Razstava Na vroči strani Alp v Generali galeriji

Razstava Na vroči strani Alp – življenje v času podnebnih sprememb opisuje nevarne posledice podnebnih sprememb, ki jih bomo občutili v Sloveniji, če ne bomo hitro in odločno zmanjšali izpustov toplogrednih plinov. Hkrati poudarja pomembno dejstvo, da se s hitrimi in ambicioznimi ukrepi takšni prihodnosti še vedno lahko izognemo.

Zakaj so te vsebine pomembne tudi za zavarovalnice?

Podnebne spremembe vplivajo na gospodarsko aktivnost in s tem posredno na finančni sistem, zato so njihovi vplivi za zavarovalnice izredno relevantni.

Obstajajo fizična tveganja, ki se nanašajo na finančni vpliv podnebnih sprememb ter zajemajo vse pogostejše ekstremne vremenske dogodke, vročinske valove, suše ali dvig morske gladine, ki ogrožajo zdravje in premoženje zavarovanih strank. Pri obvladovanju izgub in škod v primeru takih nesreč imajo izredno pomembno vlogo tudi zavarovanja in zavarovalnice.

Prav tako obstajajo določena tveganja, povezana s prehodom v podnebno nevtralno družbo. Ta tveganja so pomembna predvsem pri pripravi naložbenega portfelja zavarovalnic in za zavarovanja za podjetja. Tveganje prehoda, ki nastaja zaradi stroškov prehoda k nizkoogljičnemu gospodarstvu, vključuje na primer tveganja zaradi uvedbe novih podnebnih in okoljskih politik, ki lahko vodijo do tožb proti podjetjem, ki onesnažujejo, ali z računa politik, ki vodijo v razvrednotenje sredstev v sektorjih, ki temeljijo na rabi fosilnih goriv.

Da bi zmanjšali prihodnja tveganja zaradi podnebnih sprememb in omogočili prehod v podnebno nevtralno družbo, je zato izrednega pomena, da investicijske podružnice zavarovalnic preusmerijo svoje naložbe stran od tehnologij, ki temeljijo na izkoriščanju fosilnih goriv (in posledično sproščanju emisij toplogrednih plinov) v smeri podnebno nevtralnih rešitev.

Generali galerija je ob začetku gostovanja pripravila tudi brošuro o razstavi Na vroči strani Alp.

Generali galerija se nahaja na Dunajski 63 v Ljubljani.

Odprta je od ponedeljka do petka od 8h do 18h.

Vljudno vabljeni k obisku!

V duhu trajnosti se do galerije odpravite na podnebju prijazen način – z javnim prevozom, peš ali pa s kolesom.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih 11.8.20

ZKG - instrument zagotavljanja kakovosti pri prehodu v nizkoogljično in trajnostno družbo

Znanstveni prispevek o nacionalni okoljski certifikacijski shemi - Znaku kakovosti v graditeljstvu.

Novice Zeleno javno naročanje Delavnica Kategorija 5.9.22

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Na voljo so gradiva in odgovori na vprašanja z izobraževanja o zelenem javnem naročanju živil za javne zavode.

Novice Zeleno javno naročanje 15.11.21

Zeleno javno naročanje z vidika uporabe lesa

Z letošnjo spremembo Uredbe o zelenem javnem naročanju je prišlo do krepitve pomena lesa v stavbah, stavbnem pohištvu in protihrupnih cestnih ograjah.

Novice Zeleno javno naročanje 23.6.22

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Na voljo so gradiva predstavitve zelenega javnega naročanja tekstilnih izdelkov.

Novice Zeleno javno naročanje 2.6.22

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Vabljeni na brezplačno spletno izobraževanje na temo zelenega javnega naročanje tekstilnih izdelkov.

Novice Zeleno javno naročanje 4.8.21

Zeleno javno naročanje je priložnost za ponudnike

Ministrstvo za okolje in prostor bo na Celjskem sejmu predstavilo razloge za usmeritev gospodarstva k okoljsko sprejemljivejšim produktom.

Novice Zeleno javno naročanje 6.3.20

Zeleno javno naročanje - podpora

Potrebujete pomoč pri javnem naročanju okolju prijaznih predmetov?

Novice Trajnostna mobilnost 6.4.23

Zaživel je center trajnostne mobilnosti Postojna

Občani Postojne bodo imeli še večjo spodbudo za premikanje na okolju prijazen način. To jim bo omogočil Center trajnostni mobilnosti Postojna. Vsebine, ki se bodo izvajale v CTM Postojna, so predlagali občani v okviru javnih razprav, ki jih je Občina Postojna organizirala s podporo okoljskih organizacij Focus in Umanotera v okviru programa podpore lokalnim skupnostnim pri projektu LIFE IP CARE4CLIMATE.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo 15.1.21

Zaobljube v letu 2021

Imamo samo en planet in vsak od nas lahko pripomore, da naša Zemlja zadiha z manj toplogregrednimi plini.

Novice Trajnostna mobilnost 3.4.20

Začetek zbiranja prijav za Evropski teden mobilnosti

Ministrstvo za infrastrukturo je pričelo z zbiranjem prijav za Evropski teden mobilnosti 2020.

image/svg+xml