Skupna raba namesto nakupa – Knjižnica REČI

Prekomerna potrošnja predstavlja obsežen okoljski problem, saj potrošniki zelo pogosto kupujemo tudi izdelke, ki jih ne potrebujemo. Poleg tega da smo odgovorni za velike količine odpadkov, ki pri tem nastanejo, smo odgovorni tudi za zapravljeno uporabljeno energijo. Z vsakim predmetom, za katerega smo se odločili, da ga bomo zavrgli, posledično povečamo podnebne stroške tega predmeta. Energija, ki se porabi za izdelavo novih izdelkov, v veliki večini temelji na fosilnih gorivih, katerih izpusti povzročajo podnebne spremembe.

Zato je pomembno poiskati rešitve, ki ustrezajo našim potrebam in so okolju prijazne. Rešitev, ki jo že imamo v Sloveniji, je izposojevalnica različnih predmetov. Predmete, ki jih vsakodnevno ne potrebujete, si lahko izposodite v knjižnici. Zakaj bi kupovali nov šivalni stroj ali drsalke, če oboje potrebujete le nekajkrat na leto? Koncept je preprost: če želite uporabiti katerikoli izdelek, ki je na voljo v knjižnjici, morate najprej podariti predmet iz njihove t.i. liste reči, vplačati članarino, oziroma narediti korak naprej in prispevati 30 ur prostovoljnega dela.

Slovenska izposojevalnica predmetov – Knjižnica REČI

Vir: Knjižnica REČI. 2020.

Ustanovitelji knjižnice REČI si želijo, da se njihova misija razširi po Sloveniji, ter da se koncept izposojevalnice najrazličnejših predmetov uresniči v še kakšnem slovenskem mestu.

Več o izposojevalnici lahko preberete na njihovi spletni strani: https://www.knjiznicareci.si/

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih

ZKG - instrument zagotavljanja kakovosti pri prehodu v nizkoogljično in trajnostno družbo

Znanstveni prispevek o nacionalni okoljski certifikacijski shemi - Znaku kakovosti v graditeljstvu.

Novice Zeleno javno naročanje

Zeleno javno naročanje - podpora

Potrebujete pomoč pri javnem naročanju okolju prijaznih predmetov?

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Zaobljube v letu 2021

Imamo samo en planet in vsak od nas lahko pripomore, da naša Zemlja zadiha z manj toplogregrednimi plini.

Novice Trajnostna mobilnost

Začetek zbiranja prijav za Evropski teden mobilnosti

Ministrstvo za infrastrukturo je pričelo z zbiranjem prijav za Evropski teden mobilnosti 2020.

Webinar o prenovi energijskih nalepkah ter pomen in vlogo novih nalepk za področje zelenega javnega naročanja.

Webinar o prenovi energijskih nalepkah ter pomen in vlogo novih nalepk za področje zelenega javnega naročanja.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Zeleno javno naročanje Odpadna hrana

WEBINAR - Best practices from Finland

Webinar about sustainable public procurement, energy-efficient buildings and handling of food waste

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Vzpostavljena bo mreža brezogljičnih šol

Za projekt vzpostavitve mreže brezogljičnih šol.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Odpadna hrana

Virtualno mreženje z Interreg Central Europe- STREFOWA

Z mreženjem do vpogleda v logistične vidike organizacije hackathonov.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Usposabljanje za koordinatorje skupnostnih projektov, ki bodo prispevali k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov

Najavljamo usposabljanje za koordinatorje skupnostnih projektov, ki bodo prispevali k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov oz. blaženju podnebnih sprememb.