Uspešen pričetek prvega usposabljanja za koordinatorje skupnostnih projektov


Trajnostno upravljanje z viri, ki ga vodi skupnost, je prepoznano kot ključni sestavni del prehoda v podnebno nevtralno družbo. Lokalne skupnosti, ki bodo sprejele hitre in korenite spremembe v smeri podnebno nevtralne družbe, s tem ne bodo samo izpolnile svoje odgovornosti, ampak bodo svojim prebivalcem omogočile zdravo življenjsko okolje ter ustvarile prihranke, nove razvojne priložnosti in zelena delovna mesta.

V Umanoteri in društvu Focus so zato z željo v lokalnih okoljih podpreti izvedbo projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti, ki bodo prispevali k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov oziroma blaženju podnebnih sprememb, prejšnji teden pričeli s prvim usposabljanjem za koordinatorje skupnostnih projektov

Uvodne delavnice, ki je prek spletne aplikacije Zoom potekala 9. decembra od 9.00 do 11.30, se je udeležilo 13 udeležencev, ki so z zanimanjem prisluhnili predavanjem Renate Karba (Umanotera), Nike Tavčar (Umanotera) in Tomislava Tkalca (Focus). Udeleženci, med katerimi najdemo tako predstavnike nevladnih organizacij ter mestnih občin kot zainteresirane posameznike, so se v prvem delu delavnice seznanili s konceptom trajnostnega upravljanja z viri skupnosti ter z aktualnostjo tematike. Družbene spremembe se v zadnjih letih namreč intenzivno dogajajo »od spodaj navzgor«, veliko navdihujočih primerov zanje pa je že moč najti tudi v Sloveniji.

Zato so v nadaljevanju prek 15. večinoma slovenskih dobrih praks skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri spoznali raznolikost njihovih pojavnih oblik z različnih področij. Naslovljena so bila področja skupnostne energetike, oskrbe s hrano, urejanja prostora, trajnostne mobilnosti ter krožnega gospodarstva in trajnostne potrošnje, na katerih bodo tudi sami v prihodnjih tednih razvijali načrte skupnostnih projektov. Delavnico smo zaključili s kratkim povzetkom faktorjev uspeha predstavljenih projektov ter s predstavitvijo različnih organizacijskih in finančnih modelov skupnostnih projektov. 

Vse to bo udeležencem v pomoč pri načrtovanju lastnih projektov, s čimer bodo pričeli v prihajajočih tednih.

Uvodni delavnici namreč sledi 8-tedensko načrtovanje konkretnih skupnostnih projektov udeležencev usposabljanja, pri čemer bomo mentorske vloge prevzeli sodelavci Umanotere in Focusa s pomočjo strokovnjakov – praktikov, ki so nosilci dobrih praks na specifičnih področjih. Zaključni del pa bomo (morda že v živo) izvedli v prvi polovici februarja, ko bomo predstavili rezultate dela in jih še dokončno izboljšali

Usposabljanje organizirata Umanotera in društvo Focus v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007), ki je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih

ZKG - instrument zagotavljanja kakovosti pri prehodu v nizkoogljično in trajnostno družbo

Znanstveni prispevek o nacionalni okoljski certifikacijski shemi - Znaku kakovosti v graditeljstvu.

Novice Zeleno javno naročanje

Zeleno javno naročanje - podpora

Potrebujete pomoč pri javnem naročanju okolju prijaznih predmetov?

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Zaobljube v letu 2021

Imamo samo en planet in vsak od nas lahko pripomore, da naša Zemlja zadiha z manj toplogregrednimi plini.

Novice Trajnostna mobilnost

Začetek zbiranja prijav za Evropski teden mobilnosti

Ministrstvo za infrastrukturo je pričelo z zbiranjem prijav za Evropski teden mobilnosti 2020.

Webinar o prenovi energijskih nalepkah ter pomen in vlogo novih nalepk za področje zelenega javnega naročanja.

Webinar za javne naročnike na temo zelenega javnega naročanja pisarniškega papirja in higienskih papirnih izdelkov

Webinar o prenovi energijskih nalepkah ter pomen in vlogo novih nalepk za področje zelenega javnega naročanja.

Novice Zeleno javno naročanje

Webinar za javne naročnike

Spletno izobraževanje na temo zelenega javnega naročanja

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Zeleno javno naročanje Odpadna hrana

WEBINAR - Best practices from Finland

Webinar about sustainable public procurement, energy-efficient buildings and handling of food waste

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo

Vzpostavljena bo mreža brezogljičnih šol

Za projekt vzpostavitve mreže brezogljičnih šol.