Spremembe Uredbe o zelenem javnem naročanju

S 7. avgustom stopi v veljavo spremenjena Uredba o zelenem javnem naročanju.

Spremenjena Uredba o zelenem javnem naročanju prinaša največje spremembe pri naročanju vozil in projektiranju/izvedbi gradenj stavb. Pri naročanju vozil za cestni prevoz in pri storitvah prevoza (npr. poštnih storitev) bo potrebno doseči zahtevane deleže čistih in brezemisijskih vozil v referenčnih obdobjih, pri stavbah pa se širi obseg stavb, za katere je obvezno upoštevanje okoljskih ciljev. V uredbo sta dodana tudi nova predmeta: stavbno pohištvo in protihrupne cestne ograje.

Neuradno prečiščeno besedilo je na voljo na portalu PISRS, objava v Uradnem listu pa na tej povezavi.

Zaradi navedenih sprememb ter sprememb Zakona o javnem naročanju, ki stopi v veljavo z novim letom, bomo predvidoma oktobra izvedli več brezplačnih spletnih izobraževanj na to temo. Predprijave so možne na zejn.mop@gov.si .

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih

ZKG - instrument zagotavljanja kakovosti pri prehodu v nizkoogljično in trajnostno družbo

Znanstveni prispevek o nacionalni okoljski certifikacijski shemi - Znaku kakovosti v graditeljstvu.

Novice Zeleno javno naročanje

Zeleno javno naročanje je priložnost za ponudnike

Ministrstvo za okolje in prostor bo na Celjskem sejmu predstavilo razloge za usmeritev gospodarstva k okoljsko sprejemljivejšim produktom.

Novice Zeleno javno naročanje

Zeleno javno naročanje - podpora

Potrebujete pomoč pri javnem naročanju okolju prijaznih predmetov?

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Zaobljube v letu 2021

Imamo samo en planet in vsak od nas lahko pripomore, da naša Zemlja zadiha z manj toplogregrednimi plini.

Novice Trajnostna mobilnost

Začetek zbiranja prijav za Evropski teden mobilnosti

Ministrstvo za infrastrukturo je pričelo z zbiranjem prijav za Evropski teden mobilnosti 2020.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Z mentorji od ideje do zasnove skupnostnega projekta

Dvanajst udeležencev in udeleženk je uspešno zaključilo Umanoterino in Focusovo prvo izvedbo usposabljanja za koordinatorje skupnostnih projektov, ki bodo naslovili podnebne spremembe.

Webinar o prenovi energijskih nalepkah ter pomen in vlogo novih nalepk za področje zelenega javnega naročanja.

Webinar za javne naročnike na temo zelenega javnega naročanja pisarniškega papirja in higienskih papirnih izdelkov

Webinar o prenovi energijskih nalepkah ter pomen in vlogo novih nalepk za področje zelenega javnega naročanja.

Novice Zeleno javno naročanje

Webinar za javne naročnike

Spletno izobraževanje na temo zelenega javnega naročanja