danes redkost, a so, sploh v času spreminjanja podnebja, izjemnega pomena za mesto. Kako torej varovati, urediti in upravljati Stražun? Odgovore bomo iskali do 25. marca, ko bo Stražun gostil svoj dogodek – Dan za Stražun.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih 11.8.20

ZKG - instrument zagotavljanja kakovosti pri prehodu v nizkoogljično in trajnostno družbo

Znanstveni prispevek o nacionalni okoljski certifikacijski shemi - Znaku kakovosti v graditeljstvu.

Novice Zeleno javno naročanje Delavnica Kategorija 5.9.22

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Na voljo so gradiva in odgovori na vprašanja z izobraževanja o zelenem javnem naročanju živil za javne zavode.

Novice Zeleno javno naročanje 15.11.21

Zeleno javno naročanje z vidika uporabe lesa

Z letošnjo spremembo Uredbe o zelenem javnem naročanju je prišlo do krepitve pomena lesa v stavbah, stavbnem pohištvu in protihrupnih cestnih ograjah.

Novice Zeleno javno naročanje 23.6.22

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Na voljo so gradiva predstavitve zelenega javnega naročanja tekstilnih izdelkov.

Novice Zeleno javno naročanje 2.6.22

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Vabljeni na brezplačno spletno izobraževanje na temo zelenega javnega naročanje tekstilnih izdelkov.

Novice Zeleno javno naročanje 4.8.21

Zeleno javno naročanje je priložnost za ponudnike

Ministrstvo za okolje in prostor bo na Celjskem sejmu predstavilo razloge za usmeritev gospodarstva k okoljsko sprejemljivejšim produktom.

Novice Zeleno javno naročanje 6.3.20

Zeleno javno naročanje - podpora

Potrebujete pomoč pri javnem naročanju okolju prijaznih predmetov?

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo 15.1.21

Zaobljube v letu 2021

Imamo samo en planet in vsak od nas lahko pripomore, da naša Zemlja zadiha z manj toplogregrednimi plini.

Novice Trajnostna mobilnost 3.4.20

Začetek zbiranja prijav za Evropski teden mobilnosti

Ministrstvo za infrastrukturo je pričelo z zbiranjem prijav za Evropski teden mobilnosti 2020.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo 9.2.22

Z Občino Črna na Koroškem bomo sodelovali pri razvoju zelenega turizma

Občina Črna se v zadnjih letih pospešeno uveljavlja kot turistična destinacija za adrenalinske športe v naravi, želi pa si tudi povečati svojo prepoznavnost kot zelena turistična destinacija. Zato se je vključila v program podpore občin pri izvajanju projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti Dovolj za vse, ki ga v okviru LIFE projekta CARE4CLIMATE izvajajo v Umanoteri in društvu Focus.

image/svg+xml