Program Mladi iznajditelji


V šolskem letu 2020/2021 bo Center odličnosti nizkoogljične tehnologije pričel pilotno izvajati EIT Climate-KIC program Young Innovators ali Mladi iznajditelji.

Program spada v koncept izobraževanja za trajnostni razvoj, njegov cilj pa je opremiti mlade (12–18 let) s spretnostmi in znanjem za vodenje gibanja o sistemskih spremembah. Program spodbuja družbeno zavest, vodi v izboljšanje obstoječih navad (občutek odgovornosti, trajnostna miselnost, proaktivno okolju prijazno vedenje) in iskanje rešitev za bolj trajnostno družbo.

Program ponuja izobraževanje za učitelje in delavnice za dijake!

Izobraževanje za učitelje

Uvodna predavanja bodo pedagoge vpeljala v širši kontekst podnebnih sprememb na lokalni in mednarodni ravni. Udeleženci programa se bodo spoznali s koncepti sistemskega mišljenja, krožnega gospodarstva, tranzicije, regeneracije ipd. Skozi praktične delavnice simulacije skupinskega dela na izzivu s pomočjo orodij za sistemsko mišljenje, se bodo učitelji opolnomočili z znanjem in spretnostmi, s katerimi bodo lahko pri svojih urah samostojno podprli svoje učence. Vizualno razmišljanje in participatorne tehnike ponujajo učiteljem in učencem metodološki pristop in razvoj enostavnih pristopov pri reševanju zapletenih okoljskih izzivov. Odprt sistem orodij in metodologije pa omogoča, da so tako učitelji kot učenci soustvarjalci učnih procesov, razvoja projektov in skupinskega dela.

Delavnice za dijake

Dijakom bo na delavnicah programa Mladi iznajditelji predstavljen globalni in lokalni kontekst podnebnih sprememb ter nova narativa današnjega časa. Z delavnicami se želi mlajšim predvsem predstaviti drugačen pogled na hitro spreminjajoče se okoliščine ter kako se z njimi lahko soočamo brez strahu in panike. Dijakom bodo predstavljene metodologije in orodja celostnega pristopa k okoljskim izzivom, ki jih lahko apliciramo na različna področja človekovega udejstvovanja. Cilj programa je pri mlajših predvsem spodbuditi kreativno razmišljanje ter jih naučiti, kako ga lahko aplicirajo na reševanje izzivov današnjega časa. Dijaki se bodo seznanili tudi s pojmi, kot so sistemsko mišljenje, tranzicija, krožno gospodarstvo, regenerativni pristopi, globoka vprašanja ipd. V kolikor so ali bodo skupine dijakov dovolj motivirane, bodo v okviru programa podprte pri ideji oz. izzivu, na katerem bi rade delale in ga razvijale. Pri tem se bo organizator poskušal povezati z lokalnimi podjetji in občinami, ki bodo dijake pri razvoju njihovih idej (in mogoče celo podjetniške ideje!) podprla.

Dijaki bodo imeli tudi možnost mreženja z ostalimi isto mislečimi skupinami dijakov po Sloveniji na dogodku Young Climathon, za najboljše ideje pa sledi nadgradnja programa, Young Changemakers.

Rok za prijavo

Vsi zainteresirani učitelji za izobraževanja za učitelje in šole, zainteresirane za delavnice za dijake, se lahko prijavijo najkasneje do 27. septembra 2020 na email: jerneja.pirnat@ki.si  

Več informacij pa si preberite v priloženem letaku.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih

ZKG - instrument zagotavljanja kakovosti pri prehodu v nizkoogljično in trajnostno družbo

Znanstveni prispevek o nacionalni okoljski certifikacijski shemi - Znaku kakovosti v graditeljstvu.

Novice Zeleno javno naročanje

Zeleno javno naročanje z vidika uporabe lesa

Z letošnjo spremembo Uredbe o zelenem javnem naročanju je prišlo do krepitve pomena lesa v stavbah, stavbnem pohištvu in protihrupnih cestnih ograjah.

Novice Zeleno javno naročanje

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Vabljeni na brezplačno spletno izobraževanje na temo zelenega javnega naročanje tekstilnih izdelkov.

Novice Zeleno javno naročanje

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Na voljo so gradiva predstavitve zelenega javnega naročanja tekstilnih izdelkov.

Novice Zeleno javno naročanje

Zeleno javno naročanje je priložnost za ponudnike

Ministrstvo za okolje in prostor bo na Celjskem sejmu predstavilo razloge za usmeritev gospodarstva k okoljsko sprejemljivejšim produktom.

Novice Zeleno javno naročanje

Zeleno javno naročanje - podpora

Potrebujete pomoč pri javnem naročanju okolju prijaznih predmetov?

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Zaobljube v letu 2021

Imamo samo en planet in vsak od nas lahko pripomore, da naša Zemlja zadiha z manj toplogregrednimi plini.

Novice Trajnostna mobilnost

Začetek zbiranja prijav za Evropski teden mobilnosti

Ministrstvo za infrastrukturo je pričelo z zbiranjem prijav za Evropski teden mobilnosti 2020.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Z Občino Črna na Koroškem bomo sodelovali pri razvoju zelenega turizma

Občina Črna se v zadnjih letih pospešeno uveljavlja kot turistična destinacija za adrenalinske športe v naravi, želi pa si tudi povečati svojo prepoznavnost kot zelena turistična destinacija. Zato se je vključila v program podpore občin pri izvajanju projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti Dovolj za vse, ki ga v okviru LIFE projekta CARE4CLIMATE izvajajo v Umanoteri in društvu Focus.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Z mentorji od ideje do zasnove skupnostnega projekta

Dvanajst udeležencev in udeleženk je uspešno zaključilo Umanoterino in Focusovo prvo izvedbo usposabljanja za koordinatorje skupnostnih projektov, ki bodo naslovili podnebne spremembe.