Prva delavnica v Občini Postojna uspešno izvedena

Ob Svetovnem dnevu čebel, 20. maja 2021, je Umanotera v sodelovanju z Zavodom Znanje OE Turizem in Občino Postojna organizirala delavnico z naslovom ”Kaj bodo podnebne spremembe prinesle turistični destinaciji Postojna?”

Uvodoma je bila udeležencem predstavljena Analiza ranljivosti turizma v občini Postojna zaradi podnebnih sprememb in poglavitni izsledki, ki izhajajo iz nje. Velikega pomena zaradi boljšega razumevanja problematike je bil tudi pregled širšega družbenega in političnega okvira, v katerem bomo v sodelovanju razvijali turistično destinacijo Postojna, in ključnih področij ukrepanja za izboljšanje konkurenčnosti destinacije v času podnebnih sprememb. Skupaj z udeleženci smo razmišljali o tem, kako lahko še naprej ustvarjamo uspešno zeleno turistično destinacijo Postojna in kaj za to potrebujemo.

Na podlagi delavniških prispevkov bodo pripravljene nadaljnje aktivnosti, s katerimi bomo zasledovali cilj Občine Postojna, ki si je zadala postati zelena, aktivna in zdrava destinacija. V Postojni se namreč zavedajo, da podnebne spremembe povsod po svetu že vplivajo na konkurenčnost turistične ponudbe in povzročajo pomembne spremembe turističnih tokov. Tiste destinacije in ponudniki, ki bodo aktivno varovali okolje, bodo imeli veliko konkurenčno prednost, obenem pa bodo zagotavljali višjo kakovost bivanja lokalne skupnosti.

V prihodnjih mesecih tako načrtujemo izvedbo novih delavnic, s katerimi bomo Občino Postojna še okrepili pri doseganju cilja postati zeleni turistični ponudnik in destinacija. Analiza ranljivosti turizma v občini Postojna je podrobneje predstavljena na https://www.visit-postojna.si/si/moja-zelena-obcina/okoljsko-porocilo-obcine-postojna/analiza-podnebnih-sprememb?fbclid=IwAR2gti9-QmHzKge_uXOAmlAI_Ja49BI8nAgHBsRV6ZvgghfrsnWgJKg4mO0

Fotografija: Matej Blatnik

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih

ZKG - instrument zagotavljanja kakovosti pri prehodu v nizkoogljično in trajnostno družbo

Znanstveni prispevek o nacionalni okoljski certifikacijski shemi - Znaku kakovosti v graditeljstvu.

Novice Zeleno javno naročanje

Zeleno javno naročanje z vidika uporabe lesa

Z letošnjo spremembo Uredbe o zelenem javnem naročanju je prišlo do krepitve pomena lesa v stavbah, stavbnem pohištvu in protihrupnih cestnih ograjah.

Novice Zeleno javno naročanje

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Vabljeni na brezplačno spletno izobraževanje na temo zelenega javnega naročanje tekstilnih izdelkov.

Novice Zeleno javno naročanje

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Na voljo so gradiva predstavitve zelenega javnega naročanja tekstilnih izdelkov.

Novice Zeleno javno naročanje

Zeleno javno naročanje je priložnost za ponudnike

Ministrstvo za okolje in prostor bo na Celjskem sejmu predstavilo razloge za usmeritev gospodarstva k okoljsko sprejemljivejšim produktom.

Novice Zeleno javno naročanje

Zeleno javno naročanje - podpora

Potrebujete pomoč pri javnem naročanju okolju prijaznih predmetov?

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Zaobljube v letu 2021

Imamo samo en planet in vsak od nas lahko pripomore, da naša Zemlja zadiha z manj toplogregrednimi plini.

Novice Trajnostna mobilnost

Začetek zbiranja prijav za Evropski teden mobilnosti

Ministrstvo za infrastrukturo je pričelo z zbiranjem prijav za Evropski teden mobilnosti 2020.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Z Občino Črna na Koroškem bomo sodelovali pri razvoju zelenega turizma

Občina Črna se v zadnjih letih pospešeno uveljavlja kot turistična destinacija za adrenalinske športe v naravi, želi pa si tudi povečati svojo prepoznavnost kot zelena turistična destinacija. Zato se je vključila v program podpore občin pri izvajanju projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti Dovolj za vse, ki ga v okviru LIFE projekta CARE4CLIMATE izvajajo v Umanoteri in društvu Focus.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Z mentorji od ideje do zasnove skupnostnega projekta

Dvanajst udeležencev in udeleženk je uspešno zaključilo Umanoterino in Focusovo prvo izvedbo usposabljanja za koordinatorje skupnostnih projektov, ki bodo naslovili podnebne spremembe.