V Posočju bomo sodelovali pri zmanjševanju ogljičnega odtisa turizma

Dekorativna fotografija: reka Soča

Učinkovit prehod v nizkoogljično družbo zahteva poleg ukrepov na nacionalni ravni tudi visoko stopnjo sodelovanja posameznikov in skupnosti, pri tem pa trajnostno upravljanje z viri prinaša vse več razvojnih priložnosti tudi za lokalno skupnost. V Posočju se pri razvoju turizma zavedajo, da je ohranjena narava njihov najpomembnejši razvojni vir. Hkrati pa destinacijo Dolina Soče obiskujejo čedalje bolj ozaveščeni turisti, ki pričakujejo podnebno odgovorno, nizkoogljično turistično ponudbo.

Zato so se občine Bovec, Kobarid in Tolmin, ki so del destinacije Dolina Soče, vključile v program podpore občin pri izvajanju projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti Dovolj za vse, ki ga v okviru LIFE projekta CARE4CLIMATE izvajamo v Umanoteri in društvu Focus. Namen sodelovanja je zmanjševanje ogljičnega odtisa turizma, ki lahko turističnemu sektorju prinese tudi pomembne finančne prihranke.

V Posočju se zavedajo posledic, ki jih prinašajo podnebne spremembe, in so že zavezani razvoju trajnostnega turizma. Destinacija Dolina Soče je vključena v Zeleno shemo slovenskega turizma in ima zlati znak Slovenia Green Destination. Ta potrjuje, da je destinacija prepoznavna po trajnostnem delovanju in zavezana razvoju takšne turistične ponudbe tudi v prihodnje. Trenutno želijo na področju turizma razvijati aktivnosti, s katerimi bodo lahko izboljšali zmožnosti domačega turističnega sektorja za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov.

Zato so se vključili v program podpore občin pri izvajanju projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti Dovolj za vse, katerega namen je podpreti občine pri izvajanju trajnostnih in vključujočih aktivnosti in projektov. S programom želimo Umanotera in društvo Focus povečati vključenost lokalnih skupnosti v izvajanje projektov na področju zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov oz. blaženja podnebnih sprememb, graditi zmogljivosti lokalnih skupnosti za vodenje vključujočih procesov in spodbujati sodelovanje ter združevanje virov za trajnostne skupnostne projekte.

V Posočju bomo v sodelovanju z Javnim zavodom za turizem Dolina Soče pripravili niz delavnic, ki bodo namenjene osveščanju in izobraževanju predstavnikov turističnega sektorja in celotne lokalne skupnosti na področju zmanjšanja rabe energije in emisij toplogrednih plinov. Osredotočili se bomo na tri področja, ki predstavljajo največje vire emisij: prevoze, porabo energije v stavbah in ponudbo hrane. Skupaj bomo tudi načrtovali korake v smeri blaženja podnebnih sprememb z udejanjanjem ukrepov trajnostnega turizma.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih 11.8.20

ZKG - instrument zagotavljanja kakovosti pri prehodu v nizkoogljično in trajnostno družbo

Znanstveni prispevek o nacionalni okoljski certifikacijski shemi - Znaku kakovosti v graditeljstvu.

Novice Zeleno javno naročanje Delavnica Kategorija 5.9.22

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Na voljo so gradiva in odgovori na vprašanja z izobraževanja o zelenem javnem naročanju živil za javne zavode.

Novice Zeleno javno naročanje 15.11.21

Zeleno javno naročanje z vidika uporabe lesa

Z letošnjo spremembo Uredbe o zelenem javnem naročanju je prišlo do krepitve pomena lesa v stavbah, stavbnem pohištvu in protihrupnih cestnih ograjah.

Novice Zeleno javno naročanje 23.6.22

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Na voljo so gradiva predstavitve zelenega javnega naročanja tekstilnih izdelkov.

Novice Zeleno javno naročanje 2.6.22

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Vabljeni na brezplačno spletno izobraževanje na temo zelenega javnega naročanje tekstilnih izdelkov.

Novice Zeleno javno naročanje 4.8.21

Zeleno javno naročanje je priložnost za ponudnike

Ministrstvo za okolje in prostor bo na Celjskem sejmu predstavilo razloge za usmeritev gospodarstva k okoljsko sprejemljivejšim produktom.

Novice Zeleno javno naročanje 6.3.20

Zeleno javno naročanje - podpora

Potrebujete pomoč pri javnem naročanju okolju prijaznih predmetov?

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo 15.1.21

Zaobljube v letu 2021

Imamo samo en planet in vsak od nas lahko pripomore, da naša Zemlja zadiha z manj toplogregrednimi plini.

Novice Trajnostna mobilnost 3.4.20

Začetek zbiranja prijav za Evropski teden mobilnosti

Ministrstvo za infrastrukturo je pričelo z zbiranjem prijav za Evropski teden mobilnosti 2020.

Novice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo 9.2.22

Z Občino Črna na Koroškem bomo sodelovali pri razvoju zelenega turizma

Občina Črna se v zadnjih letih pospešeno uveljavlja kot turistična destinacija za adrenalinske športe v naravi, želi pa si tudi povečati svojo prepoznavnost kot zelena turistična destinacija. Zato se je vključila v program podpore občin pri izvajanju projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti Dovolj za vse, ki ga v okviru LIFE projekta CARE4CLIMATE izvajajo v Umanoteri in društvu Focus.

image/svg+xml