Poziv za občine: zagotovite si podporo pri izvajanju projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti

Učinkovit prehod v nizkoogljično družbo zahteva tudi visoko stopnjo sodelovanja posameznikov in skupnosti. V projektu LIFE IP CARE4CLIMATE zato organizaciji Focus in Umanotera izvajata aktivnosti gradnje zmogljivosti lokalnih skupnosti za trajnostno upravljanje z viri skupnosti.

V sklopu teh prizadevanj okoljski organizaciji vabita občine, ki bi želele biti prepoznane kot trajnostno naravnane in vključujoče, da se prijavijo v program »Podpora občinam pri izvajanju projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti«.

Vabljene so tako občine, ki si želijo pomoči pri tem, kako na participativen način identificirati področja in projekte skupnostnega upravljanja ter se povezati z deležniki v lokalnem okolju, kot tudi občine, ki že imajo konkretno idejo za skupnostni projekt in jo želijo preveriti v lokalni skupnosti ter jo z njihovo pomočjo pripeljati bližje k izvedbi.

Program podpore bo oblikovan po meri vsake izbrane občine. Lahko bo vključeval od pregleda razvojnega potenciala, analize možnosti financiranja skupnostnih projektov do izvedbe delavnic in podpore pri komunikaciji z deležniki v lokalni skupnosti.

Prednostna področja, na katerih se bodo odvijali projekti trajnostnega upravljanja z viri skupnosti:

  • oskrba z obnovljivimi viri energije;
  • učinkovita raba energije;
  • trajnostna mobilnost;
  • trajnostna potrošnja in lokalno krožno gospodarstvo;
  • oskrba s hrano;
  • trajnostni turizem.

Rok za prijavo interesa je 20. november 2021.

Podrobnosti, prijavnico in priporočena gradiva za pomoč pri prijavi najdete na tej povezavi.

Več o trajnostnem upravljanju z viri skupnosti in skupnostnih projektih si lahko preberete na spletni platformi Dovolj za vse, ki jo soustvarjata Focus in Umanotera, obenem pa glas o dobrih praksah širita na Facebook profilu Dovolj za vse:Trajnostno upravljanje z viri skupnosti.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih

ZKG - instrument zagotavljanja kakovosti pri prehodu v nizkoogljično in trajnostno družbo

Znanstveni prispevek o nacionalni okoljski certifikacijski shemi - Znaku kakovosti v graditeljstvu.

Novice Zeleno javno naročanje

Zeleno javno naročanje z vidika uporabe lesa

Z letošnjo spremembo Uredbe o zelenem javnem naročanju je prišlo do krepitve pomena lesa v stavbah, stavbnem pohištvu in protihrupnih cestnih ograjah.

Novice Zeleno javno naročanje

Zeleno javno naročanje je priložnost za ponudnike

Ministrstvo za okolje in prostor bo na Celjskem sejmu predstavilo razloge za usmeritev gospodarstva k okoljsko sprejemljivejšim produktom.

Novice Zeleno javno naročanje

Zeleno javno naročanje - podpora

Potrebujete pomoč pri javnem naročanju okolju prijaznih predmetov?

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Zaobljube v letu 2021

Imamo samo en planet in vsak od nas lahko pripomore, da naša Zemlja zadiha z manj toplogregrednimi plini.

Novice Trajnostna mobilnost

Začetek zbiranja prijav za Evropski teden mobilnosti

Ministrstvo za infrastrukturo je pričelo z zbiranjem prijav za Evropski teden mobilnosti 2020.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Z Občino Črna na Koroškem bomo sodelovali pri razvoju zelenega turizma

Občina Črna se v zadnjih letih pospešeno uveljavlja kot turistična destinacija za adrenalinske športe v naravi, želi pa si tudi povečati svojo prepoznavnost kot zelena turistična destinacija. Zato se je vključila v program podpore občin pri izvajanju projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti Dovolj za vse, ki ga v okviru LIFE projekta CARE4CLIMATE izvajajo v Umanoteri in društvu Focus.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Z mentorji od ideje do zasnove skupnostnega projekta

Dvanajst udeležencev in udeleženk je uspešno zaključilo Umanoterino in Focusovo prvo izvedbo usposabljanja za koordinatorje skupnostnih projektov, ki bodo naslovili podnebne spremembe.

Webinar o prenovi energijskih nalepkah ter pomen in vlogo novih nalepk za področje zelenega javnega naročanja.

Webinar za javne naročnike na temo zelenega javnega naročanja pisarniškega papirja in higienskih papirnih izdelkov