Svet po našem okusu je "ZERO WASTE"

Risba z napisom "zero waste". Okrog napisa so narisane različne smeti v živih barvah.

Zero waste – our taste je slogan, ki na Osnovni šoli Sostro že tretje leto združuje šolarje z njihovimi vrstniki iz petih evropskih držav v zeleni misli na okolje in svet, v katerem živimo.

Projekt ZWOT (Zero waste – our taste) izvajamo znotraj programa Erasmus+, ki mladim omogoča aktivnejšo udeležbo v družbi, spodbuja njihovo motivacijo in zadovoljstvo pri vsakodnevnem delu, krepi njihovo samoiniciativnost, podjetnost, jih sooča z izzivi informacijsko-komunikacijskih veščin in ponuja možnosti za rabo in učenje tujih jezikov. Vse to združujemo v projektu Zero waste – our taste, ki ozavešča mlade o ravnanju z odpadki in učencem naše šole ponuja mnoge priložnosti za okoljevarstveni razmislek in skrbno, odgovorno ravnanje z naravo.


Projekt pred učence postavlja različne ekološko obarvane izzive, krepi njihovo zavedanje o pomenu varovanja okolja in možnostih za svet brez odpadkov. Namesto z avtom so se v šolo, trgovino ali na trening podali peš, s kolesom, rolko …, namesto nepotrebnega nakupa so darilo ob materinskem dnevu izdelali sami iz stvari, ki so jih našli doma. Izdelali so poster o tem, kaj ne sodi v WC školjko, ter letak 5R: Reduce – Reuse – Recycle – Refuse – Rot ali po slovensko zmanjšaj – ponovno uporabi – recikliraj – zavrni – zbiraj in ponovno uporabi (npr. biološke odpadke). O plastiki in mikroplastiki, ki ogrožata okolje, so ustvarjali pesmi, slike, fotografije ali postre, o ravnanju z odpadki na naši šoli pa posneli kratek film.Dejavnosti v projektu so učence spodbujale k odgovornemu ravnanju s hrano. V skrbi, da bi s hrano ravnali smotrno in da ne bi bilo ostankov, je med učenci nastala bogata kuharska knjiga različnih receptov, ki nas učijo, kako že enkrat pripravljeno hrano ponovno uporabiti za novo jed.


Mladi so se preizkusili celo v snemanju reklame z okoljevarstveno temo. Kritično so se ozrli na brezglavo nakupovanje in kopičenje oblačil, medtem ko babičina omara ponuja pravi zaklad. Ob razmišljanju o količini oblačil, ki jih ljudje zavržemo, smo oblikovali spoznanje, da se moda vrača, naš planet pa se ne bo.


Tudi na uporabo mobilnih telefonov so mladi člani ekipe ZWOT pogledali z druge plati. Ni jih zanimal le vidik časa, ki ga z napravami porabijo, niti vsebine, s katerimi si krajšajo čas. Pri svoji nalogi so se ukvarjali predvsem z ravnanjem z napravami, ko nam le-te enkrat ne služijo več. Raziskovanje tega področja in ugotovitev, da izčrpavamo naravo za pridobivanje surovin za izdelavo novih aparatov, medtem ko odsluženi ležijo v domačih predalih, sta mladostnike spodbudila k organizaciji zbiralne akcije odsluženih telefonov. Da pozabljena ali enostavno nerabljena stvar ponovno oživi v rokah drugega, skušamo na šoli doseči še z dvema zbiralnima akcijama. Ena je namenjena zbiranju sredstev in šolskih potrebščin za socialno šibkejše, druga pa zbiranju odej in hrane za male živali.


Svet brez odpadkov, ki naj bo brez meja, učenci in učitelji OŠ Sostro, vključeni v projekt Zero waste – our taste, odkrivamo s petimi partnerskimi šolami. Naši kolegi prihajajo s Češke, Cipra, Portugalske, iz Litve in Španije. Vsaka od šol se v času trajanja projekta enkrat znajde v vlogi gostiteljice mobilnosti. Zaradi nezavidljive zdravstvene situacije je prvo srečanje vseh članic in v projekt vključenih učencev marca 2021 potekalo kar virtualno, nato pa so sledile mobilnosti na Ciper (Larnaca, november 2021), Portugalsko (Braga, februar 2022), Češko (Veseli nad Moravou, oktober 2022) in v Španijo (Olot, marec 2023). V maju 2022 smo učence gostili v Ljubljani, zadnjo pot v okviru projekta pa smo opravili v Litvo v sredini aprila letos.


Zero waste – our taste je in mora ostati več kot slogan. Člane projekta je povezal v čudoviti izkušnji, predvsem pa je mladim, na katerih, kot radi rečemo, svet stoji, ponudil priložnost za vnašanje sprememb za boljši jutri. Na okoljevarstvenem dnevu, ki smo ga izvedli ob svetovnem dnevu voda, so učenci, vključeni v projekt ZWOT, svoje znanje in izkušnje prenašali tudi na mlajše učence. Zanje so pripravili kviz in delavnice z ekološko vsebino ter na ta način poskrbeli za širjenje miselnosti “brez smeti nam svet diši”.


Da so učenci razvijali svoje komunikacijske in socialne spretnosti, znanje tujega jezika, veščine uporabe IKT tehnologije – vse to v luči odgovornega ravnanja z okoljem – priča tudi spletna stran http://erasmuszwot.splet.arnes.si/ , kjer smo vsa tri leta beležili dogodke in na ogled postavili gradiva, ki so nastala v okviru projekta.


Avtor: Katarina Leban Škoda
 

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih 11.8.20

ZKG - instrument zagotavljanja kakovosti pri prehodu v nizkoogljično in trajnostno družbo

Znanstveni prispevek o nacionalni okoljski certifikacijski shemi - Znaku kakovosti v graditeljstvu.

Novice Zeleno javno naročanje Delavnica Kategorija 5.9.22

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Na voljo so gradiva in odgovori na vprašanja z izobraževanja o zelenem javnem naročanju živil za javne zavode.

Novice Zeleno javno naročanje 15.11.21

Zeleno javno naročanje z vidika uporabe lesa

Z letošnjo spremembo Uredbe o zelenem javnem naročanju je prišlo do krepitve pomena lesa v stavbah, stavbnem pohištvu in protihrupnih cestnih ograjah.

Novice Zeleno javno naročanje 23.6.22

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Na voljo so gradiva predstavitve zelenega javnega naročanja tekstilnih izdelkov.

Novice Zeleno javno naročanje 2.6.22

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Vabljeni na brezplačno spletno izobraževanje na temo zelenega javnega naročanje tekstilnih izdelkov.

Novice Zeleno javno naročanje 4.8.21

Zeleno javno naročanje je priložnost za ponudnike

Ministrstvo za okolje in prostor bo na Celjskem sejmu predstavilo razloge za usmeritev gospodarstva k okoljsko sprejemljivejšim produktom.

Novice Zeleno javno naročanje 6.3.20

Zeleno javno naročanje - podpora

Potrebujete pomoč pri javnem naročanju okolju prijaznih predmetov?

Novice Trajnostna mobilnost 6.4.23

Zaživel je center trajnostne mobilnosti Postojna

Občani Postojne bodo imeli še večjo spodbudo za premikanje na okolju prijazen način. To jim bo omogočil Center trajnostni mobilnosti Postojna. Vsebine, ki se bodo izvajale v CTM Postojna, so predlagali občani v okviru javnih razprav, ki jih je Občina Postojna organizirala s podporo okoljskih organizacij Focus in Umanotera v okviru programa podpore lokalnim skupnostnim pri projektu LIFE IP CARE4CLIMATE.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo 15.1.21

Zaobljube v letu 2021

Imamo samo en planet in vsak od nas lahko pripomore, da naša Zemlja zadiha z manj toplogregrednimi plini.

Novice Trajnostna mobilnost 3.4.20

Začetek zbiranja prijav za Evropski teden mobilnosti

Ministrstvo za infrastrukturo je pričelo z zbiranjem prijav za Evropski teden mobilnosti 2020.

image/svg+xml