Presentation of the Climate Café in Portorož

On Saturday, 15 October, the Grando salt warehouse in Portorož hosted the second Climate Café as part of the events marking Piran’s municipal holiday. The aim of the event was to inform the audience in a relaxed café atmosphere how we, as individuals, can contribute to climate change mitigation by taking action at home. The expert part of the event was carried out by the Eco Fund's energy consultants, who, within the ENSVET network, offer a wide range of advice and assist residents in selecting, planning and implementing investment measures to increase efficient use of energy and the use of renewable energy sources in residential buildings through interviews.

The focus of this year's Café was on saving energy in households, in particular on how to increase energy savings through small actions and thereby reduce greenhouse gas emissions. The introductory lecture was delivered by energy consultant Davor Kravanja from the ENSVET ECO FUND public fund network, who informed visitors of simple energy actions that can be implemented in every household today, but might not even cross our mind. In his speech, he presented the Eco Fund's public appeals to households and highlighted simple ways to insulate windows or to be more energy efficient in everyday life.

Examples of good practice included washing clothes at 60 °C, which uses less energy than washing at 90 °C, turning off the hob a few minutes before the end of cooking, using containers made of heat-conducting materials, and also better ways of defrosting frozen food. After the lecture, participants could also seek advice individually, with specific examples from their own households. They can also contact ENSVET advisors at their regional offices and online. For more information, visit the Eco Fund website.

Once again, visitors to the Climate Café had the opportunity to test their knowledge on climate change with questions from the Climate Wheel. They were served coffee roasted by Buna Cooperative and chocolate biscuits made exclusively with Fair Trade ingredients of known origin.

This time, the reuse centre Druga roka from Piran came to our aid in furnishing the café space, proving once again that “discarded” armchairs can be brought back to life. The atmosphere in the café was further enlivened by the presentation of the Environmental Guardian Award to Silvester Opara and Bogdan Kozina. It was awarded by representatives of the public company Okolje Piran for their environmental work, which encourages further actions, and is also an incentive to all others who invest their time and energy for the common good.

See more in the gallery.

Foto: Alen Vouk

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih 11.8.20

ZKG - instrument zagotavljanja kakovosti pri prehodu v nizkoogljično in trajnostno družbo

Znanstveni prispevek o nacionalni okoljski certifikacijski shemi - Znaku kakovosti v graditeljstvu.

Novice Zeleno javno naročanje Delavnica Kategorija 5.9.22

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Na voljo so gradiva in odgovori na vprašanja z izobraževanja o zelenem javnem naročanju živil za javne zavode.

Novice Zeleno javno naročanje 15.11.21

Zeleno javno naročanje z vidika uporabe lesa

Z letošnjo spremembo Uredbe o zelenem javnem naročanju je prišlo do krepitve pomena lesa v stavbah, stavbnem pohištvu in protihrupnih cestnih ograjah.

Novice Zeleno javno naročanje 23.6.22

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Na voljo so gradiva predstavitve zelenega javnega naročanja tekstilnih izdelkov.

Novice Zeleno javno naročanje 2.6.22

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Vabljeni na brezplačno spletno izobraževanje na temo zelenega javnega naročanje tekstilnih izdelkov.

Novice Zeleno javno naročanje 4.8.21

Zeleno javno naročanje je priložnost za ponudnike

Ministrstvo za okolje in prostor bo na Celjskem sejmu predstavilo razloge za usmeritev gospodarstva k okoljsko sprejemljivejšim produktom.

Novice Zeleno javno naročanje delavnica Delavnica Kategorija 2.6.23

Zeleno javno naročanje elektronske pisarniške opreme

Novice Zeleno javno naročanje 6.3.20

Zeleno javno naročanje - podpora

Potrebujete pomoč pri javnem naročanju okolju prijaznih predmetov?

Novice Trajnostna mobilnost 6.4.23

Zaživel je center trajnostne mobilnosti Postojna

Občani Postojne bodo imeli še večjo spodbudo za premikanje na okolju prijazen način. To jim bo omogočil Center trajnostni mobilnosti Postojna. Vsebine, ki se bodo izvajale v CTM Postojna, so predlagali občani v okviru javnih razprav, ki jih je Občina Postojna organizirala s podporo okoljskih organizacij Focus in Umanotera v okviru programa podpore lokalnim skupnostnim pri projektu LIFE IP CARE4CLIMATE.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo 15.1.21

Zaobljube v letu 2021

Imamo samo en planet in vsak od nas lahko pripomore, da naša Zemlja zadiha z manj toplogregrednimi plini.

image/svg+xml