Program Mladi iznajditelji


V šolskem letu 2020/2021 bo Center odličnosti nizkoogljične tehnologije pričel pilotno izvajati EIT Climate-KIC program Young Innovators ali Mladi iznajditelji.

Program spada v koncept izobraževanja za trajnostni razvoj, njegov cilj pa je opremiti mlade (12–18 let) s spretnostmi in znanjem za vodenje gibanja o sistemskih spremembah. Program spodbuja družbeno zavest, vodi v izboljšanje obstoječih navad (občutek odgovornosti, trajnostna miselnost, proaktivno okolju prijazno vedenje) in iskanje rešitev za bolj trajnostno družbo.

Program ponuja izobraževanje za učitelje in delavnice za dijake!

Izobraževanje za učitelje

Uvodna predavanja bodo pedagoge vpeljala v širši kontekst podnebnih sprememb na lokalni in mednarodni ravni. Udeleženci programa se bodo spoznali s koncepti sistemskega mišljenja, krožnega gospodarstva, tranzicije, regeneracije ipd. Skozi praktične delavnice simulacije skupinskega dela na izzivu s pomočjo orodij za sistemsko mišljenje, se bodo učitelji opolnomočili z znanjem in spretnostmi, s katerimi bodo lahko pri svojih urah samostojno podprli svoje učence. Vizualno razmišljanje in participatorne tehnike ponujajo učiteljem in učencem metodološki pristop in razvoj enostavnih pristopov pri reševanju zapletenih okoljskih izzivov. Odprt sistem orodij in metodologije pa omogoča, da so tako učitelji kot učenci soustvarjalci učnih procesov, razvoja projektov in skupinskega dela.

Delavnice za dijake

Dijakom bo na delavnicah programa Mladi iznajditelji predstavljen globalni in lokalni kontekst podnebnih sprememb ter nova narativa današnjega časa. Z delavnicami se želi mlajšim predvsem predstaviti drugačen pogled na hitro spreminjajoče se okoliščine ter kako se z njimi lahko soočamo brez strahu in panike. Dijakom bodo predstavljene metodologije in orodja celostnega pristopa k okoljskim izzivom, ki jih lahko apliciramo na različna področja človekovega udejstvovanja. Cilj programa je pri mlajših predvsem spodbuditi kreativno razmišljanje ter jih naučiti, kako ga lahko aplicirajo na reševanje izzivov današnjega časa. Dijaki se bodo seznanili tudi s pojmi, kot so sistemsko mišljenje, tranzicija, krožno gospodarstvo, regenerativni pristopi, globoka vprašanja ipd. V kolikor so ali bodo skupine dijakov dovolj motivirane, bodo v okviru programa podprte pri ideji oz. izzivu, na katerem bi rade delale in ga razvijale. Pri tem se bo organizator poskušal povezati z lokalnimi podjetji in občinami, ki bodo dijake pri razvoju njihovih idej (in mogoče celo podjetniške ideje!) podprla.

Dijaki bodo imeli tudi možnost mreženja z ostalimi isto mislečimi skupinami dijakov po Sloveniji na dogodku Young Climathon, za najboljše ideje pa sledi nadgradnja programa, Young Changemakers.

Rok za prijavo

Vsi zainteresirani učitelji za izobraževanja za učitelje in šole, zainteresirane za delavnice za dijake, se lahko prijavijo najkasneje do 27. septembra 2020 na email: jerneja.pirnat@ki.si  

Več informacij pa si preberite v priloženem letaku.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih

ZKG - instrument zagotavljanja kakovosti pri prehodu v nizkoogljično in trajnostno družbo

Znanstveni prispevek o nacionalni okoljski certifikacijski shemi - Znaku kakovosti v graditeljstvu.

Novice Zeleno javno naročanje

Zeleno javno naročanje - podpora

Potrebujete pomoč pri javnem naročanju okolju prijaznih predmetov?

Novice Trajnostna mobilnost

Začetek zbiranja prijav za Evropski teden mobilnosti

Ministrstvo za infrastrukturo je pričelo z zbiranjem prijav za Evropski teden mobilnosti 2020.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Zeleno javno naročanje Odpadna hrana

WEBINAR - Best practices from Finland

Webinar about sustainable public procurement, energy-efficient buildings and handling of food waste

News Raising awareness and capacity building for the transition to a low-carbon society Green public procurement Food waste

WEBINAR - Best practices from Finland

Webinar about sustainable public procurement, energy-efficient buildings and handling of food waste

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Vzpostavljena bo mreža brezogljičnih šol

Za projekt vzpostavitve mreže brezogljičnih šol.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Odpadna hrana

Virtualno mreženje z Interreg Central Europe- STREFOWA

Z mreženjem do vpogleda v logistične vidike organizacije hackathonov.

Dogodki izobraževanje Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

Varčevanje z energijo v javnih ustanovah

Javni uslužbenci s svojim delom krojite politike in izvajate aktivnosti, ki v veliki meri vplivajo na podnebne spremembe. Blaženje podnebnih sprememb zahteva celostni pristop in aktivacijo na vseh področjih, tudi in predvsem v javni upravi.

Dogodki konferenca Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Vabilo: Nacionalna konferenca Dovolj za vse

4. nacionalna konferenca Dovolj za vse: trajnostno upravljanje z viri skupnosti, bo 17. oktobra v Ljubljani

Dogodki delavnica Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

VABILO na skupno izobraževanje in delavnico LIFE IP CARE4CLIMATE

Akcija C.4.1 - nacionalni okoljski certifikat Znak kakovosti v graditeljstvu