Pripravljeni na 55!

Predlogi prinašajo ukrepe, s katerimi bo mogoče velikopotezno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, kot to določa Evropski podnebni zakon. Med predlaganimi ukrepi so med drugim:

  • uvedba trgovanja z emisijami v sektorjih prometa in stavb,
  • poostritev sedanjega sistema EU za trgovanje z emisijami,
  • ukrepi za preprečevanje selitve virov ogljikovega dioksida,
  • večja poraba energije iz obnovljivih virov,
  • večja energijska učinkovitost.

Pri sistemu trgovanja z emisijami (ETS) Komisija predlaga, da se zgornja meja skupnih emisij nadalje zniža, letna stopnja njihovega zmanjšanja pa poveča. Z uredbo o porazdelitvi bremen se državam članicam določajo velikopoteznejši cilji za zmanjšanje emisij iz stavb, cestnega prometa, kmetijstva in odpadkov. Cilji še naprej temeljijo na merilu bruto družbenega proizvoda na prebivalca z upoštevanjem stroškovne učinkovitosti.

Slovensko predsedstvo meni, da je za učinkovito doseganje ciljev vsake države članice ključnega pomena omogočanje prožnosti. Države članice imajo različne izhodiščne položaje in se ukvarjajo z različnimi okoliščinami, zato univerzalnih rešitev ni. Doseči pa moramo skupni cilj ­– izpolnjevanje naših podnebnih zavez.

Ministrstvo za okolje in prostor bo tako nadaljevalo z doslednim in ambicioznim izvajanjem agende Zelenega dogovora in uresničevanja ciljev, zastavljenih v okviru Tria (z Nemčijo in Portugalsko), zlasti na področju podnebnih sprememb, biotske raznovrstnosti in krožnega gospodarstva.

Minister Vizjak je ob tem še poudaril, da bo Slovenija nadaljevala z uresničevanjem cilja, da  EU ohrani vodilno vlogo na mednarodni ravni na področju boja proti podnebnih spremembam in na področju biotske raznovrstnosti. V luči tega bo slovensko predsedstvo 20. in 21. julija, na neformalnem srečanju ministrov za okolje, začelo z izmenjavo mnenj o podnebno-energetskem zakonodajnem svežnju Fit for 55 (Pripravljeni na 55). Gre za pomemben sveženj z okoljskimi in drugimi politikami, s katerimi bo mogoče doseči znižanje toplogrednih plinov (TPG) za vsaj 55 % glede na leto 1990.

»Zagotovili bomo koherenten in celovit pristop pri obravnavi posameznih dosjejev, na vseh relevantnih delovnih skupinah in formacijah sveta« je poudaril minister Andrej Vizjak.

Komisija predlaga tudi nov mehanizem za ogljično prilagoditev na mejah, ki bo po vzoru sistema ETS določal cene ogljika za uvoz določenih produktov. To bo preprečilo selitev industrije iz EU v tretje države in spodbudilo proizvajalce iz teh držav k zmanjšanju emisij.

Izvršni podpredsednik Komisije za evropski zeleni dogovor Frans Timmermans je dejal: „To je odločilno desetletje v boju proti podnebni krizi in izgubi biotske raznovrstnosti. Evropska unija si je zadala ambiciozne cilje in danes predstavljamo, kako jih lahko uresničimo. Da vsem zagotovimo zeleno in zdravo prihodnost, bodo potrebna znatna prizadevanja v vseh sektorjih in vseh državah članicah. Kot celota bodo naši predlogi spodbudili potrebne spremembe, vsem državljankam in državljanom omogočili, da čim prej izkoristijo prednosti podnebnih ukrepov, ter zagotovili podporo najranljivejšim gospodinjstvom. Naš prehod bo pravičen, zelen in konkurenčen.“

Več si lahko preberete tudi na povezavi, na strani Evropske komisije.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih

ZKG - instrument zagotavljanja kakovosti pri prehodu v nizkoogljično in trajnostno družbo

Znanstveni prispevek o nacionalni okoljski certifikacijski shemi - Znaku kakovosti v graditeljstvu.

Novice Zeleno javno naročanje

Zeleno javno naročanje z vidika uporabe lesa

Z letošnjo spremembo Uredbe o zelenem javnem naročanju je prišlo do krepitve pomena lesa v stavbah, stavbnem pohištvu in protihrupnih cestnih ograjah.

Novice Zeleno javno naročanje

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Vabljeni na brezplačno spletno izobraževanje na temo zelenega javnega naročanje tekstilnih izdelkov.

Novice Zeleno javno naročanje

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Na voljo so gradiva predstavitve zelenega javnega naročanja tekstilnih izdelkov.

Novice Zeleno javno naročanje

Zeleno javno naročanje je priložnost za ponudnike

Ministrstvo za okolje in prostor bo na Celjskem sejmu predstavilo razloge za usmeritev gospodarstva k okoljsko sprejemljivejšim produktom.

Novice Zeleno javno naročanje

Zeleno javno naročanje - podpora

Potrebujete pomoč pri javnem naročanju okolju prijaznih predmetov?

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Zaobljube v letu 2021

Imamo samo en planet in vsak od nas lahko pripomore, da naša Zemlja zadiha z manj toplogregrednimi plini.

Novice Trajnostna mobilnost

Začetek zbiranja prijav za Evropski teden mobilnosti

Ministrstvo za infrastrukturo je pričelo z zbiranjem prijav za Evropski teden mobilnosti 2020.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Z Občino Črna na Koroškem bomo sodelovali pri razvoju zelenega turizma

Občina Črna se v zadnjih letih pospešeno uveljavlja kot turistična destinacija za adrenalinske športe v naravi, želi pa si tudi povečati svojo prepoznavnost kot zelena turistična destinacija. Zato se je vključila v program podpore občin pri izvajanju projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti Dovolj za vse, ki ga v okviru LIFE projekta CARE4CLIMATE izvajajo v Umanoteri in društvu Focus.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Z mentorji od ideje do zasnove skupnostnega projekta

Dvanajst udeležencev in udeleženk je uspešno zaključilo Umanoterino in Focusovo prvo izvedbo usposabljanja za koordinatorje skupnostnih projektov, ki bodo naslovili podnebne spremembe.