Predstavitev novosti na področju javnega naročanja živil

Zaradi sprememb pri naročanju živil in uvedbe nadzora nad naročanjem ekoloških živil in živil iz shem kakovosti, ki so stopile v veljavo v poletnih mesecih letošnjega leta, so Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter njihov inšpektorat in Ministrstvo za javno upravo, 30. novembra organizirali spletni dogodek, na katerem so predstavili omenjene spremembe.

Po novem namreč naročanje živil sodi med izjeme, za katere do določene vrednosti ni treba uporabiti postopkov javnega naročanja. Ta sprememba je dobrodošla, saj bo manjšim javnim zavodom omogočila enostavnejšo nabavo lokalne hrane. Šole in vrtci bodo na tak način pripravljali malice in kosila, ki bodo iz domačega okolja. Javni zavodi se ne glede na to možnost, še vedno soočajo s pomanjkanjem količin potrebne lokalne hrane. V tem delu so šole in vrtci podali ministrstvu sezname kategorij živil pri katerih imajo težave z dobavitelji.

V drugem delu je bil javnim zavodom pojasnjen potek nadzora nad dobavljenimi živili. Izpostavljena je bila predvsem vloga dobaviteljev pri posredovanju ustreznih podatkov o količinah živil, izraženih v kilogramih. Javnim zavodom bo inšpektorat nudil tudi pomoč pri poročanju o realizaciji s podajanjem pojasnil in vzorci poročil.

Dogodek je osvetlil nekatere težave, s katerimi se javni zavodi spopadajo pri javnih naročilih, zato bo v prihodnjem letu organizirana tudi večja delavnica v organizaciji ekipe za zeleno javno naročanje, kjer bomo skupaj iskali ustrezne rešitve.

Več lahko preberete v priloženih predstavitvah.

Predstavitev_ZeJN-zivila_Maja-november-2021.pdf

Nadzor-dolocb-Zkme-o-zelenem-javnem-narocanju-092021.pdf

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih 11.8.20

ZKG - instrument zagotavljanja kakovosti pri prehodu v nizkoogljično in trajnostno družbo

Znanstveni prispevek o nacionalni okoljski certifikacijski shemi - Znaku kakovosti v graditeljstvu.

Novice Zeleno javno naročanje Delavnica Kategorija 5.9.22

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Na voljo so gradiva in odgovori na vprašanja z izobraževanja o zelenem javnem naročanju živil za javne zavode.

Novice Zeleno javno naročanje 15.11.21

Zeleno javno naročanje z vidika uporabe lesa

Z letošnjo spremembo Uredbe o zelenem javnem naročanju je prišlo do krepitve pomena lesa v stavbah, stavbnem pohištvu in protihrupnih cestnih ograjah.

Novice Zeleno javno naročanje 23.6.22

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Na voljo so gradiva predstavitve zelenega javnega naročanja tekstilnih izdelkov.

Novice Zeleno javno naročanje 2.6.22

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Vabljeni na brezplačno spletno izobraževanje na temo zelenega javnega naročanje tekstilnih izdelkov.

Novice Zeleno javno naročanje 4.8.21

Zeleno javno naročanje je priložnost za ponudnike

Ministrstvo za okolje in prostor bo na Celjskem sejmu predstavilo razloge za usmeritev gospodarstva k okoljsko sprejemljivejšim produktom.

Novice Zeleno javno naročanje 6.3.20

Zeleno javno naročanje - podpora

Potrebujete pomoč pri javnem naročanju okolju prijaznih predmetov?

Novice Trajnostna mobilnost 6.4.23

Zaživel je center trajnostne mobilnosti Postojna

Občani Postojne bodo imeli še večjo spodbudo za premikanje na okolju prijazen način. To jim bo omogočil Center trajnostni mobilnosti Postojna. Vsebine, ki se bodo izvajale v CTM Postojna, so predlagali občani v okviru javnih razprav, ki jih je Občina Postojna organizirala s podporo okoljskih organizacij Focus in Umanotera v okviru programa podpore lokalnim skupnostnim pri projektu LIFE IP CARE4CLIMATE.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo 15.1.21

Zaobljube v letu 2021

Imamo samo en planet in vsak od nas lahko pripomore, da naša Zemlja zadiha z manj toplogregrednimi plini.

image/svg+xml