Urbani vrtovi po meri lokalne skupnosti

V torek, 11. februarja 2020, se je v okviru programa podpore občinam pri izvajanju projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti na Ptuju odvijala druga delavnica v sklopu »Urbani vrtovi po meri lokalne skupnosti«. Skupnostno vrtnarjenje pospešuje lokalno samooskrbo s hrano ter trajnostno urejanje mestnih zelenih površin, kar prispeva k zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov. Delavnice so se udeležili bodoči uporabniki vrta, predstavniki lokalnih nevladnih organizacij in predstavniki Mestne občine Ptuj. Na srečanju, ki ga je otvoril direktor občinske uprave Mestne občine Ptuj Alen Jevtović, smo v sproščenem duhu razmišljali o aktivnostih, ki bi jih lahko izvajali na skupnostnem vrtičku, ter skupaj prepoznavali priložnosti in pričakovanja, ki bodo občini olajšala načrtovanje skupnostnega vrtičkarstva v nadaljnjih korakih. Idej ni manjkalo, in tako so se na seznamu potencialnih aktivnosti znašle mnoge povezovalne in sodelovalne dejavnosti, ki bodo bivanje na Ptuju naredile še prijetnejše. S pomočjo igre vlog smo se nato prevpraševali o potrebah bodočih uporabnikov vrta, priložnostih, ki se ponujajo bodočemu koordinatorju ter pričakovanjih, ki jih imajo uporabniki vrta in aktivni NVO glede njegovega dela. Ugotovili smo, da je ključen del uspešne zgodbe ravno jasno definirana vloga koordinatorja, ki poskrbi, da je skupnostni vrtiček resnično prostor vključevanja in sodelovanja celotne skupnosti.

Delavnica je potekala v okviru programa Dovolj za vse – Podpora občinam pri izvajanju projektov skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri, ki ga v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE izvajata Focus, društvo za sonaraven razvoj, in Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih

ZKG - instrument zagotavljanja kakovosti pri prehodu v nizkoogljično in trajnostno družbo

Znanstveni prispevek o nacionalni okoljski certifikacijski shemi - Znaku kakovosti v graditeljstvu.

Novice Zeleno javno naročanje

Zeleno javno naročanje - podpora

Potrebujete pomoč pri javnem naročanju okolju prijaznih predmetov?

Novice Trajnostna mobilnost

Začetek zbiranja prijav za Evropski teden mobilnosti

Ministrstvo za infrastrukturo je pričelo z zbiranjem prijav za Evropski teden mobilnosti 2020.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Zeleno javno naročanje Odpadna hrana

WEBINAR - Best practices from Finland

Webinar about sustainable public procurement, energy-efficient buildings and handling of food waste

News Raising awareness and capacity building for the transition to a low-carbon society Green public procurement Food waste

WEBINAR - Best practices from Finland

Webinar about sustainable public procurement, energy-efficient buildings and handling of food waste

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Vzpostavljena bo mreža brezogljičnih šol

Za projekt vzpostavitve mreže brezogljičnih šol.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Odpadna hrana

Virtualno mreženje z Interreg Central Europe- STREFOWA

Z mreženjem do vpogleda v logistične vidike organizacije hackathonov.

Dogodki izobraževanje Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

Varčevanje z energijo v javnih ustanovah

Javni uslužbenci s svojim delom krojite politike in izvajate aktivnosti, ki v veliki meri vplivajo na podnebne spremembe. Blaženje podnebnih sprememb zahteva celostni pristop in aktivacijo na vseh področjih, tudi in predvsem v javni upravi.

Dogodki konferenca Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Vabilo: Nacionalna konferenca Dovolj za vse

4. nacionalna konferenca Dovolj za vse: trajnostno upravljanje z viri skupnosti, bo 17. oktobra v Ljubljani

Dogodki delavnica Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

VABILO na skupno izobraževanje in delavnico LIFE IP CARE4CLIMATE

Akcija C.4.1 - nacionalni okoljski certifikat Znak kakovosti v graditeljstvu