Pričeli smo z drugim usposabljanjem za koordinatorje skupnostnih projektov

V Umanoteri in društvu Focus so v tem tednu pričeli z drugim usposabljanjem za koordinatorje skupnostnih projektov, ki bodo prispevali k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov. Uvodne delavnice, ki je potekala 30. marca prek spletne aplikacije Zoom, se je udeležilo 13 udeležencev, ki so izkazali interes za delo na zelo različnih področjih – od oskrbe s hrano, urejanja prostora, skupnostne energetike, mobilnosti pa do krožnega gospodarstva in trajnostne potrošnje.

Udeleženci, med katerimi najdemo predstavnike nevladnih organizacij, zadrug, mestne občine, regionalne razvojne agencije kot tudi zainteresirane posameznike, so v uvodni delavnici prisluhnili predavanjem Renate Karba (Umanotera), Nike Tavčar (Umanotera) in Tomislava Tkalca (Focus). V prvem delu delavnice so se seznanili s konceptom trajnostnega upravljanja z viri skupnosti, nato pa so prek 14. večinoma slovenskih dobrih praks skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri spoznali raznolikost njihovih pojavnih oblik z različnih področij. V manjših skupinah so sami skušali izluščiti, kateri so bili dejavniki uspeha predstavljenih skupnostnih projektov, ki so bili v nadaljevanju usposabljanja tudi predstavljeni v kratkem povzetku. Vsebinski del delavnice so zaključili s predstavitvijo različnih organizacijskih in finančnih modelov skupnostnih projektov.

Udeleženci, ki bodo v prihajajočih tednih s pomočjo mentorjev pričeli z načrtovanjem lastnih projektov, so z uvodnim predavanjem pridobili kar nekaj novih znanj, ki jim bodo prišla prav pri razvijanju lastnih idej. Mentorske vloge bodo ponovno prevzeli strokovnjaki Umanotere in Focusa s pomočjo strokovnjakov – praktikov, ki so nosilci dobrih praks na specifičnih področjih.

Zaključni del usposabljanja bodo (morda že v živo) izvedli v prvi polovici junija, ko bodo predstavili rezultate dela in jih še dokončno izboljšali.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih

ZKG - instrument zagotavljanja kakovosti pri prehodu v nizkoogljično in trajnostno družbo

Znanstveni prispevek o nacionalni okoljski certifikacijski shemi - Znaku kakovosti v graditeljstvu.

Novice Zeleno javno naročanje

Zeleno javno naročanje - podpora

Potrebujete pomoč pri javnem naročanju okolju prijaznih predmetov?

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Zaobljube v letu 2021

Imamo samo en planet in vsak od nas lahko pripomore, da naša Zemlja zadiha z manj toplogregrednimi plini.

Novice Trajnostna mobilnost

Začetek zbiranja prijav za Evropski teden mobilnosti

Ministrstvo za infrastrukturo je pričelo z zbiranjem prijav za Evropski teden mobilnosti 2020.

Webinar o prenovi energijskih nalepkah ter pomen in vlogo novih nalepk za področje zelenega javnega naročanja.

Webinar za javne naročnike na temo zelenega javnega naročanja pisarniškega papirja in higienskih papirnih izdelkov

Webinar o prenovi energijskih nalepkah ter pomen in vlogo novih nalepk za področje zelenega javnega naročanja.

Novice Zeleno javno naročanje

Webinar za javne naročnike

Spletno izobraževanje na temo zelenega javnega naročanja

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Zeleno javno naročanje Odpadna hrana

WEBINAR - Best practices from Finland

Webinar about sustainable public procurement, energy-efficient buildings and handling of food waste

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Vzpostavljena bo mreža brezogljičnih šol

Za projekt vzpostavitve mreže brezogljičnih šol.