Pomlad prihaja, se nadaljuje sodelovanje z Mestno občino Ptuj na področju skupnostnega vrtičkarstva

Skupnostni urbani vrtovi so prostor za pridelovanje vrtnin za potrebe občanov in rekreacijo v stiku z naravo, pa tudi za druženje ter soodločanje o urejanju prostora in drugih skupnih zadevah.

Umanotera v okviru LIFE projekta Care4Climate na Ptuju že dobro leto izvaja program podpore občine pri izvajanju trajnostnih skupnostnih projektov. V tem času je občina uredila urbano vrtičkarsko območje ob Mlinski cesti. Ker ponuja urbano vrtnarjenje lepe priložnosti za skupnostne projekte, so bili v proces urejanja vključeni različni lokalni deležniki, vključno s civilnodružbenimi organizacijami.

Umanotera občino pri tem v sodelovanju z Regionalnim stičiščem nevladnih organizacij Podravja podpira pri izvajanju participatornih procesov in pri trajnostnem upravljanju z občinskimi zelenimi površinami. Skupaj so že izvedli delavnico za lokalno skupnost Urbani vrtovi po meri lokalne skupnosti in delavnico za civilnodružbene organizacije Lahko bi delovali tudi … na vrtu! V letošnji pomladi pa v lokalni skupnosti širijo glas o tem, da je vrtičkanje tudi v času epidemije varna, zdrava, koristna in prijetna prostočasna dejavnost.

Druženje na vrtičkih pa posameznikom in družinam ne omogoča samo oskrbe z zdravo, domačo hrano, ampak tudi izmenjavo semen in sadik ter znanj. Na ravni lokalne skupnosti pa gre za večjo urejenost okolja in bolj vzdrževane zelene površine, za promocijo samooskrbe in ekološko pridelane hrane ter tudi za zgled skupnostnega urejanja prostora od spodaj navzgor v okviru vzdržnega razvoja mesta. Vse navedeno prispeva k dvigu kakovosti življenja v mestu in k večanju blaginje prebivalstva.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih

ZKG - instrument zagotavljanja kakovosti pri prehodu v nizkoogljično in trajnostno družbo

Znanstveni prispevek o nacionalni okoljski certifikacijski shemi - Znaku kakovosti v graditeljstvu.

Novice Zeleno javno naročanje

Zeleno javno naročanje je priložnost za ponudnike

Ministrstvo za okolje in prostor bo na Celjskem sejmu predstavilo razloge za usmeritev gospodarstva k okoljsko sprejemljivejšim produktom.

Novice Zeleno javno naročanje

Zeleno javno naročanje - podpora

Potrebujete pomoč pri javnem naročanju okolju prijaznih predmetov?

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Zaobljube v letu 2021

Imamo samo en planet in vsak od nas lahko pripomore, da naša Zemlja zadiha z manj toplogregrednimi plini.

Novice Trajnostna mobilnost

Začetek zbiranja prijav za Evropski teden mobilnosti

Ministrstvo za infrastrukturo je pričelo z zbiranjem prijav za Evropski teden mobilnosti 2020.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Z mentorji od ideje do zasnove skupnostnega projekta

Dvanajst udeležencev in udeleženk je uspešno zaključilo Umanoterino in Focusovo prvo izvedbo usposabljanja za koordinatorje skupnostnih projektov, ki bodo naslovili podnebne spremembe.

Webinar o prenovi energijskih nalepkah ter pomen in vlogo novih nalepk za področje zelenega javnega naročanja.

Webinar za javne naročnike na temo zelenega javnega naročanja pisarniškega papirja in higienskih papirnih izdelkov

Webinar o prenovi energijskih nalepkah ter pomen in vlogo novih nalepk za področje zelenega javnega naročanja.

Novice Zeleno javno naročanje

Webinar za javne naročnike

Spletno izobraževanje na temo zelenega javnega naročanja