Podatki v podporo prizadevanjem za blaženje podnebnih sprememb

Foto: Nebojša Tejić, STA

Statistični dan 2020 s temo Podnebna kriza - vroči podatki, ki se je odvijal 28. januarja, je privabil skorajda 400 udeležencev. Dogodek, ki sta ga otvorila Marjan Šarec, predsednik Vlade RS in Bojan Nastav, generalni direktor Statističnega Urada RS, je preko govorcev in udeležencev okrogle mize naslovil vročo temo podnebnih sprememb.

Renata Karba iz Umanotere je v okviru aktivnosti projekta LIFE-IP CARE4CLIMATE za povečanje ozaveščenosti o podnebnih spremembah izvedla predavanje o ogljičnem odtisu povprečnega prebivalca Slovenije, največjih virih nacionalnih izpustov in podnebnih spremembah v Sloveniji. Opozorila je na nujnost sprejemanja drugačnih odločitev že sedaj, kajti »če se bodo v svetovnem merilu nadaljevali veliki izpusti toplogrednih plinov, Slovenija čez nekaj desetletij ne bo več življenju prijazen prostor in vroča točka biotske raznovrstnosti, kot jo poznamo danes."

Na okrogli mizi o pomenu podatkov za oblikovanje politik blaženja podnebnih sprememb, ki je sledila prvemu delu predavanj, pa so sodelovali Barbara Kvac iz Focusa, Andrej Gnezda iz Umanotere in Matjaž Česen iz Centra za energetsko učinkovitost Instituta Jožef Stefan.

Predstavitve, fotografije in povzetek dogajanja so dostopni na spletni strani https://bit.ly/2GtuFBs.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih

ZKG - instrument zagotavljanja kakovosti pri prehodu v nizkoogljično in trajnostno družbo

Znanstveni prispevek o nacionalni okoljski certifikacijski shemi - Znaku kakovosti v graditeljstvu.

Novice Zeleno javno naročanje

Zeleno javno naročanje - podpora

Potrebujete pomoč pri javnem naročanju okolju prijaznih predmetov?

Novice Trajnostna mobilnost

Začetek zbiranja prijav za Evropski teden mobilnosti

Ministrstvo za infrastrukturo je pričelo z zbiranjem prijav za Evropski teden mobilnosti 2020.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Zeleno javno naročanje Odpadna hrana

WEBINAR - Best practices from Finland

Webinar about sustainable public procurement, energy-efficient buildings and handling of food waste

News Raising awareness and capacity building for the transition to a low-carbon society Green public procurement Food waste

WEBINAR - Best practices from Finland

Webinar about sustainable public procurement, energy-efficient buildings and handling of food waste

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Vzpostavljena bo mreža brezogljičnih šol

Za projekt vzpostavitve mreže brezogljičnih šol.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Odpadna hrana

Virtualno mreženje z Interreg Central Europe- STREFOWA

Z mreženjem do vpogleda v logistične vidike organizacije hackathonov.

Dogodki izobraževanje Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

Varčevanje z energijo v javnih ustanovah

Javni uslužbenci s svojim delom krojite politike in izvajate aktivnosti, ki v veliki meri vplivajo na podnebne spremembe. Blaženje podnebnih sprememb zahteva celostni pristop in aktivacijo na vseh področjih, tudi in predvsem v javni upravi.

Dogodki konferenca Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Vabilo: Nacionalna konferenca Dovolj za vse

4. nacionalna konferenca Dovolj za vse: trajnostno upravljanje z viri skupnosti, bo 17. oktobra v Ljubljani

Dogodki delavnica Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

VABILO na skupno izobraževanje in delavnico LIFE IP CARE4CLIMATE

Akcija C.4.1 - nacionalni okoljski certifikat Znak kakovosti v graditeljstvu