Razvoj trajnostnega turizma v Kranju

Učinkovit prehod v nizkoogljično družbo zahteva poleg ukrepov na nacionalni ravni tudi visoko stopnjo sodelovanja posameznikov in skupnosti, pri tem pa trajnostno upravljanje z viri prinaša vse več razvojnih priložnosti tudi za lokalno skupnost. V Kranju se tega zavedajo, zato so se z veseljem vključili v program podpore občin pri izvajanju projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti Dovolj za vse, ki ga v okviru LIFE projekta CARE4CLIMATE izvajamo v Umanoteri in društvu Focus. Mestni občini Kranj in Zavodu za turizem in kulturo Kranj tako od lanskega leta nudimo podporo v smeri razvoja bolj trajnostnega turizma. 

V občini Kranj se zavedajo posledic, ki jih prinašajo podnebne spremembe, in so tudi zato že zavezani razvoju trajnostnega turizma. Občina je že leta 2020 vstopila v Zeleno shemo slovenskega turizma ter uspešno pridobila zlati znak Slovenia Green Destination, ki potrjuje, da je posamezna destinacija prepoznavna po svojem trajnostnem delovanju in da bo tudi v prihodnje razvijala tovrstno turistično ponudbo. Trenutno želijo na področju turizma razvijati aktivnosti, s katerimi bodo lahko izboljšali zmožnosti domačega turističnega sektorja za prilagajanje na podnebne spremembe ter hkrati zmanjšali izpuste toplogrednih plinov.

Zato so se vključili v program podpore občin pri izvajanju projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti Dovolj za vse, katerega namen je podpreti občine pri izvajanju trajnostnih in vključujočih aktivnosti in projektov. S programom želimo Umanotera in društvo Focus povečati vključenost lokalnih skupnosti v izvajanje projektov na področju zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov oz. blaženja podnebnih sprememb, graditi zmogljivosti lokalnih skupnosti za vodenje vključujočih procesov in spodbujati sodelovanje ter združevanje virov za trajnostne skupnostne projekte.

Občini bomo pomagali pri ukrepih v povezavi z merjenjem ogljičnega odtisa, od podpore pri pripravi poročila do oblikovanja ukrepov za zmanjšanje ogljičnega odtisa na pomembnejših področjih. Sodelovali bomo tudi pri osveščanju in izobraževanju predstavnikov turističnega sektorja in celotne lokalne skupnosti z izvedbo niza izobraževalnih delavnic, na katerih bomo skupaj načrtovali korake v smeri blaženja podnebnih sprememb, tudi z udejanjanjem ukrepov trajnostnega turizma. Mestno občino Kranj oz. Zavod za turizem in kulturo Kranj pa bomo podprli tudi pri komuniciranju aktivnosti v lokalnem in širšem okolju.  

To sicer ni naše prvo uspešno sodelovanje – s Kranjsko občino in Zavodom za turizem in kulturo Kranj je Umanotera že sodelovala v lanskem letu pri izračunu ogljičnega odtisa zelenega kulinaričnega dogodka Kranjska dolga miza. S tem dogodkom so v Kranju zaorali ledino na področju organizacije podnebju prijaznejših turističnih dogodkov v Sloveniji; da je bil dogodek več kot uspešen pa dokazuje, da se letos obeta njegova ponovitev.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih 11.8.20

ZKG - instrument zagotavljanja kakovosti pri prehodu v nizkoogljično in trajnostno družbo

Znanstveni prispevek o nacionalni okoljski certifikacijski shemi - Znaku kakovosti v graditeljstvu.

Novice Zeleno javno naročanje Delavnica Kategorija 5.9.22

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Na voljo so gradiva in odgovori na vprašanja z izobraževanja o zelenem javnem naročanju živil za javne zavode.

Novice Zeleno javno naročanje 15.11.21

Zeleno javno naročanje z vidika uporabe lesa

Z letošnjo spremembo Uredbe o zelenem javnem naročanju je prišlo do krepitve pomena lesa v stavbah, stavbnem pohištvu in protihrupnih cestnih ograjah.

Novice Zeleno javno naročanje 23.6.22

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Na voljo so gradiva predstavitve zelenega javnega naročanja tekstilnih izdelkov.

Novice Zeleno javno naročanje 2.6.22

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Vabljeni na brezplačno spletno izobraževanje na temo zelenega javnega naročanje tekstilnih izdelkov.

Novice Zeleno javno naročanje 4.8.21

Zeleno javno naročanje je priložnost za ponudnike

Ministrstvo za okolje in prostor bo na Celjskem sejmu predstavilo razloge za usmeritev gospodarstva k okoljsko sprejemljivejšim produktom.

Novice Zeleno javno naročanje delavnica Delavnica Kategorija 2.6.23

Zeleno javno naročanje elektronske pisarniške opreme

Novice Zeleno javno naročanje 6.3.20

Zeleno javno naročanje - podpora

Potrebujete pomoč pri javnem naročanju okolju prijaznih predmetov?

Novice Trajnostna mobilnost 6.4.23

Zaživel je center trajnostne mobilnosti Postojna

Občani Postojne bodo imeli še večjo spodbudo za premikanje na okolju prijazen način. To jim bo omogočil Center trajnostni mobilnosti Postojna. Vsebine, ki se bodo izvajale v CTM Postojna, so predlagali občani v okviru javnih razprav, ki jih je Občina Postojna organizirala s podporo okoljskih organizacij Focus in Umanotera v okviru programa podpore lokalnim skupnostnim pri projektu LIFE IP CARE4CLIMATE.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo 15.1.21

Zaobljube v letu 2021

Imamo samo en planet in vsak od nas lahko pripomore, da naša Zemlja zadiha z manj toplogregrednimi plini.

image/svg+xml