Tudi odpadna hrana povzroča podnebne spremembe

Stran pa ne bomo metal!

Vsak prebivalec Slovenije je v letu 2018 zavrgel 68 kg hrane, od tega je bilo kar 26 kg še užitne. Odpadna hrana v gospodinjstvih sestavlja 11 % vseh odpadkov. Zavedati se moramo, da z zavrženo hrano ne zavržemo le lastnega denarja, ampak tudi delo in naravne vire (obdelovalne površine, vodo, energijo), ki so bili vloženi v pridelavo in predelavo hrane.

Imamo samo1planet

Odpadna hrana ni sporna le z moralnega in socialnega vidika, ima tudi velik vpliv na okolje, saj je tretji največji povzročitelj emisij toplogrednih plinov. Izpusti toplogrednih plinov povzročajo segrevanje ozračja in s tem podnebne spremembe. Ogljični odtis odpadne hrane znaša približno 8 % vseh svetovnih emisij toplogrednih plinov. Emisije toplogrednih plinov, ki izhajajo iz odpadne hrane na ravni EU, so količinsko enake celotni količini emisij na ravni države Nizozemske. Preprečiti nastanek 1 tone odpadne hrane pomeni za 4,2 tone ekvivalence CO2 manj emisij toplogrednih plinov.


Kako naj ravnam?

  1. Zaužijem manj živil živalskega izvora

Za pridelavo živil živalskega izvora se porabi več naravnih virov kot za živila rastlinskega izvora. Kar na eni tretjini vseh obdelovanih površin na svetu gojimo hrano za krmo živali in s tem zmanjšujemo obseg obdelovalnih površin, kjer bi lahko gojili hrano za ljudi. Poleg velikih površin za obdelovanje zemlje se pri pridelavi in predelavi hrane porabi ogromno vode in energije.

  1. Jem sezonsko in izberem hrano lokalnega izvora

Hrana lokalnega izvora ima zaradi primerne dozorelosti višjo biološko vrednost, zaradi krajše poti od pridelovalca do potrošnika pa imajo taka živila tudi višjo hranilno vrednost in vsebujejo manj pesticidov. Hranilna vrednost plodu namreč začne padati od trenutka, ko je plod odrezan od svojega vira hrane in vode ter mora zaradi tega začeti uporabljati lastne zaloge. Krajše prevozne poti pomenijo tudi manj izpustov CO2 in manjše količine uporabljene embalaže.

  1. Izogibam se predpripravljenim obrokom

Predpripravljena živila in obroki so za občasen izhod iz stiske morda primerni, ne gre pa jih uživati vsakodnevno ali celo večkrat na dan, saj so običajno premastni, presladki ali preslani. Vnaprej pripravljeni obroki prav tako vsebujejo številne aditive, s katerimi proizvajalci živilom podaljšujejo svež videz, okus in rok trajanja.

  1. Obroke načrtujem in premišljeno nakupujem

Če za en teden vnaprej načrtujemo obroke, lahko porabimo živila, ki jih že imamo, in lažje spišemo nakupovalni seznam. V trgovino se nikoli ne odpravimo lačni, dosledno upoštevamo svoj proračun in količine hrane, ki jih potrebujemo. Pri shranjevanju hrane upoštevamo navodila na embalaži, v hladilniku pa nove izdelke postavimo zadaj, preostale v ospredje. Če nimamo občutka za količine, sestavine pred pripravo stehtamo. Če še vedno skuhamo preveč, naslednjič uporabimo manjši krožnik. Ostanke hrane lahko shranimo za naslednji dan ali pripravljeno hrano delimo z družino, sosedi ali sodelavci.  

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

ZKG platforma; Prikaz primerov dobre prakse; Tiskovna konferenca

Na sejmu Narava-zdravje bo vsak dan potekalo predavanje o ZKG platformi. Cilj predavanj je boljša informiranost in ozaveščenost strokovne in laične javnost, kar pripomore k dvigu kakovosti grajenega okolja na poti v brezogljično družbo.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih

ZKG - instrument zagotavljanja kakovosti pri prehodu v nizkoogljično in trajnostno družbo

Znanstveni prispevek o nacionalni okoljski certifikacijski shemi - Znaku kakovosti v graditeljstvu.

Novice Zeleno javno naročanje

Zeleno javno naročanje - podpora

Potrebujete pomoč pri javnem naročanju okolju prijaznih predmetov?

Novice Trajnostna mobilnost

Začetek zbiranja prijav za Evropski teden mobilnosti

Ministrstvo za infrastrukturo je pričelo z zbiranjem prijav za Evropski teden mobilnosti 2020.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Zeleno javno naročanje Odpadna hrana

WEBINAR - Best practices from Finland

Webinar about sustainable public procurement, energy-efficient buildings and handling of food waste

News Raising awareness and capacity building for the transition to a low-carbon society Green public procurement Food waste

WEBINAR - Best practices from Finland

Webinar about sustainable public procurement, energy-efficient buildings and handling of food waste

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Vzpostavljena bo mreža brezogljičnih šol

Za projekt vzpostavitve mreže brezogljičnih šol.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Odpadna hrana

Virtualno mreženje z Interreg Central Europe- STREFOWA

Z mreženjem do vpogleda v logistične vidike organizacije hackathonov.

Dogodki izobraževanje Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

Varčevanje z energijo v javnih ustanovah

Javni uslužbenci s svojim delom krojite politike in izvajate aktivnosti, ki v veliki meri vplivajo na podnebne spremembe. Blaženje podnebnih sprememb zahteva celostni pristop in aktivacijo na vseh področjih, tudi in predvsem v javni upravi.

Dogodki konferenca Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Vabilo: Nacionalna konferenca Dovolj za vse

4. nacionalna konferenca Dovolj za vse: trajnostno upravljanje z viri skupnosti, bo 17. oktobra v Ljubljani